Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین ماهواره‌ی نظارت بر طوفان به فضا رفت

ناسا روز دوشنبه (۸ می) بالاخره توانست با موفقیت اولین ماهواره از دو ماهواره نظارت بر طوفان‌ها را پرتاب کند؛ ماموریتی که پیش از این به علت نامساعد بودن وضعیت آب و هوایی به تعویق افتاده بود.

درست پس از ساعت ۱ بعد از ظهر به وقت محلی، موشک از محل پرتاب خود در ماهیا، منطقه‌ای در زیلاند نو به پرواز درآمد.

این وسیله اولین ماهواره در مجموعه‌ای از ماهواره‌ها است که شکل گیری و پیش‌رفت طوفان‌ها را نظارت و اندازه‌گیری می‌کند.

راکت ۳۳ دقیقه پس از بلند شدن از زمین، ماهواره مورد نظر را که به اندازه جعبه کفش است ۵۵۰ کیلومتر بالاتر از زمین در مدار مستقر کرد.

در نظر است در ادامه این ماموریت، ماهواری دیگری هم به فضا پرتاب شود. تاریخ آن هنوز مشخص نشده است.

تقریبا ده سال پس از وقوع طوفان کاترینا و خرابی‌های گسترده‌ای که ببار آورد، ناسا تلاش‌ها به خاطر ایجاد یک سیستم نوآورانه برای نظارت بر طوفان‌ها را آغاز کرد.

نخستین ماهواره‌ی نظارت بر طوفان به فضا رفت

این وسیله اولین ماهواره در مجموعه‌ای از ماهواره‌ها است که شکل گیری و پیش‌رفت طوفان‌ها را نظارت و اندازه‌گیری می‌کند.

Thumbnail

ناسا روز دوشنبه (۸ می) بالاخره توانست با موفقیت اولین ماهواره از دو ماهواره نظارت بر طوفان‌ها را پرتاب کند؛ ماموریتی که پیش از این به علت نامساعد بودن وضعیت آب و هوایی به تعویق افتاده بود.

درست پس از ساعت ۱ بعد از ظهر به وقت محلی، موشک از محل پرتاب خود در ماهیا، منطقه‌ای در زیلاند نو به پرواز درآمد.

این وسیله اولین ماهواره در مجموعه‌ای از ماهواره‌ها است که شکل گیری و پیش‌رفت طوفان‌ها را نظارت و اندازه‌گیری می‌کند.

راکت ۳۳ دقیقه پس از بلند شدن از زمین، ماهواره مورد نظر را که به اندازه جعبه کفش است ۵۵۰ کیلومتر بالاتر از زمین در مدار مستقر کرد.

در نظر است در ادامه این ماموریت، ماهواری دیگری هم به فضا پرتاب شود. تاریخ آن هنوز مشخص نشده است.

تقریبا ده سال پس از وقوع طوفان کاترینا و خرابی‌های گسترده‌ای که ببار آورد، ناسا تلاش‌ها به خاطر ایجاد یک سیستم نوآورانه برای نظارت بر طوفان‌ها را آغاز کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره