Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنبش رستاخیز برای تغییر شش خیمه اعتراضی‌اش را برداشت

اعضای جنبش رستاخیز برای تغییر امروز سه شنبه شش خیمه اعتراضی‌اش را از بخش‌های مختلف شهر کابل برداشتند و به گفته اعضای این جنبش این خیمه‌ها را از بهر حل مشکلات مردم برداشته‌اند و از حکومت خواستند که تمامی جاده‌هایی را که به روی مردم بسته استند، باید باز کند. 

خیمه‌های اعتراض از چهار راه تایمنی، جادۀ خراسان، کارته پروان، قوای مرکز، چار راه شهید و پل آرتل برداشته شدند، اما خیمه اعتراضی جنبش رستاخیز برای تغییر در چهار راه شیرپور هنوز هم پا برجاست.ذبیح شادان، معترض، گفت: «ما این خیمه‌ها را به گونه موقت و به خاطر ماه مبارک رمضان که مردم به تکلیف نباشند، برداشتیم اما اعتراض ما هنوز ادامه دارد.»

در حالی‌که بسیاری از جاده‌های بخش‌های مرکزی پایتخت از سوی حکومت و مقام‌های بلند پایه حکومت با دیوارهای سمنتی بسته شده‌اند، اکنون اعتراض کننده‌گان از حکومت نیز می‌خواهند که جاده‌هایی را که با کانتینرها و دیوار‌های سمنتی به روی رفت و آمد مردم بسته‌اند، باز کند.

برنا صالحی، معترض، گفت: «می‌گفتند که راه بندی‌ها به خاطر خیمه‌های اعتراضی ماست، حالا ما خیمه‌ها را برداشته‌ایم. پس این راه‌بندی‌ها از کجاست؟ حکومت چرا کانتینرها و راه‌های را که زور‌مندان بسته کرده‌اند، بر نمی‌دارد؟ حکومت باید این راه‌ها را باز کند.»

در همین حال وزارت امور داخله می‌گوید که هیئتی را برای برداشتن موانع از جاده‌های شهر کابل وظیفه داده است تا راه‌ها را به روی مردم باز کند.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت امور داخله، گفت: «پس از این‌که بررسی‌های ما تمام شود، مشکلات امنیتی را دیده در بارۀ برداشتن کانتینرها و دیوارها تصمیم گرفته خواهد شد.»

در میان معترضان خیمه چهار راهی شیر پور، برخی از باشنده‌گان ولایت‌های نا‌امن که نزدیکان شان را در حمله‌های هراس‌افگنانه از دست داده‌اند، نیز حضور دارند.

یک معترض از جوزجان، گفت: «این حکومت یک بار یک نفر را نماینده برای ما روان نکرد که حد اقل در گوشه یک مسجد با ما بنشیند و بگوید که برادر مشکل شما چیست. یک بار به خاطر عوام فریبی هم که شده بگوید که مشکل شما حل می‌شود.» 

پریزاد، معترض، گفت: «تا وقتی‌که حکومت خواسته‌های ما را عملی نسازد، ما این خیمه‌های مان را جمع نمی‌کنیم. حکومت عدالت بدهد به ما.»

شماری از شهروندان کشور به روز دوازدهم ماه جوزا پس از انفجار بزرگ  در جادۀ وزیر اکبر خان در برابر حکومت دست به اعتراض زدند. در این اعتراضات در نتیجه گلوله‌باری نیروهای دولتی، پنج تن جان باختند و بیش از ده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

جنبش رستاخیز برای تغییر شش خیمه اعتراضی‌اش را برداشت

در همین حال وزارت امور داخله می‌گوید که در بارۀ برداشتن کانتینرها و دیوار‌های سمنتی از جاده‌ها، هیئتی را موظف کرده است

Thumbnail

اعضای جنبش رستاخیز برای تغییر امروز سه شنبه شش خیمه اعتراضی‌اش را از بخش‌های مختلف شهر کابل برداشتند و به گفته اعضای این جنبش این خیمه‌ها را از بهر حل مشکلات مردم برداشته‌اند و از حکومت خواستند که تمامی جاده‌هایی را که به روی مردم بسته استند، باید باز کند. 

خیمه‌های اعتراض از چهار راه تایمنی، جادۀ خراسان، کارته پروان، قوای مرکز، چار راه شهید و پل آرتل برداشته شدند، اما خیمه اعتراضی جنبش رستاخیز برای تغییر در چهار راه شیرپور هنوز هم پا برجاست.ذبیح شادان، معترض، گفت: «ما این خیمه‌ها را به گونه موقت و به خاطر ماه مبارک رمضان که مردم به تکلیف نباشند، برداشتیم اما اعتراض ما هنوز ادامه دارد.»

در حالی‌که بسیاری از جاده‌های بخش‌های مرکزی پایتخت از سوی حکومت و مقام‌های بلند پایه حکومت با دیوارهای سمنتی بسته شده‌اند، اکنون اعتراض کننده‌گان از حکومت نیز می‌خواهند که جاده‌هایی را که با کانتینرها و دیوار‌های سمنتی به روی رفت و آمد مردم بسته‌اند، باز کند.

برنا صالحی، معترض، گفت: «می‌گفتند که راه بندی‌ها به خاطر خیمه‌های اعتراضی ماست، حالا ما خیمه‌ها را برداشته‌ایم. پس این راه‌بندی‌ها از کجاست؟ حکومت چرا کانتینرها و راه‌های را که زور‌مندان بسته کرده‌اند، بر نمی‌دارد؟ حکومت باید این راه‌ها را باز کند.»

در همین حال وزارت امور داخله می‌گوید که هیئتی را برای برداشتن موانع از جاده‌های شهر کابل وظیفه داده است تا راه‌ها را به روی مردم باز کند.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت امور داخله، گفت: «پس از این‌که بررسی‌های ما تمام شود، مشکلات امنیتی را دیده در بارۀ برداشتن کانتینرها و دیوارها تصمیم گرفته خواهد شد.»

در میان معترضان خیمه چهار راهی شیر پور، برخی از باشنده‌گان ولایت‌های نا‌امن که نزدیکان شان را در حمله‌های هراس‌افگنانه از دست داده‌اند، نیز حضور دارند.

یک معترض از جوزجان، گفت: «این حکومت یک بار یک نفر را نماینده برای ما روان نکرد که حد اقل در گوشه یک مسجد با ما بنشیند و بگوید که برادر مشکل شما چیست. یک بار به خاطر عوام فریبی هم که شده بگوید که مشکل شما حل می‌شود.» 

پریزاد، معترض، گفت: «تا وقتی‌که حکومت خواسته‌های ما را عملی نسازد، ما این خیمه‌های مان را جمع نمی‌کنیم. حکومت عدالت بدهد به ما.»

شماری از شهروندان کشور به روز دوازدهم ماه جوزا پس از انفجار بزرگ  در جادۀ وزیر اکبر خان در برابر حکومت دست به اعتراض زدند. در این اعتراضات در نتیجه گلوله‌باری نیروهای دولتی، پنج تن جان باختند و بیش از ده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید