Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعال شدن سیستم الکترونیکی در بخش تدارکات اداره امور

اداره امور از فعال شدن سیستم الکترونیکی در بخش تدارکات این اداره خبر می‌دهد.

مسوولان در اداره امور می‌گویند که سیستم الکترونی تدارکات افزون بر بوجود آمدن شفافیت، از ضایع شدن وقت در کارهای اداره نیز جلوگیری می‌کند.

مسوولان می‌افزایند که مردم با استفاده از انترنت می‌توانند از تمامی بخش‌های تدارکات اداره امور معلومات حاصل کنند و از روند کاری اداره تدارکات نظارت داشته باشند.

عبدالولی صدیقی، رییس تدارکات اداره امور، گفت: «مردم ما می‌توانند که در مناطق دور دست توسط انترنت و توسط همین سیستم در مورد تمام پروژه‌ها معلومات بدست بیاورند.»

نورالحق انور، رییس عمومی اداره امور، گفت: «وقتی ما داخل آمدیم هم بعضی معلومات‌های دقیق را به دست آوردیم که بعضی شان در بخش حیف و میل و در بخش خیانت در بخش بیت المال بودند.»

در همین حال سرپرست وزارت اقتصاد می‌گوید که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی ساخت و ساز پروژه‌های بزرگ در مناطق گونا‌گون کشور روی دست گرفته شده است.

دین محمد حنیف، از سرمایه گذارانی که از در بیرون از کشور به سر می‌برند می‌خواهد که به کشور برگردند و مسوولیت خود را در قبال مردم انجام دهند.

سرپرست وزارت اقتصاد گفت: «از کسانی‌که برآمدند، به آنها نیز دعوت می‌دهیم که [این‌جا] وطن و خانه شان است. بیایند و در وطن شان خدمت کنند.»

محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت: «در این پروسه ما انشاالله کاملا با همراه شان همکار هستیم. به امید پیشرفت اقتصادی در افغانستان.»

در برنامه گشایش سیستم الکترونیکی اداره تدارکات اداره امور، دیپلومات‌هایی از سفارت‌های اوزبیکستان، ترکیه، ایران و برخی دیگر از کشورها و همچنان شماری از سازمان‌های خارجی نیز شرکت داشتند.

فعال شدن سیستم الکترونیکی در بخش تدارکات اداره امور

دین محمد حنیف، از سرمایه گذارانی که از در بیرون از کشور به سر می‌برند می‌خواهد که به کشور برگردند و مسوولیت خود را در قبال مردم انجام دهند.

تصویر بندانگشتی

اداره امور از فعال شدن سیستم الکترونیکی در بخش تدارکات این اداره خبر می‌دهد.

مسوولان در اداره امور می‌گویند که سیستم الکترونی تدارکات افزون بر بوجود آمدن شفافیت، از ضایع شدن وقت در کارهای اداره نیز جلوگیری می‌کند.

مسوولان می‌افزایند که مردم با استفاده از انترنت می‌توانند از تمامی بخش‌های تدارکات اداره امور معلومات حاصل کنند و از روند کاری اداره تدارکات نظارت داشته باشند.

عبدالولی صدیقی، رییس تدارکات اداره امور، گفت: «مردم ما می‌توانند که در مناطق دور دست توسط انترنت و توسط همین سیستم در مورد تمام پروژه‌ها معلومات بدست بیاورند.»

نورالحق انور، رییس عمومی اداره امور، گفت: «وقتی ما داخل آمدیم هم بعضی معلومات‌های دقیق را به دست آوردیم که بعضی شان در بخش حیف و میل و در بخش خیانت در بخش بیت المال بودند.»

در همین حال سرپرست وزارت اقتصاد می‌گوید که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی ساخت و ساز پروژه‌های بزرگ در مناطق گونا‌گون کشور روی دست گرفته شده است.

دین محمد حنیف، از سرمایه گذارانی که از در بیرون از کشور به سر می‌برند می‌خواهد که به کشور برگردند و مسوولیت خود را در قبال مردم انجام دهند.

سرپرست وزارت اقتصاد گفت: «از کسانی‌که برآمدند، به آنها نیز دعوت می‌دهیم که [این‌جا] وطن و خانه شان است. بیایند و در وطن شان خدمت کنند.»

محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت: «در این پروسه ما انشاالله کاملا با همراه شان همکار هستیم. به امید پیشرفت اقتصادی در افغانستان.»

در برنامه گشایش سیستم الکترونیکی اداره تدارکات اداره امور، دیپلومات‌هایی از سفارت‌های اوزبیکستان، ترکیه، ایران و برخی دیگر از کشورها و همچنان شماری از سازمان‌های خارجی نیز شرکت داشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره