Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نور: توافقی روی خواست های طالبان در نشست دوحه بدست نیامد

عطا محمد نور یکی از شرکت کننده‌گان نشست اخیر سیاست گران جمهوریت با طالبان در دوحه می‌گوید که رهایی ۷ هزار زندانی طالبان و بیرون شدن نام های رهبران آنان از فهرست  سیاه، از خواست های مهم طالبان در نشست اخیر دوحه بودند که توافقی روی آن ها به دست نیامد.

به گفته آقای نور، هیات جمهوریت در این نشست انعطاف زیادی از خود روی مسایل جنجالی نشان داد؛ اما طالبان رهایی هفت هزار زندانی و بیرون شدن نام های رهبران این گروه از فهرست سیاه، را یگانه راه اعتماد سازی گفتند.

عطا محمد نور گفت: "اعتماد سازی می‌تواند با تفاهم هم، مشارکت در قدرت بوده باشد، مشارکت سیاسی بوده باشد، ختم جنگ بوده باشد، کاهش خشونت بوده باشد، آتش‌بس بوده باشد. اعتماد سازی را از هر نقطه و راه دیگری می‌توانستیم آغاز. با تاسف که این کار نشد."

هرچند آقای نور از توافق برادامه مذاکرات، حفظ زیر بنا ها و جان و مال مردم و نیز از جازه دادن طالبان  به مدد رسانان در بخش های زیر کنترول این گروه سخن می‌زند، اما می‌گوید که روی سه کمیسیون چون کمیسیون اعتماد سازی، کمیسیون غور در باره قانون اساسی و کمیسیون مشارکت در قدرت توافق نشد.

عطا محمد نور افزود: "به امید این که یک روز طرف مقابل هم سر حال بیآیند و بدانند که جنگ در افغانستان راه حل نیست و صلح تامین کننده منافع همه طرف ها می‌باشد."

شهروندان کشور می‌گویند که انتظاراتی را که آنان از نشست دو روزۀ هیئت ‌های حکومت افغانستان و طالبان داشتند، برآورده نشدند.

این شهروندان می‌گویند که انتظار داشتند که در این نشست تصمیم‌های مهمی دربارۀ پایان جنگ و برقراری آتش‌بس گرفته شوند؛ اما در اعلامیۀ پایانی این نشست چیزی در این باره گفته نشده‌است و آنان به برآیند هر گونه نشست صلح میان حکومت و طالبان، بی‌باور شده‌اند.

فرحت‌الله، یکی از باشنده‌گان کابل ابراز داشت: "این‌ها استقلالیت خاص خود را ندارند و هر گاهی که ما صلح می‌کنیم، صلح ما باید با کشورهایی باشد که طالبان تحت تاثیر شان است."

از سوی دیگر رییس جمهور در سفر روز دوشنبه اش به ولایت هرات، طالبان را به داشتن تعهدات سری با پاکستان در باره خط دیورند، آب، معادن و نیز نیروهای امنیتی متهم می سازد و می‌گوید که طالبان بیش از ۱۴۰ مسجد را ویران کرده اند، اتهام هایی که طالبان نمی‌پذیرند.

اشرف غنی، رییس جمهور کشور ابراز داشت: "سر آب افغانستان چه رقم معامله کردید، سر معادن افغانستان چه رقم معامله کردید، سر قوای دفاعی و امنیتی افغانستان چه رقم معامله کردید، سر خط دیورند چه رقم معامله کردید."

رییس جمهور غنی می افزاید که طالبان تسلیمی حکومت را می‌خواهند، خواستی که به گفته او برآورده نخواهد شد. آقای تاکید می ورزد  که حقوق زنان معامله نخواهند شد و اجازه نمی‌دهد زمینه به بازگشت نیروهای خارجی به کشور، فراهم شود.

آقای غنی افزود: "خارجی ها ره مه گفتم خدا حافظی. یک کلمه از رییس جمهور تان شنیدید که اینها بمانند؟ گفتم به روی تان خیر، خدا حافظ تان. حافظ ما خداوند ج است."

رییس جمهور در حالی به هرات سفر کرد که در دو هفته پسین از میان ۱۹ ولسوالی، ۱۷ ولسوالی این ولایت، گمرک  اسلام قلعه و بندر تورغندی به دست طالبان افتاده اند.

