Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار وزیر دفاع امریکا با رییس جمهور غنی در کابل

در آستانۀ برگزاری نشست استانبول دربارۀ صلح افغانستان، لویید آستین، وزیر دفاع امریکا به کابل آمده‌است. 

او پس از سفر به هند به کابل می‌رسد و انتظار می‌رود که با مقام‌های بلندپایۀ حکومت دیدار کند. 

ریاست جمهوری در یک خبرنامه می گوید که وزیر دفاع امریکا پس از چاشت روز یکشنبه با رییس جمهور دیدار کرد. 

در خبرنامه آمده است که در این دیدار دوطرف دربارۀ افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کردند و بر یافتن راه حل اساسی برای وضعیت کنونی افغانستان تأکید کردند.

وزیر دفاع امریکا در یک توییت گفت که به کابل آمده است تا بداند و بشنود. 

او گفت که این سفر به او در باره اشتراک اش در بررسی وضعیت افغانستان کمک خواهد کرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که مقام‌های امریکایی می‌گویند بررسی توافق‌نامۀ دوحه از سوی آنان آغاز نشده‌است؛ اما تمامی گزینه‌ها به‌شمول خروج نیروهای امریکایی تا اول ماه می هنوز روی میز استند. 

رسانه‌های امریکایی از احتمال تمدید حضور نیروهای این کشور در افغانستان نیز سخن گفته‌اند؛ اما طالبان از پیامدهای این کار هشدار داده‌اند.

همزمان با این، قرار است در ماه آیندۀ میلادی استانبول از یک نشست دربارۀ صلح افغانستان میزبانی کند. 

دیدار وزیر دفاع امریکا با رییس جمهور غنی در کابل

او پس از سفر به هند به کابل می‌رسد و انتظار می‌رود که با مقام‌های بلندپایۀ حکومت دیدار کند. 

Thumbnail

در آستانۀ برگزاری نشست استانبول دربارۀ صلح افغانستان، لویید آستین، وزیر دفاع امریکا به کابل آمده‌است. 

او پس از سفر به هند به کابل می‌رسد و انتظار می‌رود که با مقام‌های بلندپایۀ حکومت دیدار کند. 

ریاست جمهوری در یک خبرنامه می گوید که وزیر دفاع امریکا پس از چاشت روز یکشنبه با رییس جمهور دیدار کرد. 

در خبرنامه آمده است که در این دیدار دوطرف دربارۀ افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کردند و بر یافتن راه حل اساسی برای وضعیت کنونی افغانستان تأکید کردند.

وزیر دفاع امریکا در یک توییت گفت که به کابل آمده است تا بداند و بشنود. 

او گفت که این سفر به او در باره اشتراک اش در بررسی وضعیت افغانستان کمک خواهد کرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که مقام‌های امریکایی می‌گویند بررسی توافق‌نامۀ دوحه از سوی آنان آغاز نشده‌است؛ اما تمامی گزینه‌ها به‌شمول خروج نیروهای امریکایی تا اول ماه می هنوز روی میز استند. 

رسانه‌های امریکایی از احتمال تمدید حضور نیروهای این کشور در افغانستان نیز سخن گفته‌اند؛ اما طالبان از پیامدهای این کار هشدار داده‌اند.

همزمان با این، قرار است در ماه آیندۀ میلادی استانبول از یک نشست دربارۀ صلح افغانستان میزبانی کند. 

هم‌رسانی کنید