Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا: برای بازرگانانی که از پاکستان میایند، سهولت ایجاد خواهد شد

امارت اسلامی از فراهم شدن تسهیلات لازم برای بازرگانان افغان که قرار است دارایی‌های ‌شان را از پاکستان به افغانستان انتقال دهند، خبر داده است.

ذبیح الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز ‌گفته است که برنامه‌هایی برای توزیع زمین و ایجاد تسهیلات در اخذ جواز برای بازرگانان در کشور درنظر گرفته شده است.

آقای مجاهد افزود: «کمیته وظیفه دارد که به سرکردگی وزیرصاحب تجارت کشور، به مهاجرینی که از آن‌جا میایند، تسهیلاتی را در راستای سرمایه‌گذاری فراهم کند. امارت اسلامی افغانستان این را یک لازمه‌ی خود می‌داند که مهاجرینی که سرمایه‌گذاری می‌کنند و به افغانستان میایند، برای آن‌ها زمین داده شود و هم‌چنان تسهیلات در اخذ جواز و انتقال اموال و پول شان ایجاد شود.»

همزمان با این، مسوولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که نیاز است تا امارت اسلامی با حکومت موقت پاکستان به توافق برسد تا تمامی دارایی سرمایه‌گذاران افغانستان از پاکستان به کشور انتقال یابد. 

خانجان الکوزی، رییس هیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره گفت: «افغان‌ها در اقتصاد پاکستان تقریبا تا ۳۵ درصد سهم داشتند. ما صدها کارخانه، کارگاه قالین و هم‌چنان هتل، ساختمان و ترانسپورت داشتیم.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی، انتقال سرمایه بازرگانان به کشور را در فراهم‌سازی فرصت‌های کاری و کاهش چالش‌های اقتصادی سودمند می‌دانند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی به خیرنگار طلوع‌نیوز گفت: «به هر پیمانه‌ی که سرمایه‌گذاری در کشور بیش‌تر باشد، میزان اشتغال هم بلند می‌رود و این می‌تواند تقاضای موثر را در مارکیت ایجاد کند. بنابرین، انتقال بعضی از شرکت‌ها از کشورهای بیرون به داخل می‌تواند یک گام خیلی ارزشمند تلقی شود.»

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت پیش از این گفته است که برای بازرگانانی که به کشور بر می‌گردند، مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

ا.ا: برای بازرگانانی که از پاکستان میایند، سهولت ایجاد خواهد شد

برخی آگاهان مسایل اقتصادی، انتقال سرمایه بازرگانان به کشور را در فراهم‌سازی فرصت‌های کاری و کاهش چالش‌های اقتصادی سودمند می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی از فراهم شدن تسهیلات لازم برای بازرگانان افغان که قرار است دارایی‌های ‌شان را از پاکستان به افغانستان انتقال دهند، خبر داده است.

ذبیح الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز ‌گفته است که برنامه‌هایی برای توزیع زمین و ایجاد تسهیلات در اخذ جواز برای بازرگانان در کشور درنظر گرفته شده است.

آقای مجاهد افزود: «کمیته وظیفه دارد که به سرکردگی وزیرصاحب تجارت کشور، به مهاجرینی که از آن‌جا میایند، تسهیلاتی را در راستای سرمایه‌گذاری فراهم کند. امارت اسلامی افغانستان این را یک لازمه‌ی خود می‌داند که مهاجرینی که سرمایه‌گذاری می‌کنند و به افغانستان میایند، برای آن‌ها زمین داده شود و هم‌چنان تسهیلات در اخذ جواز و انتقال اموال و پول شان ایجاد شود.»

همزمان با این، مسوولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که نیاز است تا امارت اسلامی با حکومت موقت پاکستان به توافق برسد تا تمامی دارایی سرمایه‌گذاران افغانستان از پاکستان به کشور انتقال یابد. 

خانجان الکوزی، رییس هیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره گفت: «افغان‌ها در اقتصاد پاکستان تقریبا تا ۳۵ درصد سهم داشتند. ما صدها کارخانه، کارگاه قالین و هم‌چنان هتل، ساختمان و ترانسپورت داشتیم.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی، انتقال سرمایه بازرگانان به کشور را در فراهم‌سازی فرصت‌های کاری و کاهش چالش‌های اقتصادی سودمند می‌دانند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی به خیرنگار طلوع‌نیوز گفت: «به هر پیمانه‌ی که سرمایه‌گذاری در کشور بیش‌تر باشد، میزان اشتغال هم بلند می‌رود و این می‌تواند تقاضای موثر را در مارکیت ایجاد کند. بنابرین، انتقال بعضی از شرکت‌ها از کشورهای بیرون به داخل می‌تواند یک گام خیلی ارزشمند تلقی شود.»

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت پیش از این گفته است که برای بازرگانانی که به کشور بر می‌گردند، مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره