Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ درگیری‌ها در شاهراه بغلان - سمنگان

از ولایت بغلان خبر می‌رسد که ادامۀ درگیری‌ها در بخش‌هایی از شاهراه بغلان - سمنگان، باعث شده‌اند که این شاهراه، از چند روز بدین‌سو، برای ساعاتی به روی رفت وآمد بسته بماند.

شماری از راننده‌گان و مسافران، از ترس این درگیری‌ها، در مسیر راه و یا هم در شهر پل‌خمری، مرکز بغلان، گیر مانده‌اند و جرأت گذشتن از این شاهراه را ندارند.

فرید، یکی از این راننده‌ها گفت: «این‌جا در راه‌بندی بند ماندیم. در مسیر راه بسیار مشکلات زیاد است.»

نورمحمد، رانندۀ دیگر نیز افزود: «راه بند است. موترها ایستاد استند. مال مردم خراب می‌شود.»

در این میان، شماری از کسانی‌که می‌خواهند از ولایت بغلان به ولایت‌های سمنگان یا بلخ بروند، نیز از چندروز بدین‌سو در شهر پل‌خمری گیر مانده‌اند و منتظرند تا امنیت این شاهراه، به‌گونۀ کامل، تأمین شود.

خیرالله، باشندۀ سمنگان اظهار داشت: «طالبان در مسیر راه چیک پویند دارند و از موترهای کلان محصول می‌گیرند. امنیت نبود.»

ضابط، باشندۀ بلخ نیز تصریح کرد: «بیش از پنج‌هزار موتر بخاطر ناامنی‌ها ایستاد استند و نیروهای امنیتی هیچ نیستند. باید در این باره توجه شود.»

در کابل، شماری از نماینده‌گان مردم بغلان در مجلس، از پیامدهای این ناامنی‌ها در شاهراه‌ها در بغلان و اثرهای آن بر ولایت‌های همسایه، هشدار می‌دهند.

عتیق رامین، یکی از این نماینده‌گان گفت: «ما از دولت مرکزی جدأ خواهش می‌کنیم که ضمن افزایش نیروهای امنیتی، هرچه عاجل‌تر به تأمین امنیت شاهر‌اه بغلان اقدام عملی کند.»

هم‌زمان با این، راننده‌گان در شاهراه کابل - کندهار، نیز از افزایش ناامنی‌ها در برخی از آن بخش‌های این شاهراه که از ولایت زابل می‌گذرند، شکایت دارند.

اما مقام‌های محلی در زابل، بر تلاش‌ها برای حل این معضل سخن می‌گویند.

افزایش ناامنی‌ها در این شاهراه‌ها و بخش‌های دیگری از کشور، نگرانی‌ها را از آنچه متأثرشدن روند صلح از خشونت‌ها گفته می‌شود، بیشتر ساخته‌است.

به روز یک‌شنبه، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، در خبرنامه‌یی، از ادامه جنگ‌ها و رسیدن تلفات به غیرنظامیان، ابراز تأسف کرد.

سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی نیز در صفحه تویترش، این خشونت‌ها را باعث خدشه‌دار ساختن امید و انتظارها برای آغاز گفت‌گوهای میان‌افغانان دانست.

ادامۀ درگیری‌ها در شاهراه بغلان - سمنگان

هم‌زمان با این، راننده‌گان در شاهراه کابل - کندهار، نیز از افزایش ناامنی‌ها در برخی از آن بخش‌های این شاهراه که از ولایت زابل می‌گذرند، شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

از ولایت بغلان خبر می‌رسد که ادامۀ درگیری‌ها در بخش‌هایی از شاهراه بغلان - سمنگان، باعث شده‌اند که این شاهراه، از چند روز بدین‌سو، برای ساعاتی به روی رفت وآمد بسته بماند.

شماری از راننده‌گان و مسافران، از ترس این درگیری‌ها، در مسیر راه و یا هم در شهر پل‌خمری، مرکز بغلان، گیر مانده‌اند و جرأت گذشتن از این شاهراه را ندارند.

فرید، یکی از این راننده‌ها گفت: «این‌جا در راه‌بندی بند ماندیم. در مسیر راه بسیار مشکلات زیاد است.»

نورمحمد، رانندۀ دیگر نیز افزود: «راه بند است. موترها ایستاد استند. مال مردم خراب می‌شود.»

در این میان، شماری از کسانی‌که می‌خواهند از ولایت بغلان به ولایت‌های سمنگان یا بلخ بروند، نیز از چندروز بدین‌سو در شهر پل‌خمری گیر مانده‌اند و منتظرند تا امنیت این شاهراه، به‌گونۀ کامل، تأمین شود.

خیرالله، باشندۀ سمنگان اظهار داشت: «طالبان در مسیر راه چیک پویند دارند و از موترهای کلان محصول می‌گیرند. امنیت نبود.»

ضابط، باشندۀ بلخ نیز تصریح کرد: «بیش از پنج‌هزار موتر بخاطر ناامنی‌ها ایستاد استند و نیروهای امنیتی هیچ نیستند. باید در این باره توجه شود.»

در کابل، شماری از نماینده‌گان مردم بغلان در مجلس، از پیامدهای این ناامنی‌ها در شاهراه‌ها در بغلان و اثرهای آن بر ولایت‌های همسایه، هشدار می‌دهند.

عتیق رامین، یکی از این نماینده‌گان گفت: «ما از دولت مرکزی جدأ خواهش می‌کنیم که ضمن افزایش نیروهای امنیتی، هرچه عاجل‌تر به تأمین امنیت شاهر‌اه بغلان اقدام عملی کند.»

هم‌زمان با این، راننده‌گان در شاهراه کابل - کندهار، نیز از افزایش ناامنی‌ها در برخی از آن بخش‌های این شاهراه که از ولایت زابل می‌گذرند، شکایت دارند.

اما مقام‌های محلی در زابل، بر تلاش‌ها برای حل این معضل سخن می‌گویند.

افزایش ناامنی‌ها در این شاهراه‌ها و بخش‌های دیگری از کشور، نگرانی‌ها را از آنچه متأثرشدن روند صلح از خشونت‌ها گفته می‌شود، بیشتر ساخته‌است.

به روز یک‌شنبه، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، در خبرنامه‌یی، از ادامه جنگ‌ها و رسیدن تلفات به غیرنظامیان، ابراز تأسف کرد.

سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی نیز در صفحه تویترش، این خشونت‌ها را باعث خدشه‌دار ساختن امید و انتظارها برای آغاز گفت‌گوهای میان‌افغانان دانست.

هم‌رسانی کنید