Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت دفاع: چرخبال‌های انتقال یافته باید برگردانده شوند

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع می‌گوید چرخبال‌های که به ازبیکستان و تاجیکستان انتقال یافته اند، باید دوباره به افغانستان برگردانده شوند.

آقای مجاهد امروز در مراسم رژه نظامی در کابل  هشدار داد که اگر این کشورها چرخبال‌های افغانستان را تحویل ندهند، با پیامدهای بدی روبرو خواهند شد.

او گفت: «طیاره‌های ما را که در تاجیکستان و یا ازبیکستان است باید برگرداند. اجازه نمی‌دهیم که این طیاره‌ها در بیرون بماند و یا از آن آن‌ها استفاده کند.»

به گفته وزارت دفاع، در پی سقوط حکومت پیشین بیش از چهل چرخبال به ازبیکستان و تاجیکستان منتقل شده‌اند.

چرخبال‌های نظامی روسی هم به علت‌های گونه‌گون از کار افتاده بودند،  دوباره از سوی نیروهای امارت اسلامی فعال شده‌اند. مجاهد گفت: «قوای هوایی آینده ما به هیچ کشوری متکی نخواهد بود.»

سرپرست وزارت دفاع از مخالفان امارت اسلامی نیز خواست که به کشور برگردند و با امارت اسلامی کار کنند. او گفت: «بیایید و از این حکومت پشتیبانی کنید و دیگر مخالفت نکنید و از مخالفت دست بکشید.»

بر بنیاد گزارش‌ها، افغانستان تا پیش از سقوط حکومت پیشین بیش از ۱۶۴ چرخبال فعال داشت اما اکنون تنها ۸۱  چرخبال نظامی باقی مانده و متباقی آن به کشورهای گونهگون منتقل شده‌اند.

سرپرست وزارت دفاع: چرخبال‌های انتقال یافته باید برگردانده شوند

سرپرست وزارت دفاع  با اشتراک در یک مراسم رزمایش نظامی در کابل، در پیوند به انتقال چرخبال‌های نظامی به بیرون از کشور واکنش نشان داد. 

تصویر بندانگشتی

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع می‌گوید چرخبال‌های که به ازبیکستان و تاجیکستان انتقال یافته اند، باید دوباره به افغانستان برگردانده شوند.

آقای مجاهد امروز در مراسم رژه نظامی در کابل  هشدار داد که اگر این کشورها چرخبال‌های افغانستان را تحویل ندهند، با پیامدهای بدی روبرو خواهند شد.

او گفت: «طیاره‌های ما را که در تاجیکستان و یا ازبیکستان است باید برگرداند. اجازه نمی‌دهیم که این طیاره‌ها در بیرون بماند و یا از آن آن‌ها استفاده کند.»

به گفته وزارت دفاع، در پی سقوط حکومت پیشین بیش از چهل چرخبال به ازبیکستان و تاجیکستان منتقل شده‌اند.

چرخبال‌های نظامی روسی هم به علت‌های گونه‌گون از کار افتاده بودند،  دوباره از سوی نیروهای امارت اسلامی فعال شده‌اند. مجاهد گفت: «قوای هوایی آینده ما به هیچ کشوری متکی نخواهد بود.»

سرپرست وزارت دفاع از مخالفان امارت اسلامی نیز خواست که به کشور برگردند و با امارت اسلامی کار کنند. او گفت: «بیایید و از این حکومت پشتیبانی کنید و دیگر مخالفت نکنید و از مخالفت دست بکشید.»

بر بنیاد گزارش‌ها، افغانستان تا پیش از سقوط حکومت پیشین بیش از ۱۶۴ چرخبال فعال داشت اما اکنون تنها ۸۱  چرخبال نظامی باقی مانده و متباقی آن به کشورهای گونهگون منتقل شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره