Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سراج الدین حقانی: ناکامی در اختلاف است و از این کارها دوری کنید

سرپرست وزارت داخله از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهد که از اختلاف‌ها دوری کنند.

سراج الدین حقانی در سفراش به ولایت زابل می‌افزاید که ادامه‌ی اختلاف‌ها، پیامدهای خوبی را به دنبال نخواهد داشت.

هنگامی سخنرانی در یک گردهمایی در این ولایت، آقای حقانی خواستار برخورد نیک نیروهای امارت اسلامی با شهروندان کشور نیز شده‌است.

آقای حقانی در این باره چنین می‌گوید: «ناکامی در اختلاف است و از این کارها دوری کنید کوشش کنید زندگی پر از محبت داشته باشید به روی مردم دروازه هایتان را باز نگاه دارید قسمی تعامل کنید همرایشان که در او ریا کاری نباشد که در مطبوعات و میدیا خوب بیاید نه بل که در عمل تعامل بکنید.»

سرپرست وزارت داخله به این باور است که برخی از حلقات جهان می‌کوشند تا در برابر حکومت سرپرست، شهروندان کشور را تشویق به مقابله کنند.

آقای حقانی افزود: «حلقات مغرض جهان کار می‌کنند که ضد نظام اسلامی مردم را به مقابله جذب کنند به این مردم جای شرم است که بنام خوارج و یا هم بنام مقاومت است.»

همزمان با این، شماری از آگاهان به این باور اند که اگر حکومت بر خواست‌های مشروع باشنده‌های کشور توجه نکند، میان دولت و ملت فاصله ایجاد خواهد شد.

امین‌الله احساس، آگاه مسایل سیاسی گفت: «ثبات داخلی برای یک کشور گپ اساسی است و امارت اسلامی باید به این گپ توجه کند اگر در میان مردم و حکومت اختلاف پیدا شد فاصله پیدا شد عمر او حکومت‌ها بسیار کم است.»

با گذشت بیش از پانزده ماه از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است، اما سفارت خانه‌های برخی از کشورها در کابل باز استند.

سراج الدین حقانی: ناکامی در اختلاف است و از این کارها دوری کنید

هنگامی سخنرانی در یک گردهمایی در این ولایت، آقای حقانی خواستار برخورد نیک نیروهای امارت اسلامی با شهروندان کشور نیز شده‌است.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت داخله از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهد که از اختلاف‌ها دوری کنند.

سراج الدین حقانی در سفراش به ولایت زابل می‌افزاید که ادامه‌ی اختلاف‌ها، پیامدهای خوبی را به دنبال نخواهد داشت.

هنگامی سخنرانی در یک گردهمایی در این ولایت، آقای حقانی خواستار برخورد نیک نیروهای امارت اسلامی با شهروندان کشور نیز شده‌است.

آقای حقانی در این باره چنین می‌گوید: «ناکامی در اختلاف است و از این کارها دوری کنید کوشش کنید زندگی پر از محبت داشته باشید به روی مردم دروازه هایتان را باز نگاه دارید قسمی تعامل کنید همرایشان که در او ریا کاری نباشد که در مطبوعات و میدیا خوب بیاید نه بل که در عمل تعامل بکنید.»

سرپرست وزارت داخله به این باور است که برخی از حلقات جهان می‌کوشند تا در برابر حکومت سرپرست، شهروندان کشور را تشویق به مقابله کنند.

آقای حقانی افزود: «حلقات مغرض جهان کار می‌کنند که ضد نظام اسلامی مردم را به مقابله جذب کنند به این مردم جای شرم است که بنام خوارج و یا هم بنام مقاومت است.»

همزمان با این، شماری از آگاهان به این باور اند که اگر حکومت بر خواست‌های مشروع باشنده‌های کشور توجه نکند، میان دولت و ملت فاصله ایجاد خواهد شد.

امین‌الله احساس، آگاه مسایل سیاسی گفت: «ثبات داخلی برای یک کشور گپ اساسی است و امارت اسلامی باید به این گپ توجه کند اگر در میان مردم و حکومت اختلاف پیدا شد فاصله پیدا شد عمر او حکومت‌ها بسیار کم است.»

با گذشت بیش از پانزده ماه از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است، اما سفارت خانه‌های برخی از کشورها در کابل باز استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره