Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه کار برای زنان در هرات

یک بانو در هرات با ایجاد یک مرکز تولید و تهیه مواد غذایی برای ده‌ها زن زمینه کار فراهم کرده است.

بیشتر زنان و دخترانی که در این مرکز تولیدی به کار گماشته شده‌اند، دانش‌آموزان محروم از مکتب و زنان بی‌سرپرست استند.

از میوه و سبزی هرات در این مرکز مربا، ترشی و رب تولید می‌شوند.

نفس گل جامی، بانوی کارآفرین، کاروبارش را با ۱۰۰ هزار افغانی آغاز کرد و با گذشت زمان کوتاه، کارش را توسعه داده است. اکنون صد تن در مرکز تولید و تهیه مواد غذایی او در شهر هرات کار می‌کنند.

نفس گل جامی به طلوع‌نیوز گفت: «یک تعداد نیازمندانی که خانم‌ها واقعاً سرپرست خانواده استند آن‌ها نیاز به کار دارند حقوقی را که از اینجا بدست می‌آورند کمکی به خانواده شان استند و می‌توانند که نفقه فامیل خود را بدست آورند.»

بسیاری از این زنان، نان‌آوران خانواده‌های خود استند. آنان توانسته‌اند با دستمزدی که از این مرکز می‌گیرند، زندگی شان را به پیش ببرند.

ظریفه رحمانی، باشنده هرات، می‌گوید: «ما که اینجا میاییم و کار می‌کنیم خیلی خوشحال استیم هم از لحاظ اقتصادی کمک ما می‌کند هم از لحاظ روحی به ما خوب است.»

توبا کریمی، باشنده هرات، می‌گوید: «ما در خانواده هفت نفر استیم شوهرم کار کرده نمی‌تواند من خیلی خوشحال استم که با این خانم‌ها کار می‌کنم خرج خانه خود را از همینجا پیدا می‌کنم.»

نفس گل جامی همچون کارآفرین نمونه، جایزه سال را از اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب به دست آورد.

مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب می‌گویند که کاروبار زنان در هرات در ماه‌های پسین دوباره رونق یافته و بیش از ۳۰۰ زن و دختر به فعالیت‌های تجارتی رو آورده‌اند.

نرگس هاشمی، مسوول اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، می‌گوید: «خانم نفس گل جامی تندیس بی بی خدیجه که از طرف اتاق تجارت زنان همه ساله اهدا می‌شود را برنده شده‌اند و قرار است تندیس بی بی خدیجه و مقدار ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دالر را نیز دریافت کنند.»

تولیدات این مرکز در کنار هرات و ولایت‌های حوزه غرب، در کابل، کندهار، بلخ، غزنی و برخی ولایت‌های دیگر نیز مشتری دارند.

فراهم شدن زمینه کار برای زنان در هرات

مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب می‌گویند که کاروبار زنان در هرات دوباره رونق یافته و بیش از ۳۰۰ زن و دختر به فعالیت‌های تجارتی رو آورده‌اند.

تصویر بندانگشتی

یک بانو در هرات با ایجاد یک مرکز تولید و تهیه مواد غذایی برای ده‌ها زن زمینه کار فراهم کرده است.

بیشتر زنان و دخترانی که در این مرکز تولیدی به کار گماشته شده‌اند، دانش‌آموزان محروم از مکتب و زنان بی‌سرپرست استند.

از میوه و سبزی هرات در این مرکز مربا، ترشی و رب تولید می‌شوند.

نفس گل جامی، بانوی کارآفرین، کاروبارش را با ۱۰۰ هزار افغانی آغاز کرد و با گذشت زمان کوتاه، کارش را توسعه داده است. اکنون صد تن در مرکز تولید و تهیه مواد غذایی او در شهر هرات کار می‌کنند.

نفس گل جامی به طلوع‌نیوز گفت: «یک تعداد نیازمندانی که خانم‌ها واقعاً سرپرست خانواده استند آن‌ها نیاز به کار دارند حقوقی را که از اینجا بدست می‌آورند کمکی به خانواده شان استند و می‌توانند که نفقه فامیل خود را بدست آورند.»

بسیاری از این زنان، نان‌آوران خانواده‌های خود استند. آنان توانسته‌اند با دستمزدی که از این مرکز می‌گیرند، زندگی شان را به پیش ببرند.

ظریفه رحمانی، باشنده هرات، می‌گوید: «ما که اینجا میاییم و کار می‌کنیم خیلی خوشحال استیم هم از لحاظ اقتصادی کمک ما می‌کند هم از لحاظ روحی به ما خوب است.»

توبا کریمی، باشنده هرات، می‌گوید: «ما در خانواده هفت نفر استیم شوهرم کار کرده نمی‌تواند من خیلی خوشحال استم که با این خانم‌ها کار می‌کنم خرج خانه خود را از همینجا پیدا می‌کنم.»

نفس گل جامی همچون کارآفرین نمونه، جایزه سال را از اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب به دست آورد.

مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب می‌گویند که کاروبار زنان در هرات در ماه‌های پسین دوباره رونق یافته و بیش از ۳۰۰ زن و دختر به فعالیت‌های تجارتی رو آورده‌اند.

نرگس هاشمی، مسوول اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، می‌گوید: «خانم نفس گل جامی تندیس بی بی خدیجه که از طرف اتاق تجارت زنان همه ساله اهدا می‌شود را برنده شده‌اند و قرار است تندیس بی بی خدیجه و مقدار ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دالر را نیز دریافت کنند.»

تولیدات این مرکز در کنار هرات و ولایت‌های حوزه غرب، در کابل، کندهار، بلخ، غزنی و برخی ولایت‌های دیگر نیز مشتری دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره