Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلفات حمله بمی در اچین به ۹۴ تن افزایش یافت

شمار تلفات برخاسته از پرتاب بزرگ‎ترین بم غیر هسته‌یی ارتش ایالات متحده امریکا در ولسوالی اچین به نود و چهار تن رسیده است.

پولیس ننگرهار می‌گوید که برادر حافظ سعید، رهبر شاخه خراسان داعش، و چندین فرمانده دیگر این گروه در میان کشته شده‌گان استند.

تا کنون به کسی اجازه داده نشده است که محل پرتاب این بم را ببینند.

اما کریم امینی، خبرنگار طلوع نیوز برخی پایگاه‌های داعش را که در عملیات‌های چند هفته اخیر ویران شده‌اند از نزدیک دیده است و می‌گوید که هنوزهم ترس از حاکمیت داعش در این بخش‌ها وجود دارد.

تلفات حمله بمی در اچین به ۹۴ تن افزایش یافت

پولیس ننگرهار می‌گوید که برادر حافظ سعید، رهبر شاخه خراسان داعش، و چندین فرمانده دیگر این گروه در میان کشته شده‌گان استند

Thumbnail

شمار تلفات برخاسته از پرتاب بزرگ‎ترین بم غیر هسته‌یی ارتش ایالات متحده امریکا در ولسوالی اچین به نود و چهار تن رسیده است.

پولیس ننگرهار می‌گوید که برادر حافظ سعید، رهبر شاخه خراسان داعش، و چندین فرمانده دیگر این گروه در میان کشته شده‌گان استند.

تا کنون به کسی اجازه داده نشده است که محل پرتاب این بم را ببینند.

اما کریم امینی، خبرنگار طلوع نیوز برخی پایگاه‌های داعش را که در عملیات‌های چند هفته اخیر ویران شده‌اند از نزدیک دیده است و می‌گوید که هنوزهم ترس از حاکمیت داعش در این بخش‌ها وجود دارد.

هم‌رسانی کنید