تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هند فردا نشست کشورهای منطقه درباره افغانستان را میزبانی می‌کند

قرار است دهلی نو فردا یک نشست منطقه‌یی را در مورد اوضاع جاری افغانستان میزبانی ‌کند. 

این نشست با حضورداشت مشاوران امنیت ملی روسیه، ایران، هند، ازبیکستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد، اما از افغانستان کسی به این نشست دعوت نشده است. 

از سویی هم، پاکستان و چین نیز از اشتراک در این نشست خودداری کرده اند. 

در همین حال، کابل امیدوار است که برآیند نشست‌های منطقه به نفع افغانستان تمام شود. 

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید: «امارت اسلامی از برگزاری این گونه نشست‌ها نگرانی ندارد، بلکه امیدوار است که زمینه‌های خوب همکاری با افغانستان را مساعد بسازد. همچنان امارت اسلامی افغانستان به

این نظر است که باید در نشست‌های بعدی این چنینی نماینده‌گان امارت اسلامی هم به گونه مستقیم حضور داشته باشند.»

پیش از این روسیه و ایران نیز دو نشست‌ منطقه‌یی را در باره افغانستان برگزار کرده بودند.

لطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی در این باره به طلوع‎نیوز گفت: «نشستی که قرار است در هند برگزار شود، به دلیل حضور نداشتن افغانستان، چین و پاکستان نمی‌تواند موثر باشد.»

آگا‌هان به این باور اند که هند به دنبال روشن ساختن دیدگاه‌های کشورهای منطقه در مورد «طالبان» است. 

شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی می‌گوید: «هند به عنوان کشور دوست افغانستان می‌خواهد که یک نظرسنجی از نشست داشته باشد تا اجماع کشورهای منطقه را در خصوص افغانستان و کشورهای قدرت‌مند بداند.»

در نشست مسکو، اشتراک کننده‌گان بر تشکیل حکومت همه شمول، مسایل حقوق بشر و امنیت در افغانستان تاکید کرده بودند.

هند فردا نشست کشورهای منطقه درباره افغانستان را میزبانی می‌کند

پاکستان و چین از شرکت در نشست منطقه‌یی در باره افغانستان به میزبانی هند خودداری کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

قرار است دهلی نو فردا یک نشست منطقه‌یی را در مورد اوضاع جاری افغانستان میزبانی ‌کند. 

این نشست با حضورداشت مشاوران امنیت ملی روسیه، ایران، هند، ازبیکستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد، اما از افغانستان کسی به این نشست دعوت نشده است. 

از سویی هم، پاکستان و چین نیز از اشتراک در این نشست خودداری کرده اند. 

در همین حال، کابل امیدوار است که برآیند نشست‌های منطقه به نفع افغانستان تمام شود. 

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید: «امارت اسلامی از برگزاری این گونه نشست‌ها نگرانی ندارد، بلکه امیدوار است که زمینه‌های خوب همکاری با افغانستان را مساعد بسازد. همچنان امارت اسلامی افغانستان به

این نظر است که باید در نشست‌های بعدی این چنینی نماینده‌گان امارت اسلامی هم به گونه مستقیم حضور داشته باشند.»

پیش از این روسیه و ایران نیز دو نشست‌ منطقه‌یی را در باره افغانستان برگزار کرده بودند.

لطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی در این باره به طلوع‎نیوز گفت: «نشستی که قرار است در هند برگزار شود، به دلیل حضور نداشتن افغانستان، چین و پاکستان نمی‌تواند موثر باشد.»

آگا‌هان به این باور اند که هند به دنبال روشن ساختن دیدگاه‌های کشورهای منطقه در مورد «طالبان» است. 

شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی می‌گوید: «هند به عنوان کشور دوست افغانستان می‌خواهد که یک نظرسنجی از نشست داشته باشد تا اجماع کشورهای منطقه را در خصوص افغانستان و کشورهای قدرت‌مند بداند.»

در نشست مسکو، اشتراک کننده‌گان بر تشکیل حکومت همه شمول، مسایل حقوق بشر و امنیت در افغانستان تاکید کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره