Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در دو انفجار بر موترهای مسافربری در غرب کابل هفت تن جان باختند

در دو انفجار در غرب کابل که موترهای مسافربری را آماج قرار دادند، دست‌کم هفت تن جان باختند و شش تن دیگر زخمی شده‌اند.

در انفجار نخست که حوالی ساعت چهار پس از چاشت امروز شنبه رخ داد، یک موتر مسافربری نوع  «تونس» در منطقۀ مهتاب قلعه در مربوطات حوزه ششم امنیتی آماج قرار گرفت.

در نتیجۀ این انفجار شش تن به‌شمول یک زن جان باختند و دو تن دیگر زخمی شده‌اند.

ناصر، گواه رویداد گفت: «یک نفر خودرا انداخت از موتر و طرف شفاخانه رفت. دو زخمی و چهار شهید داخل موتر بودند.»

امید، باشندۀ غرب کابل نیز افزود: «نسل‌کشی... را بس کنند. نمی‌توانید، رها کنند دولت را.»

وزارت امور داخله می‌گوید اندکی پس از انفجار نخست، انفجار دومی در مربوطات حوزۀ سیزدهم امنیتی شهر کابل نیز رخ داد که به جان باختن یک تن و زخم برداشتن چهار تن دیگر انجامید.
سالم، باشندۀ غرب کابل بیان داشت: «مردم از دست این انفجار و انتحار به ستوه آمده‌اند! نه در کار، نه در مکتب و نه مدرسه رفته می‌توانند.»

علی رضا، دیگر باشندۀ غرب کابل نیز افزود: «به‌خاطر تأمین امنیت مردم غرب کابل سهل‌انگاری می‌‎شود و همیشه چنین حادثه‌ها رخ می‌دهد.»

در رویداد دیگر، شب‌گذشته (جمعه، ۲۱جوزا) تفنگ‌داران ناشناس هفت تن را در ولسوالی پغمان کابل کشتند.

تاکنون مسؤولیت این رویدادها را گروهی به‌عهده نگرفته‌است.

در چند هفتۀ اخیر، این چهارمین انفجار بر موترهای مسافربری در غرب کابل است. باشنده‌گان غرب کابل می‌گویند که حکومت باید جلو ادامۀ این انفجارهارا بگیرد.

در دو انفجار بر موترهای مسافربری در غرب کابل هفت تن جان باختند

در چند هفتۀ اخیر، این چهارمین انفجار بر موترهای مسافربری در غرب کابل است. باشنده‌گان غرب کابل می‌گویند که حکومت باید جلو ادامۀ این انفجارهارا بگیرد.

تصویر بندانگشتی

در دو انفجار در غرب کابل که موترهای مسافربری را آماج قرار دادند، دست‌کم هفت تن جان باختند و شش تن دیگر زخمی شده‌اند.

در انفجار نخست که حوالی ساعت چهار پس از چاشت امروز شنبه رخ داد، یک موتر مسافربری نوع  «تونس» در منطقۀ مهتاب قلعه در مربوطات حوزه ششم امنیتی آماج قرار گرفت.

در نتیجۀ این انفجار شش تن به‌شمول یک زن جان باختند و دو تن دیگر زخمی شده‌اند.

ناصر، گواه رویداد گفت: «یک نفر خودرا انداخت از موتر و طرف شفاخانه رفت. دو زخمی و چهار شهید داخل موتر بودند.»

امید، باشندۀ غرب کابل نیز افزود: «نسل‌کشی... را بس کنند. نمی‌توانید، رها کنند دولت را.»

وزارت امور داخله می‌گوید اندکی پس از انفجار نخست، انفجار دومی در مربوطات حوزۀ سیزدهم امنیتی شهر کابل نیز رخ داد که به جان باختن یک تن و زخم برداشتن چهار تن دیگر انجامید.
سالم، باشندۀ غرب کابل بیان داشت: «مردم از دست این انفجار و انتحار به ستوه آمده‌اند! نه در کار، نه در مکتب و نه مدرسه رفته می‌توانند.»

علی رضا، دیگر باشندۀ غرب کابل نیز افزود: «به‌خاطر تأمین امنیت مردم غرب کابل سهل‌انگاری می‌‎شود و همیشه چنین حادثه‌ها رخ می‌دهد.»

در رویداد دیگر، شب‌گذشته (جمعه، ۲۱جوزا) تفنگ‌داران ناشناس هفت تن را در ولسوالی پغمان کابل کشتند.

تاکنون مسؤولیت این رویدادها را گروهی به‌عهده نگرفته‌است.

در چند هفتۀ اخیر، این چهارمین انفجار بر موترهای مسافربری در غرب کابل است. باشنده‌گان غرب کابل می‌گویند که حکومت باید جلو ادامۀ این انفجارهارا بگیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره