Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله تدابیر سخت‌تر برای امنیت نهادهای دیپلوماتیک می‌گیرد

وزارت داخله می‌گوید که تدابیرسخت امنیتی از بهر تامین امنیت نهادهای دیپلوماتیک، روی دست می‌گیرد.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌گوید که همکاری مردم با نیروهای امنیتی در تامین امنیت در کشور مهم است.

این در حالی در ماه های پسین حمله بر  نهادهای  دیپلوماتیک نگرانی های را به میان آورده است.

وزارت داخله در حالی از تدابیر شدید امنیتی برای نهادهای دیپلوماتیک سخن می‌زند که چندین نهاد دیپلوماتیک در کابل هدف حمله قرار گرفت.

آقای تکور گفت: «به هدف جلوگیری از تخریب و حمله تروریستی، وزارت داخله تدابیر امنیتی را در مناطق دیپلوماتیک و همچنان سایر نقاط کابل افزایش می‌دهد تا این گونه حمله‌ها باز تکرار نشود.»

این درحالی‌ست که شهروندان چین روز دوشنبه در پایتخت آماج قرار گرفتند که سه تن در آن حمله جان باختند و شماری دیگر به شمول خارجی‌ها زخم برداشته‌اند.

اما چه اهدافی در عقب این حمله‌ها قرار دارند؟

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «حلقات در استخبارات منطقه وجود دارد که نمی‌خواهد روابط افغانستان با کشو های دیگر خراب کند تا روابط نیک را نداشته باشد.»

اسدالله ندیم، یک آگاه دیگر نظامی، می‌گوید: «طالبان اگر خواسته باشد که از این گونه حمله‌ها جلوگیری کنند در بخش سیاسی باید در تعاملات کشورهای خارجی توازن در نظر بگیرند.»

این در حال‌ست که بیش از یک سال می‌شود که امارت اسلامی از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است؛ اما سفارت کشورهای چین، پاکستان، ازبیکستان، ایران، روسیه، امارات متحده عربی و دفترهای اتحادیه اروپا و سازمان همکاری کشورهای اسلامی در کابل فعال هستند.

وزارت داخله تدابیر سخت‌تر برای امنیت نهادهای دیپلوماتیک می‌گیرد

این درحالی‌ست که شهروندان چین روز دوشنبه در پایتخت آماج قرار گرفتند که سه تن در آن حمله جان باختند و شماری دیگر به شمول خارجی‌ها زخم برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله می‌گوید که تدابیرسخت امنیتی از بهر تامین امنیت نهادهای دیپلوماتیک، روی دست می‌گیرد.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌گوید که همکاری مردم با نیروهای امنیتی در تامین امنیت در کشور مهم است.

این در حالی در ماه های پسین حمله بر  نهادهای  دیپلوماتیک نگرانی های را به میان آورده است.

وزارت داخله در حالی از تدابیر شدید امنیتی برای نهادهای دیپلوماتیک سخن می‌زند که چندین نهاد دیپلوماتیک در کابل هدف حمله قرار گرفت.

آقای تکور گفت: «به هدف جلوگیری از تخریب و حمله تروریستی، وزارت داخله تدابیر امنیتی را در مناطق دیپلوماتیک و همچنان سایر نقاط کابل افزایش می‌دهد تا این گونه حمله‌ها باز تکرار نشود.»

این درحالی‌ست که شهروندان چین روز دوشنبه در پایتخت آماج قرار گرفتند که سه تن در آن حمله جان باختند و شماری دیگر به شمول خارجی‌ها زخم برداشته‌اند.

اما چه اهدافی در عقب این حمله‌ها قرار دارند؟

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «حلقات در استخبارات منطقه وجود دارد که نمی‌خواهد روابط افغانستان با کشو های دیگر خراب کند تا روابط نیک را نداشته باشد.»

اسدالله ندیم، یک آگاه دیگر نظامی، می‌گوید: «طالبان اگر خواسته باشد که از این گونه حمله‌ها جلوگیری کنند در بخش سیاسی باید در تعاملات کشورهای خارجی توازن در نظر بگیرند.»

این در حال‌ست که بیش از یک سال می‌شود که امارت اسلامی از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است؛ اما سفارت کشورهای چین، پاکستان، ازبیکستان، ایران، روسیه، امارات متحده عربی و دفترهای اتحادیه اروپا و سازمان همکاری کشورهای اسلامی در کابل فعال هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره