Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت کشاورزان در کندز از کاهش بهای هینگ

کشاورزان در ولایت کندز از کاهش بهای هینگ شکایت می‌کنند.

به گفته‌ی آنان، در سال‌های پسین علاقه‌مندی کشاورزان به کشت این گیاه طبی بیش‌تر شده است.

آنان از مسوولان در حکومت سرپرست می‌خواهند تا از بهر بازاریابی برای فرآورده‌های هینگ تلاش ورزند.

محمد قدیر کشاورز گفت: «سابق که بود هینگ بازارش خوبش بود تمام مردم کوشش می‌کردند که زمین‌های شان را هینگ کشت کنند؛ حالی یک سال شده که هینگ بازارش سست شده، مصرف کارمندان را هم کشیده نمی‌تواند؛ ما از حکومت خود خواهشمند هستیم که همکاری کند تا مردم از مشکلات خلاص شود.»

میر علم کشاورز گفت: «تقریبن زمین را به یک سال ۱۰ تا ۱۱ هزار اجاره می‌کنیم و هینگ در پنج سال به ثمر می‌رسد اگر بازار آن به این شکل باشد مصرف خود را پوره کرده نمی‌تواند. خواهش ما این است که به هینگ بازاریابی شود.»

فقیر محمد کشاورز گفت: «بازار ندارد هینگ، سابق که بود خوب بود، اما فعلن بازار ندارد که به فروش برسد.»

اما مسوولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندز از تلاش‌ها به هدف برطرف کردن چالش‌های کشاورزان هینگ در این ولایت اطمینان می‌دهند.

صلاح الدین واحدی آمر امور زراعتی ریاست زراعت و ‌آبیاری کندز گفت: «ریاست زراعت همیشه در تلاش است که برای نبات هینگ که نبات خیلی استراتژیک و جدید است مارکیت پیدا کند. نبات هینگ در این اوآخر خیلی رونق پیدا کرده که در ولایت کندز در حدود بیش از یک هزار هکتار زمین هینگ کشت شده است.»

بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و‌ آبیاری کندز، در سال‌های پسین در بخش‌های گوناگون این ولایت، بیش از ۱ هزار هکتار زمین هینگ یا نغوزه کشت شده است.

شکایت کشاورزان در کندز از کاهش بهای هینگ

آنان از مسوولان در حکومت سرپرست می‌خواهند تا از بهر بازاریابی برای فرآورده‌های هینگ تلاش ورزند.

تصویر بندانگشتی

کشاورزان در ولایت کندز از کاهش بهای هینگ شکایت می‌کنند.

به گفته‌ی آنان، در سال‌های پسین علاقه‌مندی کشاورزان به کشت این گیاه طبی بیش‌تر شده است.

آنان از مسوولان در حکومت سرپرست می‌خواهند تا از بهر بازاریابی برای فرآورده‌های هینگ تلاش ورزند.

محمد قدیر کشاورز گفت: «سابق که بود هینگ بازارش خوبش بود تمام مردم کوشش می‌کردند که زمین‌های شان را هینگ کشت کنند؛ حالی یک سال شده که هینگ بازارش سست شده، مصرف کارمندان را هم کشیده نمی‌تواند؛ ما از حکومت خود خواهشمند هستیم که همکاری کند تا مردم از مشکلات خلاص شود.»

میر علم کشاورز گفت: «تقریبن زمین را به یک سال ۱۰ تا ۱۱ هزار اجاره می‌کنیم و هینگ در پنج سال به ثمر می‌رسد اگر بازار آن به این شکل باشد مصرف خود را پوره کرده نمی‌تواند. خواهش ما این است که به هینگ بازاریابی شود.»

فقیر محمد کشاورز گفت: «بازار ندارد هینگ، سابق که بود خوب بود، اما فعلن بازار ندارد که به فروش برسد.»

اما مسوولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندز از تلاش‌ها به هدف برطرف کردن چالش‌های کشاورزان هینگ در این ولایت اطمینان می‌دهند.

صلاح الدین واحدی آمر امور زراعتی ریاست زراعت و ‌آبیاری کندز گفت: «ریاست زراعت همیشه در تلاش است که برای نبات هینگ که نبات خیلی استراتژیک و جدید است مارکیت پیدا کند. نبات هینگ در این اوآخر خیلی رونق پیدا کرده که در ولایت کندز در حدود بیش از یک هزار هکتار زمین هینگ کشت شده است.»

بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و‌ آبیاری کندز، در سال‌های پسین در بخش‌های گوناگون این ولایت، بیش از ۱ هزار هکتار زمین هینگ یا نغوزه کشت شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره