Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در نشست چهره‌های سیاسی: به متضررین جنگ غرامت داده شود

برخی از چهره‌های سیاسی کشور می‌گویند که در بیست سال حضور نظامی برخی از کشورها در افغانستان، هزاران تن کشته و زخمی شده‌اند.

این چهره‌های سیاسی در نشستی به مناسبت زیان‌های وارد شده به افغان‌ها از سوی خارجی‌ها در جنگ‌های بیست سال گذشته، خواهان پرداخت غرامت به خانواده‌های آسیب دیده هستند.

برخی از این چهره‌ها از امارت اسلامی می‌خواهند تا به خواسته‌های مشروع مردم پاسخ مثبت دهند.

محمد سلیم پیگیر، رییس حزب متحد فکری افغانستان در این نشست گفت: «ما می‌خواهیم که نه‌تنها در عرصه که تنها هلمندی‌ها را غرامت بپردازند بل‌که می‌خواهیم که سنگ سنگ افغانستان را باید تاوان بدهند.»

محب‌الله شریفی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «افراد پیش‌گام در امارت اسلامی که می‌توانند در این زمینه در این راه به خاطر بلند کردن صدای مردم افغانستان هر امکانات که در دسترس دارند از مرم افغانستان نباید آن را دریغ کنند.»

برخی از سخنرانان در این نشست تنها راه مبارزه در برابر قوت‌های بزرگ و کشورهای جهان را فراگیری آموزش می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران بازگشایی کند.

حمیدالله هوتک، آگاه مسایل سیاسی گفت: «متاسفانه هر وقت که سخن از قلم به میان می‌آید ما باخته‌ایم، سخن از سیاست به میان می‌آید ما باخته‌ایم. بیاید که این خلا را پر کنیم و این صدای خود را به رهبر امارت اسلامی شیخ هبت‌الله آخندزاده می‌کنم که صدای ما را بشنو صدای بچه‌های ما را بشنو صدای خواهران و مادران ما را بشنو.»

توریالی همت، عضو امارت اسلامی گفت: «صد در صد با سخن‌های این‌ها موافق می‌باشد و نه‌تنها این‌ها بل‌که سیاسون که به خیر افغانستان و مردم فکر می‌کنند آن را می‌شنود و تا جای عملی هم می‌کند.»

عبدالجبار صافی که هنگام حضور نیروهای خارجی در کشور چهارده تن از اعضای خانواده‌اش در نتیجه حمله هوایی کشته و زخمی شدند از عدم توجه به مشکلات‌اش انتقاد می‌کند.

عبدالجبار صافی، خانوده قربانی گفت: «سه فامیل ما آنجا بودیم و چهارده نفر زخمی و شهید شدند و تا امروز هیچ کسی از ما خبری نگرفته است.»

اشراک کنندگان در این نشست همچنان خواهان متعهد شدن افغان‌ها در برابر بی‌عدالتی‌های نظامیان خارجی‌اند و از شهروندان کشور می‌خواهند تا در برابر بی‌عدالتی‌ها در افغانستان صدا بلند کنند.

در نشست چهره‌های سیاسی: به متضررین جنگ غرامت داده شود

این چهره‌های سیاسی در نشستی به مناسبت زیان‌های وارد شده به افغان‌ها از سوی خارجی‌ها در جنگ‌های بیست سال گذشته، خواهان پرداخت غرامت به خانواده‌های آسیب دیده هستند.

تصویر بندانگشتی

برخی از چهره‌های سیاسی کشور می‌گویند که در بیست سال حضور نظامی برخی از کشورها در افغانستان، هزاران تن کشته و زخمی شده‌اند.

این چهره‌های سیاسی در نشستی به مناسبت زیان‌های وارد شده به افغان‌ها از سوی خارجی‌ها در جنگ‌های بیست سال گذشته، خواهان پرداخت غرامت به خانواده‌های آسیب دیده هستند.

برخی از این چهره‌ها از امارت اسلامی می‌خواهند تا به خواسته‌های مشروع مردم پاسخ مثبت دهند.

محمد سلیم پیگیر، رییس حزب متحد فکری افغانستان در این نشست گفت: «ما می‌خواهیم که نه‌تنها در عرصه که تنها هلمندی‌ها را غرامت بپردازند بل‌که می‌خواهیم که سنگ سنگ افغانستان را باید تاوان بدهند.»

محب‌الله شریفی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «افراد پیش‌گام در امارت اسلامی که می‌توانند در این زمینه در این راه به خاطر بلند کردن صدای مردم افغانستان هر امکانات که در دسترس دارند از مرم افغانستان نباید آن را دریغ کنند.»

برخی از سخنرانان در این نشست تنها راه مبارزه در برابر قوت‌های بزرگ و کشورهای جهان را فراگیری آموزش می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران بازگشایی کند.

حمیدالله هوتک، آگاه مسایل سیاسی گفت: «متاسفانه هر وقت که سخن از قلم به میان می‌آید ما باخته‌ایم، سخن از سیاست به میان می‌آید ما باخته‌ایم. بیاید که این خلا را پر کنیم و این صدای خود را به رهبر امارت اسلامی شیخ هبت‌الله آخندزاده می‌کنم که صدای ما را بشنو صدای بچه‌های ما را بشنو صدای خواهران و مادران ما را بشنو.»

توریالی همت، عضو امارت اسلامی گفت: «صد در صد با سخن‌های این‌ها موافق می‌باشد و نه‌تنها این‌ها بل‌که سیاسون که به خیر افغانستان و مردم فکر می‌کنند آن را می‌شنود و تا جای عملی هم می‌کند.»

عبدالجبار صافی که هنگام حضور نیروهای خارجی در کشور چهارده تن از اعضای خانواده‌اش در نتیجه حمله هوایی کشته و زخمی شدند از عدم توجه به مشکلات‌اش انتقاد می‌کند.

عبدالجبار صافی، خانوده قربانی گفت: «سه فامیل ما آنجا بودیم و چهارده نفر زخمی و شهید شدند و تا امروز هیچ کسی از ما خبری نگرفته است.»

اشراک کنندگان در این نشست همچنان خواهان متعهد شدن افغان‌ها در برابر بی‌عدالتی‌های نظامیان خارجی‌اند و از شهروندان کشور می‌خواهند تا در برابر بی‌عدالتی‌ها در افغانستان صدا بلند کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره