تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تداوم اعتراض‌ها درسودان؛ معترضان خواستار برکناری رییس‌جمهور استند

هزاران تن از شهروندان سودان بار دیگر در شهرهای گوناگون این کشور اعتراض‌های ضدحکومتی را به راه انداخته‌اند.

این معترضان که می‌گویند از اوضاع بد اقتصادی در این کشور به ستوه آمده‌اند، خواهان برکناری عمر البشیر، رییس‌جمهور سودان استند.

محمدیوسف، سخن‌گوی انجمن مسلکی سودان که معترض است هشدار می‌دهد تا هنگامی که به خواست‌های شان نرسند، دست از اعتراض بر نخواهند داشت: «آنان (معترضان) می‌دانند که چه باید انجام دهند و آنان با صبر و حوصله آمادۀ این کار نیز استند و مردمانی که مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند باید بدانند که راه درازی را در پیش دارند.»
 
تهانی عباس، فعال سودانی نیز می‌گوید: «من از بهر سیاست‌های بد حکومت، می‌خواهم دست به اعتراض بزنم؛ می‌خواهم ازبهر وضع بد اقتصادی و از بهر فساد که همه چیزی را ویران می‌سازد، دست به اعتراض بزنم.»

با این همه، برخی‌ها در سودان به این باور استند که راه اندازی اعتراض‌ها نمی‌تواند بحران کنونی سودان را حل بسازد و باید راه‌های دیگری را جست وجو کنند.
 
در همین حال، رییس‌جمهور سودان این اعتراض‌ها را یک توطئه در برابر حکومتش می‌داند.

در اعتراض‌های امروز در سودان چندین تن کشته و زخمی شده‌اند. از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی تاکنون در سودان، بیش از چهل تن کشته شده اند و صدها تن دیگر یا زخمی و یاهم بازداشت شده‌اند.
 

تداوم اعتراض‌ها درسودان؛ معترضان خواستار برکناری رییس‌جمهور استند

این معترضان که می‌گویند از اوضاع بد اقتصادی در این کشور به ستوه آمده‌اند، خواهان برکناری عمر البشیر، رییس‌جمهور سودان استند.

تصویر بندانگشتی

هزاران تن از شهروندان سودان بار دیگر در شهرهای گوناگون این کشور اعتراض‌های ضدحکومتی را به راه انداخته‌اند.

این معترضان که می‌گویند از اوضاع بد اقتصادی در این کشور به ستوه آمده‌اند، خواهان برکناری عمر البشیر، رییس‌جمهور سودان استند.

محمدیوسف، سخن‌گوی انجمن مسلکی سودان که معترض است هشدار می‌دهد تا هنگامی که به خواست‌های شان نرسند، دست از اعتراض بر نخواهند داشت: «آنان (معترضان) می‌دانند که چه باید انجام دهند و آنان با صبر و حوصله آمادۀ این کار نیز استند و مردمانی که مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند باید بدانند که راه درازی را در پیش دارند.»
 
تهانی عباس، فعال سودانی نیز می‌گوید: «من از بهر سیاست‌های بد حکومت، می‌خواهم دست به اعتراض بزنم؛ می‌خواهم ازبهر وضع بد اقتصادی و از بهر فساد که همه چیزی را ویران می‌سازد، دست به اعتراض بزنم.»

با این همه، برخی‌ها در سودان به این باور استند که راه اندازی اعتراض‌ها نمی‌تواند بحران کنونی سودان را حل بسازد و باید راه‌های دیگری را جست وجو کنند.
 
در همین حال، رییس‌جمهور سودان این اعتراض‌ها را یک توطئه در برابر حکومتش می‌داند.

در اعتراض‌های امروز در سودان چندین تن کشته و زخمی شده‌اند. از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی تاکنون در سودان، بیش از چهل تن کشته شده اند و صدها تن دیگر یا زخمی و یاهم بازداشت شده‌اند.
 

هم‌رسانی کنید