تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله بم دستی در کشمیر ۱۷ زخمی به‌جا گذاشت

در نتیجه یک حمله با بم دستی در کشمیر هند، هفده غیرنظامی به شمول دو زن زخم برداشته اند. 

این حمله در شهر "سوپور" کشمیر هند رخ داده است و دومین حمله با بم دستی در سه روز  اخیر است.

این حمله یک روز پیش از سفر یک گروه پارلمانی اتحادیه اروپا به کشمیر انجام شد.

این نخستین هیئت خارجی است که پس از برداشته شدن وضع ویژه کشمیر، به این منطقه سفر می کند.

پیش از آن در یک حمله مشابه در شهر "ُسرینگر"، مرکز تابستانی کشمیر، شش سرباز هندی زخم برداشته بودند.

این در حالی است که گانگرس امریکا در کشمیر روی نبود امکانات لازم برای دیپلماتان و رسانه‌های خارجی انتقاد کرده بودند.

تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از آن شدت گرفت که هند نیمه خودمختاری کشمیر را لغو کرد و این منطقه را به حکومت مرکزی وابسته کرد و همچنان در این منطقه وسایل ارتباطات را به حالت تعلیق در آورد.

حمله بم دستی در کشمیر ۱۷ زخمی به‌جا گذاشت

این حمله یک روز پیش از سفر یک گروه پارلمانی اتحادیه اروپا به کشمیر انجام شد.

Thumbnail

در نتیجه یک حمله با بم دستی در کشمیر هند، هفده غیرنظامی به شمول دو زن زخم برداشته اند. 

این حمله در شهر "سوپور" کشمیر هند رخ داده است و دومین حمله با بم دستی در سه روز  اخیر است.

این حمله یک روز پیش از سفر یک گروه پارلمانی اتحادیه اروپا به کشمیر انجام شد.

این نخستین هیئت خارجی است که پس از برداشته شدن وضع ویژه کشمیر، به این منطقه سفر می کند.

پیش از آن در یک حمله مشابه در شهر "ُسرینگر"، مرکز تابستانی کشمیر، شش سرباز هندی زخم برداشته بودند.

این در حالی است که گانگرس امریکا در کشمیر روی نبود امکانات لازم برای دیپلماتان و رسانه‌های خارجی انتقاد کرده بودند.

تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از آن شدت گرفت که هند نیمه خودمختاری کشمیر را لغو کرد و این منطقه را به حکومت مرکزی وابسته کرد و همچنان در این منطقه وسایل ارتباطات را به حالت تعلیق در آورد.

هم‌رسانی کنید