Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی کمیته جهانی صلیب سرخ از اوضاع اقتصادی در افغانستان

رییس بخش عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ در یک نشست سازمان ملل متحد که به گونه مجازی برگزار شده بود، گفته است که چالش‌های اقتصادی در افغانستان بیشتر شده و شهروندان توان خرید نیازهای اولیه را ندارند.

نمایندگان بسیاری از نهادهای بین‌المللی از کشورهای گوناگون در این نشست حضور داشتند که درباره‌ی اوضاع اقتصادی، بشری، زیربنایی و بهداشتی کشورها گفت‌وگو کردند.

مارتین شوئپ رییس بخش عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ، گفته است که افغانستان از سوی جامعه جهانی فراموش شده است.

آقای شوئپ  گفت: «مردم افغانستان یا توان پرداخت مواد سوخت را ندارند و یا هم توان پرداخت مواد غذایی را، و حتی توان پرداخت هر دو مواد ندارند بناً سوء‌تغذیه کودکان و سینه‌بغل افزایش خواهد یافت.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای برطرف کردن چالش‌های اقتصادی در افغانستان، نیاز است تا نهادهای سازمان ملل متحد برنامه‌های درازمدت اشتغال‌زایی را برای شهروندان کشور ایجاد کنند.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «کاهش بحران اقتصادی کشور در نهایت مستلزم اجازه دادن بانک مرکزی افغانستان و یا معادل آن بخاطر انجام معاملات با استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی می‌باشد.»

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «به منظور مدیریت مشکل اقتصادی و فقر در افغانستان به گونۀ استراتیژیک نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در سکتورهای اقتصادی افغانستان داریم تا در کل بتوانیم سکتور اقتصاد ملی افغانستان را در حرکت در بی‌آوریم.»

باشندگان پایتخت می‌گویند که در حال حاضر با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌رو استند.

فتح محمد، باشنده کابل، می‌گوید: «نی کار است نی غریبی است بیادر. چوب نیست زمستان هم رسیده چوب هم نیست خوراکه هم نیست.»

ابراهیم، باشنده کابل، می‌گوید: «هوا سرد آمدنی است و باوجود مشکلات طالبان را کسی به رسمیت نشناخته است و در اینجا مشکلات بی‌کاری بسیار زیاد است.»

پیش از این سازمان جهانی مهاجرت در گزارشی گفته است که در حال حاضر ۹۷ درصد شهروندان افغانستان با فقر روبه‌رو استند و اثرهای بد تغییرات آب‌وهوا در افزایش فقر نقش مهمی داشته است.

نگرانی کمیته جهانی صلیب سرخ از اوضاع اقتصادی در افغانستان

نمایندگان بسیاری از نهادهای بین‌المللی در این نشست حضور داشتند که درباره‌ی اوضاع اقتصادی، بشری، زیربنایی و بهداشتی کشورها گفت‌وگو کردند.

تصویر بندانگشتی

رییس بخش عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ در یک نشست سازمان ملل متحد که به گونه مجازی برگزار شده بود، گفته است که چالش‌های اقتصادی در افغانستان بیشتر شده و شهروندان توان خرید نیازهای اولیه را ندارند.

نمایندگان بسیاری از نهادهای بین‌المللی از کشورهای گوناگون در این نشست حضور داشتند که درباره‌ی اوضاع اقتصادی، بشری، زیربنایی و بهداشتی کشورها گفت‌وگو کردند.

مارتین شوئپ رییس بخش عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ، گفته است که افغانستان از سوی جامعه جهانی فراموش شده است.

آقای شوئپ  گفت: «مردم افغانستان یا توان پرداخت مواد سوخت را ندارند و یا هم توان پرداخت مواد غذایی را، و حتی توان پرداخت هر دو مواد ندارند بناً سوء‌تغذیه کودکان و سینه‌بغل افزایش خواهد یافت.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای برطرف کردن چالش‌های اقتصادی در افغانستان، نیاز است تا نهادهای سازمان ملل متحد برنامه‌های درازمدت اشتغال‌زایی را برای شهروندان کشور ایجاد کنند.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «کاهش بحران اقتصادی کشور در نهایت مستلزم اجازه دادن بانک مرکزی افغانستان و یا معادل آن بخاطر انجام معاملات با استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی می‌باشد.»

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «به منظور مدیریت مشکل اقتصادی و فقر در افغانستان به گونۀ استراتیژیک نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در سکتورهای اقتصادی افغانستان داریم تا در کل بتوانیم سکتور اقتصاد ملی افغانستان را در حرکت در بی‌آوریم.»

باشندگان پایتخت می‌گویند که در حال حاضر با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌رو استند.

فتح محمد، باشنده کابل، می‌گوید: «نی کار است نی غریبی است بیادر. چوب نیست زمستان هم رسیده چوب هم نیست خوراکه هم نیست.»

ابراهیم، باشنده کابل، می‌گوید: «هوا سرد آمدنی است و باوجود مشکلات طالبان را کسی به رسمیت نشناخته است و در اینجا مشکلات بی‌کاری بسیار زیاد است.»

پیش از این سازمان جهانی مهاجرت در گزارشی گفته است که در حال حاضر ۹۷ درصد شهروندان افغانستان با فقر روبه‌رو استند و اثرهای بد تغییرات آب‌وهوا در افزایش فقر نقش مهمی داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره