Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ندا محمد ندیم از بازسازی نهادهای تحصیلی و آموزشی در پنجشیر وعده داد

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سفرش به ولایت پنجشیر، می‌گوید که وزارت تحصیلات عالی تصمیم دارد تا نهادهای تحصیلی و آموزشی تخریب‌شده در پنجشیر را بازسازی کند.

ندا محمد ندیم پس از آن به پنجشیر سفر می‌کند که گزارش‌هایی از تخریب شدن برخی از نهادهای آموزشی و تحصیلی در این ولایت به نشر رسید.

 آقای ندیم گفت: «کدام جای که به ساختن یا ترمیم ضرورت داشته باشد ترمیم می‌شود و شاید مجاهدین امارت اسلامی مکان‌های آموزشی را پایگاه نساخته باشند و اگر چنین جای بود کوشش می‌کنیم که مکان آموزشی به محصلین و استادان تسلیم داده شود.»

در همین حال، مسوولان در موسسه تحصیلات عالی پنجشیر می‌گویند که نزدیک به ۲۰۰ دانشجوی پسر از این نهاد سند فراغت بدست آورده‌اند.

مصطفی ابو سعید، رییس موسسه تحصیلات عالی پنجشیر، گفت: «تقریبن ما ۱۹۳ محصل از رشته‌های مختلف از چهار دانشکده موسسه تحصیلات عالی پنجشیر فارغ دادیم که همه شان پسران استند و از دخترخانم‌ها کسی در میان شان نیست.»

از سوی دیگر، شماری از دانشجویان که تازه سند فراغت بدست آورده‌اند، از حکومت سرپرست خواستار فراهم سازی تحصیل در بیرون از کشور استند.

نصیر احمد امانی، دانش‌آموخته، به طلوع‌نیوز گفت: «کسانیکه علاقمند آموزش دوران کارشناسی ارشد و دکتورا استند باید زمینه آن را در بیرون از کشور فراهم کنند.»

احمد سیر صاحب‌زاده، دانش‌آموخته دیگر گفت: «زمینه بورسیه‌های تحصیلی را فراهم کنند که آنان به بیرون ازکشور بروند.»

دانشجویان تازه فارغ شده از امارت اسلامی همچنان می‌خواهند تا برای دانش‌آموختگان مطابق به رشته‌های تحصیلی شان، زمینه کاری فراهم کند.

ندا محمد ندیم از بازسازی نهادهای تحصیلی و آموزشی در پنجشیر وعده داد

ندا محمد ندیم پس از آن به پنجشیر سفر می‌کند که گزارش‌هایی از تخریب شدن برخی از نهادهای آموزشی و تحصیلی در این ولایت به نشر رسید.

Thumbnail

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سفرش به ولایت پنجشیر، می‌گوید که وزارت تحصیلات عالی تصمیم دارد تا نهادهای تحصیلی و آموزشی تخریب‌شده در پنجشیر را بازسازی کند.

ندا محمد ندیم پس از آن به پنجشیر سفر می‌کند که گزارش‌هایی از تخریب شدن برخی از نهادهای آموزشی و تحصیلی در این ولایت به نشر رسید.

 آقای ندیم گفت: «کدام جای که به ساختن یا ترمیم ضرورت داشته باشد ترمیم می‌شود و شاید مجاهدین امارت اسلامی مکان‌های آموزشی را پایگاه نساخته باشند و اگر چنین جای بود کوشش می‌کنیم که مکان آموزشی به محصلین و استادان تسلیم داده شود.»

در همین حال، مسوولان در موسسه تحصیلات عالی پنجشیر می‌گویند که نزدیک به ۲۰۰ دانشجوی پسر از این نهاد سند فراغت بدست آورده‌اند.

مصطفی ابو سعید، رییس موسسه تحصیلات عالی پنجشیر، گفت: «تقریبن ما ۱۹۳ محصل از رشته‌های مختلف از چهار دانشکده موسسه تحصیلات عالی پنجشیر فارغ دادیم که همه شان پسران استند و از دخترخانم‌ها کسی در میان شان نیست.»

از سوی دیگر، شماری از دانشجویان که تازه سند فراغت بدست آورده‌اند، از حکومت سرپرست خواستار فراهم سازی تحصیل در بیرون از کشور استند.

نصیر احمد امانی، دانش‌آموخته، به طلوع‌نیوز گفت: «کسانیکه علاقمند آموزش دوران کارشناسی ارشد و دکتورا استند باید زمینه آن را در بیرون از کشور فراهم کنند.»

احمد سیر صاحب‌زاده، دانش‌آموخته دیگر گفت: «زمینه بورسیه‌های تحصیلی را فراهم کنند که آنان به بیرون ازکشور بروند.»

دانشجویان تازه فارغ شده از امارت اسلامی همچنان می‌خواهند تا برای دانش‌آموختگان مطابق به رشته‌های تحصیلی شان، زمینه کاری فراهم کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره