Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای دولتی از حضور جنگجویان خارجی در میان طالبان خبر می‌دهند

نیروهای دولتی در بخش‌هایی مرزی کشور از حضور جنگ‌جویان خارجی به‌ویژه شهروندان پاکستان در میان گروۀ طالبان خبر می‌دهند.

این نیروها تأکید می‌ورزند که در ماه‌های پسین در چندین عملیات جسدها همراه با شناخت کارت‌های پاکستانی را از جنگ‌جویانی بدست آورده‌اند که در چارچوب گروۀ طالبان در برابر نیروهای دولتی در جنگ بودند.

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی در این باره گفت: «به ده‌ها گروه‌های تروریستی منطقه‌یی همراه با جنگ‌جویان هم همکاری می‌کنند و هم در صفوف شان حضور دارند.»

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله نیز افزود: «طبعأ گروه‌های تروریستی، چه از افغانستان، چه از پاکستان و آسیای میانه، در افغانستان در بخش‌های مختلف فعالیت دارند و چتر فعالیت‌ها را برای شان طالبان فراهم کرده‌اند.»

نظامیان کشور می‌گویند که در ماه‌های پسین در جریان عملیات‌های شان به‌ویژه در بخش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان جسدها با شناخت کارت‌های پاکستانی را بدست آورده‌اند که در برابر نیروهای دولتی در حال جنگ بودند.

جمال بارکزی، سخن‌گوی فرمانده پولیس کندهار بیان داشت: «این‌جا در کندهار در ولسوالی‌های میوند، معروف و بولدک در عملیات‌های ما بازداشت شده‌اند که شناخت کارت‌های پاکستانی با خود شان داشته‌اند.»

حکومت افغانستان می‌گوید که این جنگ‌جویان پاکستانی بیشتر در بخش‌هایی مرزی ولایت‌های کنر، ننگرهار، کندهار و هلمند فعالیت دارند.

به گفتۀ حکومت، جنگ‌جویان پاکستانی در ولسوالی‌های دانگام، مره ورۀ کنر، نازیان و خوگیانی ننگرهار، میوند، معروف و بولدک کندهار، موسی قلعه و سنگین هلمند حضور دارند.

نظامیان کشور به این باور هستند که نه تنها جنگ‌جویان طالبان در میدان‌های جنگ از سوی پاکستانیان همراهی می‌شوند، بل پاکستانیان در تجهیز و تمویل گروه طالبان نیز نقش دارند.

ولی محمد احمدزی، فرماندۀ قول اردوی ۲۱۵میوند اظهار داشت: «این یک گپ واضیح است که کشورهای خارجی دست دارند و از طرف آنان کمک می‌شوند و تجهیز می‌شوند و این را ما تایید می‌کنیم.»

تنها در جنوب نه، بل در شرق کشور نیز حضور و فعالیت‌های جنگ‌جویان خارجی به ویژه پاکستانیان از سوی مقام‌های محلی این بخشی از کشور تأیید می‌شود.

پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور شش تا شش هزار و پنجصد جنگ‌جوی پاکستانی در افغانستان خبر داده‌است، اما طالبان حضور جنگ‌جویان پاکستانی را در میان جنگ‌جویان این گروه رد می‌کنند.

نیروهای دولتی از حضور جنگجویان خارجی در میان طالبان خبر می‌دهند

حکومت افغانستان می‌گوید که جنگ‌جویان پاکستانی بیشتر در بخش‌هایی مرزی ولایت‌های کنر، ننگرهار، کندهار و هلمند فعالیت دارند.

تصویر بندانگشتی

نیروهای دولتی در بخش‌هایی مرزی کشور از حضور جنگ‌جویان خارجی به‌ویژه شهروندان پاکستان در میان گروۀ طالبان خبر می‌دهند.

این نیروها تأکید می‌ورزند که در ماه‌های پسین در چندین عملیات جسدها همراه با شناخت کارت‌های پاکستانی را از جنگ‌جویانی بدست آورده‌اند که در چارچوب گروۀ طالبان در برابر نیروهای دولتی در جنگ بودند.

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی در این باره گفت: «به ده‌ها گروه‌های تروریستی منطقه‌یی همراه با جنگ‌جویان هم همکاری می‌کنند و هم در صفوف شان حضور دارند.»

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله نیز افزود: «طبعأ گروه‌های تروریستی، چه از افغانستان، چه از پاکستان و آسیای میانه، در افغانستان در بخش‌های مختلف فعالیت دارند و چتر فعالیت‌ها را برای شان طالبان فراهم کرده‌اند.»

نظامیان کشور می‌گویند که در ماه‌های پسین در جریان عملیات‌های شان به‌ویژه در بخش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان جسدها با شناخت کارت‌های پاکستانی را بدست آورده‌اند که در برابر نیروهای دولتی در حال جنگ بودند.

جمال بارکزی، سخن‌گوی فرمانده پولیس کندهار بیان داشت: «این‌جا در کندهار در ولسوالی‌های میوند، معروف و بولدک در عملیات‌های ما بازداشت شده‌اند که شناخت کارت‌های پاکستانی با خود شان داشته‌اند.»

حکومت افغانستان می‌گوید که این جنگ‌جویان پاکستانی بیشتر در بخش‌هایی مرزی ولایت‌های کنر، ننگرهار، کندهار و هلمند فعالیت دارند.

به گفتۀ حکومت، جنگ‌جویان پاکستانی در ولسوالی‌های دانگام، مره ورۀ کنر، نازیان و خوگیانی ننگرهار، میوند، معروف و بولدک کندهار، موسی قلعه و سنگین هلمند حضور دارند.

نظامیان کشور به این باور هستند که نه تنها جنگ‌جویان طالبان در میدان‌های جنگ از سوی پاکستانیان همراهی می‌شوند، بل پاکستانیان در تجهیز و تمویل گروه طالبان نیز نقش دارند.

ولی محمد احمدزی، فرماندۀ قول اردوی ۲۱۵میوند اظهار داشت: «این یک گپ واضیح است که کشورهای خارجی دست دارند و از طرف آنان کمک می‌شوند و تجهیز می‌شوند و این را ما تایید می‌کنیم.»

تنها در جنوب نه، بل در شرق کشور نیز حضور و فعالیت‌های جنگ‌جویان خارجی به ویژه پاکستانیان از سوی مقام‌های محلی این بخشی از کشور تأیید می‌شود.

پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور شش تا شش هزار و پنجصد جنگ‌جوی پاکستانی در افغانستان خبر داده‌است، اما طالبان حضور جنگ‌جویان پاکستانی را در میان جنگ‌جویان این گروه رد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید