Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقام‌ها: شورشیان خارجی با خانواده‌های شان درلغمان زنده‌گی می‌کنند

به‌گفتۀ مقام‌های محلی ولایت لغمان، این شورشیان و خانواده‌های شان در ولسوالی‌های علی‌شنگ و دولت‌شاه به‌سر می‌برند و به طالبان، آموزش‌های نظامی می‌دهند.  

مقام‌های محلی ولایت لغمان به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که در دو ولسوالی این ولایت، شورشیان مسلح خارجی با خانواده‌های شان زنده‌گی می‌کنند. 

رحمت‌الله یارمل، والی لغمان می‌گوید که این شورشیان و خانواده‌های شان در ولسوالی‌های علی‌شنگ و دولت‌شاه به‌سر می‌برند و به طالبان، آموزش‌های نظامی می‌دهند.  

او افزود: "معلوماتی که به ما رسیده‌است اکثریت شان در ولسوالی‌های علی‌شنک و دولت‌شاه در بعضی از دره‌ها استند که آموزش می‌دهند." 

او می‌افزاید که این افراد از کشورهای خارجی مختلف استند و "تمویل کننده‌های آنان هم به همه معلوم است و جای سوال وجود ندارد." 

الله‌داد فدایی، فرمانده پولیس لغمان نیز می‌گوید: "بلی این حقیقت دارد، در دولت‌شاه هم استند در علی‌شنگ هم اتباع خارجی استند که آموزش میدهند."

پیش از این، طالبان وجود شورشیان خارجی را در صفوف شان رد کرده‌اند و می‌گویند که به آموزش شورشیان خارجی نیاز ندارند.   

از سوی دیگر، باشنده‌گان این دو ولسوالی لغمان می‌گویند که در ولسوالی‌های شان خانواده‌های نزدیک به ۲۰۰ شورشی خارجی زنده‌گی می‌کنند.  

محمدصدیق حقانی، از بزرگان قوم در ولسوالی علی‌شنگ می‌گوید که در منطقۀ گوری درۀ علی‌شنگ و منطقه چکلاک ولسوالی دولت‌شاه، خانواده‌های شورشیان خارجی زنده‌گی می‌کنند.  

به گفته او، بیشتر این افراد، از چچن استند.

او افزود: "واقعن این موضوع حقیقت دارد، این مردم استند یک شمار شان بنام چیچینی‌ها استند و یک شمار دیگرشان به گپ نمی‌فهمند که از کجا استند."

شماری از باشنده‌گان دولت‌شاه نیز می‌گویند که زنان این تندروان خارجی هم در این بخش‌ها با جنگ افزار گشت‌و گذار می‌کنند و گاهی تمرین اسپ‌سواری نیز می‌کنند.

عبدالاحد، باشندۀ دولت‌شاه می‌گوید: "اوزبیک‌ها استند ... فعالیتی که ندارند در خانه‌های شان می‌باشند، اما معلوم نیست که چی پلان دارند ..." 

میرویس ناب، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان امروز در نشست مقام‌های بلندپایۀ کشورهای عضو نشست قلب آسیا - پروسه استانبول، از کشورهای منطقه خواست که برای برقراری یک آتش‌بس در افغانستان، کار کنند. 

او افزود: "گروه‌های هراس‌افگن بین‌المللی و قاچاقبران مواد مخدر، تلاش‌های صلح را به‌گونۀ جدی صدمه می‌زنند. با کارگیری از این فرصت، تمامی همکاران منطقه‌یی و جهانی مان، به ویژه کشورهایی را که بر طالبان نفوذ دارند فرا می‌خوانم که برای رسیدن به یک آتش‌بس دایمی و مذاکرات معنادار صلح کار کنند." 

مقام‌ها: شورشیان خارجی با خانواده‌های شان درلغمان زنده‌گی می‌کنند

مقام‌های محلی ولایت لغمان به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که در دو ولسوالی این ولایت، شورشیان مسلح خارجی با خانواده‌های شان زنده‌گی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

به‌گفتۀ مقام‌های محلی ولایت لغمان، این شورشیان و خانواده‌های شان در ولسوالی‌های علی‌شنگ و دولت‌شاه به‌سر می‌برند و به طالبان، آموزش‌های نظامی می‌دهند.  

مقام‌های محلی ولایت لغمان به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که در دو ولسوالی این ولایت، شورشیان مسلح خارجی با خانواده‌های شان زنده‌گی می‌کنند. 

رحمت‌الله یارمل، والی لغمان می‌گوید که این شورشیان و خانواده‌های شان در ولسوالی‌های علی‌شنگ و دولت‌شاه به‌سر می‌برند و به طالبان، آموزش‌های نظامی می‌دهند.  

او افزود: "معلوماتی که به ما رسیده‌است اکثریت شان در ولسوالی‌های علی‌شنک و دولت‌شاه در بعضی از دره‌ها استند که آموزش می‌دهند." 

او می‌افزاید که این افراد از کشورهای خارجی مختلف استند و "تمویل کننده‌های آنان هم به همه معلوم است و جای سوال وجود ندارد." 

الله‌داد فدایی، فرمانده پولیس لغمان نیز می‌گوید: "بلی این حقیقت دارد، در دولت‌شاه هم استند در علی‌شنگ هم اتباع خارجی استند که آموزش میدهند."

پیش از این، طالبان وجود شورشیان خارجی را در صفوف شان رد کرده‌اند و می‌گویند که به آموزش شورشیان خارجی نیاز ندارند.   

از سوی دیگر، باشنده‌گان این دو ولسوالی لغمان می‌گویند که در ولسوالی‌های شان خانواده‌های نزدیک به ۲۰۰ شورشی خارجی زنده‌گی می‌کنند.  

محمدصدیق حقانی، از بزرگان قوم در ولسوالی علی‌شنگ می‌گوید که در منطقۀ گوری درۀ علی‌شنگ و منطقه چکلاک ولسوالی دولت‌شاه، خانواده‌های شورشیان خارجی زنده‌گی می‌کنند.  

به گفته او، بیشتر این افراد، از چچن استند.

او افزود: "واقعن این موضوع حقیقت دارد، این مردم استند یک شمار شان بنام چیچینی‌ها استند و یک شمار دیگرشان به گپ نمی‌فهمند که از کجا استند."

شماری از باشنده‌گان دولت‌شاه نیز می‌گویند که زنان این تندروان خارجی هم در این بخش‌ها با جنگ افزار گشت‌و گذار می‌کنند و گاهی تمرین اسپ‌سواری نیز می‌کنند.

عبدالاحد، باشندۀ دولت‌شاه می‌گوید: "اوزبیک‌ها استند ... فعالیتی که ندارند در خانه‌های شان می‌باشند، اما معلوم نیست که چی پلان دارند ..." 

میرویس ناب، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان امروز در نشست مقام‌های بلندپایۀ کشورهای عضو نشست قلب آسیا - پروسه استانبول، از کشورهای منطقه خواست که برای برقراری یک آتش‌بس در افغانستان، کار کنند. 

او افزود: "گروه‌های هراس‌افگن بین‌المللی و قاچاقبران مواد مخدر، تلاش‌های صلح را به‌گونۀ جدی صدمه می‌زنند. با کارگیری از این فرصت، تمامی همکاران منطقه‌یی و جهانی مان، به ویژه کشورهایی را که بر طالبان نفوذ دارند فرا می‌خوانم که برای رسیدن به یک آتش‌بس دایمی و مذاکرات معنادار صلح کار کنند." 

هم‌رسانی کنید