Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت کننده‌گان نشست پارلمان اروپا بر پشتیبانی از زنان تأکید کردند

نخستین روز نشست ویژه پارلمان اروپا زیر نام «روزهای زنان افغان» روز سه شنبه در بروکسل پایتخت بلجیم برگزار شد. رییس پارلمان اروپا در این نشست تأکید ورزید که هر گونه تعامل با کابل باید مشروط بر تأمین حقوق زنان باشد.

روبرتا متزولا، رییس پارلمان اروپا گفت که جهان باید نیازهای زنان افغانستان را در اولویت کاری شان قرار دهد.

او گفت: «اتحادیه اروپا احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، حاکمیت قانون و آزادی رسانه‌ها را همچون پیش‌شرط‌ها کلیدی تعامل با مقام‌های کنونی افغان مشخص کرده است.»

در نشست ویژه دو روزه پارلمان اروپا که امروز دومین روز آن است، شماری از زنان افغان به شمول سیما سمر و شهرزاد اکبر روسای پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر، ظریفه غفاری شهردار پیشین میدان شهر، آریانا سعید خواننده شناخته شده افغانستان، صحرا کریمی رییس پیشین افغان فلم، نماینده‌گان پارلمان اروپا و نماینده‌گان شماری از سازمان‌های جهانی شرکت کرده اند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر گفت: «در ۲۰۲۲ در جهان تنها افغانستان است که دختران آن از مکتب رفتن باز مانده اند و در بیرون کار کرده نمی‌توانند. این اوضاع را تعصب جنسیتی عنوان می‌کنیم و از جهان می‌خواهم که برخلاف این تعصب جنسیتی ایستاد شوند.»

ظریفه غفاری، شهردار پیشین میدان شهر گفت حکومت پیشین افغانستان با استفاده از نام زنان به دنبال بدست آوردن پول و کمک بود. او افزود که جهان مردم افغانستان را به نام صلح تنها گذاشت. وی افزود: «ما دیدیم که چگونه حکومت ما از حقوق زنان برای بدست آوردن رای، پول، و هر چیز دیگری استفاده کرد.»

آریانا سعید، هنرمند شناخته شده افغانستان که آهنگی را نیز اجرا کرد، گفت که جهان باید از زنان افغانستان پشتیبانی کند. او گفت: «من در اینجا تنها از خودم نماینده‌گی نمی‌کنم، بل از تمام زنان و دختران افغان که صدای شان خاموش است و هویت شان گم است نماینده‌گی می‌کنم.»

سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر گفت که زنان افغانستان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و باید آنان از حقوق برابر برخوردار باشند. او همچنان از رها کردن افغانستان از سوی جهان هشدار داد. او گفت: «من به اتحادیه اروپا هشدار می‌دهم که مشکل افغانستان تنها در افغانستان نمی‌ماند، بل این فاجعه بزرگ انسانی به تمام جهان سرایت خواهد کرد.»

انجلینا جولی، هنرمند پر آوازه هالیوود با توصیف از شجاعت زنان افغانستان گفت که آنان در طول چهار دهه مشکلات و رنج‌های فراوان را متحمل شده‌اند. او از امارت اسلامی خواست که دروازه‌ مکاتب دخترانه را بازگشایی کند و ناپدید شدن فعالان حقوق زن در کابل را بررسی کند.

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل گفت که زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته به پیشرفت‌های زیادی در راستای دستیابی به حقوق شان دست یافتند، اما اکنون این دستاوردها در حال نابودی استند. او گفت: «متاسفانه امروز همان دختران و زنان می‌بینند که این حقوق از آن‌ها گرفته می‌شود.»

امینه محمد افزود که شرکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی سبب با ثبات‌تر جامعه می‌شود و افزود که حذف آنان از زنده‌گی اجتماعی سبب محدودیت زنان و دختران به خدمات اساسی خواهد شد.  

امارت اسلامی اما نگرانی‌ها در باره اوضاع زنان در افغانستان را نادرست می‌داند.

