Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اظهارات سرپرست وزارت داخله درباره به رسمیت شناسی امارت اسلامی

سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله می‌گوید که اگر جهان آنان را به رسمیت نشناسد امارت اسلامی به تنهایی توان تامین نیازمندی‌های کشور را دارد.

آقای حقانی در سفراش به ولایت پکتیا در سخنانی در میان بزرگان قومی و باشندگان این ولایت گفته که عدم به رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی جهان، تفاوت چندانی به حکومت سرپرست ندارد.

سرپرست وزارت داخله گفت: «چرا ما غیرت ایمانی و افغانی خود را خراب می‌کنیم؟ چرا به کسی دیگری محتاج می‌شویم؟ سرمایه‌ی که خداوند برای ما داده آن را به کار خواهیم انداخت. اگر به رسمیت می‌شناسی ام خوب و اگر نمی‌شناسی، الحمدالله امنیت را بدست آوردیم، آزادی را بدست آوردیم، برادری به خانه‌ام آمد، این برای من از هر رسمیت دیگر بزرگ است.»

سراج‌الدین حقانی در بخش از سخنانش می‌گوید که نیروهای خارجی در سال‌های پسین با مقاومت و برنامه‌های سخت امارت اسلامی روبه‌رو شدند و از همین رو افغانستان را ترک کردند.

آقای حقانی افزود: «جهانیان که در راس آن‌ها امریکا بود بر افغانستان حمله کردند، کشور ما را مستعمره کردند و این برای ما فایده کرد که امروز شمال و جنوب، جنوب غرب و مشرقی را با هم متحد ساخت.»

در همین حال، برخی از بزرگان ولایت پکتیا از تامین امنیت و برخورد نیروهای امنیتی با مردم استقبال کردند.

حاجی محمد بزرگ قومی پکتیا گفت: «ما فرمانده امنیه را در مدت یک سال ندیدیم. من از برخورد پولیس سپاسگزار هستم، پولیس‌ها بسیار تغییر کرده‌اند بخاطر هدایت شما از بهر برخورد این‌ها من از شما سپاسگزاری می‌کنم.»

این در حالی است که به تازه گی ایالات متحده گفته است که در آینده نزدیک هیچ برنامه یی را از بهر به رسمیت شناسی امارت اسلامی روی دست ندارد.

اظهارات سرپرست وزارت داخله درباره به رسمیت شناسی امارت اسلامی

سراج‌الدین حقانی در بخش از سخنانش می‌گوید که نیروهای خارجی در سال‌های پسین با مقاومت و برنامه‌های سخت امارت اسلامی روبه‌رو شدند و از همین رو افغانستان را ترک کردند.

تصویر بندانگشتی

سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله می‌گوید که اگر جهان آنان را به رسمیت نشناسد امارت اسلامی به تنهایی توان تامین نیازمندی‌های کشور را دارد.

آقای حقانی در سفراش به ولایت پکتیا در سخنانی در میان بزرگان قومی و باشندگان این ولایت گفته که عدم به رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی جهان، تفاوت چندانی به حکومت سرپرست ندارد.

سرپرست وزارت داخله گفت: «چرا ما غیرت ایمانی و افغانی خود را خراب می‌کنیم؟ چرا به کسی دیگری محتاج می‌شویم؟ سرمایه‌ی که خداوند برای ما داده آن را به کار خواهیم انداخت. اگر به رسمیت می‌شناسی ام خوب و اگر نمی‌شناسی، الحمدالله امنیت را بدست آوردیم، آزادی را بدست آوردیم، برادری به خانه‌ام آمد، این برای من از هر رسمیت دیگر بزرگ است.»

سراج‌الدین حقانی در بخش از سخنانش می‌گوید که نیروهای خارجی در سال‌های پسین با مقاومت و برنامه‌های سخت امارت اسلامی روبه‌رو شدند و از همین رو افغانستان را ترک کردند.

آقای حقانی افزود: «جهانیان که در راس آن‌ها امریکا بود بر افغانستان حمله کردند، کشور ما را مستعمره کردند و این برای ما فایده کرد که امروز شمال و جنوب، جنوب غرب و مشرقی را با هم متحد ساخت.»

در همین حال، برخی از بزرگان ولایت پکتیا از تامین امنیت و برخورد نیروهای امنیتی با مردم استقبال کردند.

حاجی محمد بزرگ قومی پکتیا گفت: «ما فرمانده امنیه را در مدت یک سال ندیدیم. من از برخورد پولیس سپاسگزار هستم، پولیس‌ها بسیار تغییر کرده‌اند بخاطر هدایت شما از بهر برخورد این‌ها من از شما سپاسگزاری می‌کنم.»

این در حالی است که به تازه گی ایالات متحده گفته است که در آینده نزدیک هیچ برنامه یی را از بهر به رسمیت شناسی امارت اسلامی روی دست ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره