تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای علمای شیعه اشتراک مردم در ثبت نام انتخابات را مشروط ساخت

شورای علمای شیعه افغانستان پس از حمله خونین بر یک مرکز توزیع شناسنامه در کابل از مردم خواسته است که تا هنگامی که امنیت مرکزهای ثبت نام به گونه کامل تأمین نشود نه ثبت نام کنند و نه هم پای صندوق‌های رأی دهی بروند.

رضوانی بامیانی، مسوول فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان، گفت: «بعضی‌ها این گونه فهمیده اند که ما اصولا انتخابات را تحریم کرده‌ایم که قطعاً چنین چیزی نیست ما شرکت در انتخابات را و شرکت در ثبت نام انتخاباتی را مشروط بر این کردیم که یک امنیت اطمینان بخش با شرکت خود مردم و با نظارت خود مردم وقتی به میان آمد در آن صورت مردم باید شرکت کنند.»

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، در این باره در نشست این مجلس، گفت: «این بخشی از برنامه های استراتیژیک دشمنان افغانستان است که بلاخره تلاش می کنند که در بین مذهب ها و اقوام مختلف یک جنگ قومی را راه اندازی بکنند.»

جعفر مهدوی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «مردم مجبور می‌شوند برای تأمین امنیت خود شان خود شان تفنگ بردارند در آن صورت مسوولیت وضعیت برعهده حکومت فاسد و نامشروع وحدت ملی است.»

از آغاز روند ثبت نام‌های رای دهنده گان در مرکز ولایت ها وارد دوازده روز می‌گذرد. در یازده روز نخست این روند ۴۳۵ هزار و ۳۷۶ تن ثبت نام کرده‎اند.

کابل با بیش از ۲۱ هزار ثبت نام شده گان تا کنون در جایگاه نخست قرار دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات حضور مردم را در مرکز های ثبت نام قناعت بخش نمی‌داند.

ملیحه حسن، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «میکانیزم‌های متعددی برای آگاهی‌دهی شهروندان از سوی کمیسیون به راه افتاده است و پیام‌ها هنوز هم به شکل شاید و باید که توقع میرود در سراسر کشور در سی و چهار ولایت نرسیده و از همین رو امیدواری زیاد است که افزایش پیدا بکند.»

شماری دیگری از اعضای مجلس نماینده‌گان در باره روند ثبت نام‌های رأی دهنده گان و برگزاری انتخابات‌های آینده واکنش های نشان می‌دهند.

ناهید فرید، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «به چی قیمتی میخواهند که مردم بروند پای صندوق های رای به قیمت جان آنها و به چی قیمتی میخواهند مشروعیت بدهند؟»

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «بحث نصب استیکر پشت تذکره ها در گوشه یی از افغانستان است که این به یک مشکل بسیاری جدی مبدل شده است اگر راه بدیل به این موضوع جستجو نشود وضعیت ثبت نام رای دهنده گان همچنان به کندی پیش خواهد رفت.»

از میان هفت هزار و ۳۵۵ مرکز ثبت نام‎های رای دهنده‎گان در کل کشور در حدود ۱۰۰ مرکز به علت تهدیدهای امنیتی در مرکز ولایت ها بسته استند. 

اما کمیسیون مستقل انتخابات در باره مرکزهای ثبت نام‎ها که از بهر نا امنی‎ها در ولسوالیها و روستاها در هنگام ثبت نام‎ها بسته خواهند بود چیزی نمیگوید.

شورای علمای شیعه اشتراک مردم در ثبت نام انتخابات را مشروط ساخت

شورای علمای شیعه افغانستان از مردم می‎خواهد که تا امنیت به گونه کامل تأمین نشود در روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان و نیز در انتخابات شرکت نکنند.

تصویر بندانگشتی

شورای علمای شیعه افغانستان پس از حمله خونین بر یک مرکز توزیع شناسنامه در کابل از مردم خواسته است که تا هنگامی که امنیت مرکزهای ثبت نام به گونه کامل تأمین نشود نه ثبت نام کنند و نه هم پای صندوق‌های رأی دهی بروند.

رضوانی بامیانی، مسوول فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان، گفت: «بعضی‌ها این گونه فهمیده اند که ما اصولا انتخابات را تحریم کرده‌ایم که قطعاً چنین چیزی نیست ما شرکت در انتخابات را و شرکت در ثبت نام انتخاباتی را مشروط بر این کردیم که یک امنیت اطمینان بخش با شرکت خود مردم و با نظارت خود مردم وقتی به میان آمد در آن صورت مردم باید شرکت کنند.»

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، در این باره در نشست این مجلس، گفت: «این بخشی از برنامه های استراتیژیک دشمنان افغانستان است که بلاخره تلاش می کنند که در بین مذهب ها و اقوام مختلف یک جنگ قومی را راه اندازی بکنند.»

جعفر مهدوی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «مردم مجبور می‌شوند برای تأمین امنیت خود شان خود شان تفنگ بردارند در آن صورت مسوولیت وضعیت برعهده حکومت فاسد و نامشروع وحدت ملی است.»

از آغاز روند ثبت نام‌های رای دهنده گان در مرکز ولایت ها وارد دوازده روز می‌گذرد. در یازده روز نخست این روند ۴۳۵ هزار و ۳۷۶ تن ثبت نام کرده‎اند.

کابل با بیش از ۲۱ هزار ثبت نام شده گان تا کنون در جایگاه نخست قرار دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات حضور مردم را در مرکز های ثبت نام قناعت بخش نمی‌داند.

ملیحه حسن، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «میکانیزم‌های متعددی برای آگاهی‌دهی شهروندان از سوی کمیسیون به راه افتاده است و پیام‌ها هنوز هم به شکل شاید و باید که توقع میرود در سراسر کشور در سی و چهار ولایت نرسیده و از همین رو امیدواری زیاد است که افزایش پیدا بکند.»

شماری دیگری از اعضای مجلس نماینده‌گان در باره روند ثبت نام‌های رأی دهنده گان و برگزاری انتخابات‌های آینده واکنش های نشان می‌دهند.

ناهید فرید، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «به چی قیمتی میخواهند که مردم بروند پای صندوق های رای به قیمت جان آنها و به چی قیمتی میخواهند مشروعیت بدهند؟»

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «بحث نصب استیکر پشت تذکره ها در گوشه یی از افغانستان است که این به یک مشکل بسیاری جدی مبدل شده است اگر راه بدیل به این موضوع جستجو نشود وضعیت ثبت نام رای دهنده گان همچنان به کندی پیش خواهد رفت.»

از میان هفت هزار و ۳۵۵ مرکز ثبت نام‎های رای دهنده‎گان در کل کشور در حدود ۱۰۰ مرکز به علت تهدیدهای امنیتی در مرکز ولایت ها بسته استند. 

اما کمیسیون مستقل انتخابات در باره مرکزهای ثبت نام‎ها که از بهر نا امنی‎ها در ولسوالیها و روستاها در هنگام ثبت نام‎ها بسته خواهند بود چیزی نمیگوید.

هم‌رسانی کنید