نور: توافقی روی خواست های طالبان در نشست دوحه بدست نیامد

به گفته آقای نور، طالبان رهایی هفت هزار زندانی و بیرون شدن نام های رهبران این گروه از فهرست سیاه، را یگانه راه اعتماد سازی می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

عطا محمد نور یکی از شرکت کننده‌گان نشست اخیر سیاست گران جمهوریت با طالبان در دوحه می‌گوید که رهایی ۷ هزار زندانی طالبان و بیرون شدن نام های رهبران آنان از فهرست  سیاه، از خواست های مهم طالبان در نشست اخیر دوحه بودند که توافقی روی آن ها به دست نیامد.

به گفته آقای نور، هیات جمهوریت در این نشست انعطاف زیادی از خود روی مسایل جنجالی نشان داد؛ اما طالبان رهایی هفت هزار زندانی و بیرون شدن نام های رهبران این گروه از فهرست سیاه، را یگانه راه اعتماد سازی گفتند.

عطا محمد نور گفت: "اعتماد سازی می‌تواند با تفاهم هم، مشارکت در قدرت بوده باشد، مشارکت سیاسی بوده باشد، ختم جنگ بوده باشد، کاهش خشونت بوده باشد، آتش‌بس بوده باشد. اعتماد سازی را از هر نقطه و راه دیگری می‌توانستیم آغاز. با تاسف که این کار نشد."

هرچند آقای نور از توافق برادامه مذاکرات، حفظ زیر بنا ها و جان و مال مردم و نیز از جازه دادن طالبان  به مدد رسانان در بخش های زیر کنترول این گروه سخن می‌زند، اما می‌گوید که روی سه کمیسیون چون کمیسیون اعتماد سازی، کمیسیون غور در باره قانون اساسی و کمیسیون مشارکت در قدرت توافق نشد.

عطا محمد نور افزود: "به امید این که یک روز طرف مقابل هم سر حال بیآیند و بدانند که جنگ در افغانستان راه حل نیست و صلح تامین کننده منافع همه طرف ها می‌باشد."

شهروندان کشور می‌گویند که انتظاراتی را که آنان از نشست دو روزۀ هیئت ‌های حکومت افغانستان و طالبان داشتند، برآورده نشدند.

این شهروندان می‌گویند که انتظار داشتند که در این نشست تصمیم‌های مهمی دربارۀ پایان جنگ و برقراری آتش‌بس گرفته شوند؛ اما در اعلامیۀ پایانی این نشست چیزی در این باره گفته نشده‌است و آنان به برآیند هر گونه نشست صلح میان حکومت و طالبان، بی‌باور شده‌اند.

فرحت‌الله، یکی از باشنده‌گان کابل ابراز داشت: "این‌ها استقلالیت خاص خود را ندارند و هر گاهی که ما صلح می‌کنیم، صلح ما باید با کشورهایی باشد که طالبان تحت تاثیر شان است."

از سوی دیگر رییس جمهور در سفر روز دوشنبه اش به ولایت هرات، طالبان را به داشتن تعهدات سری با پاکستان در باره خط دیورند، آب، معادن و نیز نیروهای امنیتی متهم می سازد و می‌گوید که طالبان بیش از ۱۴۰ مسجد را ویران کرده اند، اتهام هایی که طالبان نمی‌پذیرند.

اشرف غنی، رییس جمهور کشور ابراز داشت: "سر آب افغانستان چه رقم معامله کردید، سر معادن افغانستان چه رقم معامله کردید، سر قوای دفاعی و امنیتی افغانستان چه رقم معامله کردید، سر خط دیورند چه رقم معامله کردید."

رییس جمهور غنی می افزاید که طالبان تسلیمی حکومت را می‌خواهند، خواستی که به گفته او برآورده نخواهد شد. آقای تاکید می ورزد  که حقوق زنان معامله نخواهند شد و اجازه نمی‌دهد زمینه به بازگشت نیروهای خارجی به کشور، فراهم شود.

آقای غنی افزود: "خارجی ها ره مه گفتم خدا حافظی. یک کلمه از رییس جمهور تان شنیدید که اینها بمانند؟ گفتم به روی تان خیر، خدا حافظ تان. حافظ ما خداوند ج است."

رییس جمهور در حالی به هرات سفر کرد که در دو هفته پسین از میان ۱۹ ولسوالی، ۱۷ ولسوالی این ولایت، گمرک  اسلام قلعه و بندر تورغندی به دست طالبان افتاده اند.

هم‌رسانی کنید