شرکت کننده‌گان نشست پارلمان اروپا بر پشتیبانی از زنان تأکید کردند

رییس پارلمان اروپا با ابراز نگرانی از اوضاع زنان در افغانستان می‌گوید که هر گونه تعامل با کابل باید مشروط به رعایت حقوق بشر باشد.

Thumbnail

نخستین روز نشست ویژه پارلمان اروپا زیر نام «روزهای زنان افغان» روز سه شنبه در بروکسل پایتخت بلجیم برگزار شد. رییس پارلمان اروپا در این نشست تأکید ورزید که هر گونه تعامل با کابل باید مشروط بر تأمین حقوق زنان باشد.

روبرتا متزولا، رییس پارلمان اروپا گفت که جهان باید نیازهای زنان افغانستان را در اولویت کاری شان قرار دهد.

او گفت: «اتحادیه اروپا احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، حاکمیت قانون و آزادی رسانه‌ها را همچون پیش‌شرط‌ها کلیدی تعامل با مقام‌های کنونی افغان مشخص کرده است.»

در نشست ویژه دو روزه پارلمان اروپا که امروز دومین روز آن است، شماری از زنان افغان به شمول سیما سمر و شهرزاد اکبر روسای پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر، ظریفه غفاری شهردار پیشین میدان شهر، آریانا سعید خواننده شناخته شده افغانستان، صحرا کریمی رییس پیشین افغان فلم، نماینده‌گان پارلمان اروپا و نماینده‌گان شماری از سازمان‌های جهانی شرکت کرده اند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر گفت: «در ۲۰۲۲ در جهان تنها افغانستان است که دختران آن از مکتب رفتن باز مانده اند و در بیرون کار کرده نمی‌توانند. این اوضاع را تعصب جنسیتی عنوان می‌کنیم و از جهان می‌خواهم که برخلاف این تعصب جنسیتی ایستاد شوند.»

ظریفه غفاری، شهردار پیشین میدان شهر گفت حکومت پیشین افغانستان با استفاده از نام زنان به دنبال بدست آوردن پول و کمک بود. او افزود که جهان مردم افغانستان را به نام صلح تنها گذاشت. وی افزود: «ما دیدیم که چگونه حکومت ما از حقوق زنان برای بدست آوردن رای، پول، و هر چیز دیگری استفاده کرد.»

آریانا سعید، هنرمند شناخته شده افغانستان که آهنگی را نیز اجرا کرد، گفت که جهان باید از زنان افغانستان پشتیبانی کند. او گفت: «من در اینجا تنها از خودم نماینده‌گی نمی‌کنم، بل از تمام زنان و دختران افغان که صدای شان خاموش است و هویت شان گم است نماینده‌گی می‌کنم.»

سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر گفت که زنان افغانستان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و باید آنان از حقوق برابر برخوردار باشند. او همچنان از رها کردن افغانستان از سوی جهان هشدار داد. او گفت: «من به اتحادیه اروپا هشدار می‌دهم که مشکل افغانستان تنها در افغانستان نمی‌ماند، بل این فاجعه بزرگ انسانی به تمام جهان سرایت خواهد کرد.»

انجلینا جولی، هنرمند پر آوازه هالیوود با توصیف از شجاعت زنان افغانستان گفت که آنان در طول چهار دهه مشکلات و رنج‌های فراوان را متحمل شده‌اند. او از امارت اسلامی خواست که دروازه‌ مکاتب دخترانه را بازگشایی کند و ناپدید شدن فعالان حقوق زن در کابل را بررسی کند.

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل گفت که زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته به پیشرفت‌های زیادی در راستای دستیابی به حقوق شان دست یافتند، اما اکنون این دستاوردها در حال نابودی استند. او گفت: «متاسفانه امروز همان دختران و زنان می‌بینند که این حقوق از آن‌ها گرفته می‌شود.»

امینه محمد افزود که شرکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی سبب با ثبات‌تر جامعه می‌شود و افزود که حذف آنان از زنده‌گی اجتماعی سبب محدودیت زنان و دختران به خدمات اساسی خواهد شد.  

امارت اسلامی اما نگرانی‌ها در باره اوضاع زنان در افغانستان را نادرست می‌داند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره