Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی آموزگار و مشکلات اقتصادی آموزگاران در افغانستان

روز جهانی آموزگار در کشور در حالی فرا رسیده‌است که بسیاری از آموزگاران از چالش‌های اقتصادی شکایت دارند. آنان می‌گویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌رو اند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا به مشکلات آنان رسیدگی کند.

شبیراحمد شیرزاد، از سیزده سال بدینسو در مکتب‌های دولتی و خصوصی آموزگار است. این آموزگار می‌گوید که در این مدت همواره با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بوده و وعده‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی آموزگاران داده شده‌، عملی نشده‌اند.

شبیراحمد شیرزاد در باره‌ مشکلات و اینکه در یک خانه‌ کرایی زندگی می‌کند، گفت: «مشکل کلان آموزگاران مشکل مالی آنان است، معاش ماهوار که آنان داده می‌شود برای آنان کفایت نمی‌کند تا مشکلات مریضی و خانواده‌گی شان را حل کنند.»

از سوی هم، مسوولان امارت اسلامی در برنامه‌ی که به مناسبت بزرگذاشت از روز جهانی آموزگار برگزار شده‌بود، در باره اهمیت کار آموزگاران سخن می‌زنند.

رحمت‌الله زبیر، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت کابل، گفت: «علم چیزی است که به انسان درجه انسانیت را می‌دهد. علم، معلم، مکتب، مدرسه و دارالافتاح چیزهای است که به انسان آنچه را می‌آموزاند که الله آنها را بخاطر چه پیدا کرده است.»

شمار آموزگارانی که با مشکلات فراوان اقتصادی دست و گریبان اند، زیاد است.

آقای شیرزاد گفت: «دولت کنونی باید مشکلات آموزگاران را تا حدی زیادی حل کند تا آموزگاران به دل جم به اطفال این سرزمین خدمت کنند.»

پیش از این در حکومت‌های گذشته نیز وعده‌های گوناگونی برای آموزگاران از بهر فراهم ساختن سرپناه و افزایش تنخواه داده شده‌است؛ اما این وعده‌ها به گفته‌ی آموزگاران، هرگز عملی نشده‌است.

روز جهانی آموزگار و مشکلات اقتصادی آموزگاران در افغانستان

آنان می‌گویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌رو اند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا به مشکلات آنان رسیدگی کند.

تصویر بندانگشتی

روز جهانی آموزگار در کشور در حالی فرا رسیده‌است که بسیاری از آموزگاران از چالش‌های اقتصادی شکایت دارند. آنان می‌گویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌رو اند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا به مشکلات آنان رسیدگی کند.

شبیراحمد شیرزاد، از سیزده سال بدینسو در مکتب‌های دولتی و خصوصی آموزگار است. این آموزگار می‌گوید که در این مدت همواره با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بوده و وعده‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی آموزگاران داده شده‌، عملی نشده‌اند.

شبیراحمد شیرزاد در باره‌ مشکلات و اینکه در یک خانه‌ کرایی زندگی می‌کند، گفت: «مشکل کلان آموزگاران مشکل مالی آنان است، معاش ماهوار که آنان داده می‌شود برای آنان کفایت نمی‌کند تا مشکلات مریضی و خانواده‌گی شان را حل کنند.»

از سوی هم، مسوولان امارت اسلامی در برنامه‌ی که به مناسبت بزرگذاشت از روز جهانی آموزگار برگزار شده‌بود، در باره اهمیت کار آموزگاران سخن می‌زنند.

رحمت‌الله زبیر، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت کابل، گفت: «علم چیزی است که به انسان درجه انسانیت را می‌دهد. علم، معلم، مکتب، مدرسه و دارالافتاح چیزهای است که به انسان آنچه را می‌آموزاند که الله آنها را بخاطر چه پیدا کرده است.»

شمار آموزگارانی که با مشکلات فراوان اقتصادی دست و گریبان اند، زیاد است.

آقای شیرزاد گفت: «دولت کنونی باید مشکلات آموزگاران را تا حدی زیادی حل کند تا آموزگاران به دل جم به اطفال این سرزمین خدمت کنند.»

پیش از این در حکومت‌های گذشته نیز وعده‌های گوناگونی برای آموزگاران از بهر فراهم ساختن سرپناه و افزایش تنخواه داده شده‌است؛ اما این وعده‌ها به گفته‌ی آموزگاران، هرگز عملی نشده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره