Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مأموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید نشد

شورای امنیت سازمان ملل متحد، به علت اختلاف‌های ایالات متحده امریکا و چین نتوانست که مأموریت سیاسی این سازمان را در افغانستان برای یک سال تمدید کند.

این اختلاف‌ها سبب شدند که مأموریت یوناما در افغانستان تنها برای شش ماه دیگر تمدید شود.

عادله راز، نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد در این باره ابراز تأسف می‌کند: «ما از این‌که انشعاب میان اعضا به این منجر شد تا مأموریت یوناما برای شش ماه، نه برای دوازده ماه تمدید شود متاسف استیم. هرچند ما می‌دانیم که تعهد این شورا به مأموریت دوازده ماهه است. ما در این شش ماه خواهیم کوشید که یک مأموریت مؤثر و جامعه را برای خدمت به مردم افغانستان زمینه‌سازی کنیم.»

با آن‌که حکومت افغانستان امیدوار است که در شش ماه آینده بتوانند مأموریت مفیدی داشته باشد، اما نمایندۀ امریکا در سازمان ملل متحده از تمدید نشدن این مأموریت برای یک سال ابراز نا امیدی می‌کند.

جاناتان کوهن، معاون نمایندۀ همیشه‌گی ایالات متحده در سازمان ملل متحد اظهار داشت: «ما از این‌که این شورا نتوانست دربارۀ تمدید مأموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان برای یک سال به اجماع برسد ناامید شده‌ایم. چین، این قطع‌نامه را به گروگان گرفت و تأکید می‌ورزد که به جای مردم افغانستان، این قطع‌نامه را به اولویت‌های سیاسی ملی چین پیوند دهد. در نتیجۀ این کار، شورای امنیت به جز پذیرفتن تمدید مأموریت کوتاه مدت، چارۀ دیگری نداشت.»

اما، وهایتائو، معاون نمایندۀ چین در سازمان ملل متحده علت این اختلاف‌ها را چنین می‌گوید: «شورای امنیت، در تمدید بخش اصلی این قطع‌نامه ناکام شد؛ زیرا اختلاف‌ها هنوز هم پابرجا استند. یکی از این اختلاف‌ها این است که یکی از اعضا، از پذیرفتن دیدگاه‌های سازنده از سوی اعضای دیگر خودداری می‌کند. این کار فضای مشورت را مسموم ساخته‌است. این روشن است و نمی‌توان آن را رد کرد.»

بربنیاد گزارش‌ها، چین می‌خواست که در قطع‌نامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد، دربارۀ تمدید مأموریت یک‌سالۀ این سازمان در افغانستان، به پروژۀ «کمربندِ راه» اشاره شود. اما امریکا که این پروژه را پر از ابهام می‌داند و می‌گوید که چین با آن، هدف‌های سیاسی‌اش را دنبال می‌کند.

مأموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید نشد

سازمان ملل متحد، برای پیشبرد مأموریت این سازمان در افغانستان نیاز به توافق اعضای این سازمان دارد.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت سازمان ملل متحد، به علت اختلاف‌های ایالات متحده امریکا و چین نتوانست که مأموریت سیاسی این سازمان را در افغانستان برای یک سال تمدید کند.

این اختلاف‌ها سبب شدند که مأموریت یوناما در افغانستان تنها برای شش ماه دیگر تمدید شود.

عادله راز، نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد در این باره ابراز تأسف می‌کند: «ما از این‌که انشعاب میان اعضا به این منجر شد تا مأموریت یوناما برای شش ماه، نه برای دوازده ماه تمدید شود متاسف استیم. هرچند ما می‌دانیم که تعهد این شورا به مأموریت دوازده ماهه است. ما در این شش ماه خواهیم کوشید که یک مأموریت مؤثر و جامعه را برای خدمت به مردم افغانستان زمینه‌سازی کنیم.»

با آن‌که حکومت افغانستان امیدوار است که در شش ماه آینده بتوانند مأموریت مفیدی داشته باشد، اما نمایندۀ امریکا در سازمان ملل متحده از تمدید نشدن این مأموریت برای یک سال ابراز نا امیدی می‌کند.

جاناتان کوهن، معاون نمایندۀ همیشه‌گی ایالات متحده در سازمان ملل متحد اظهار داشت: «ما از این‌که این شورا نتوانست دربارۀ تمدید مأموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان برای یک سال به اجماع برسد ناامید شده‌ایم. چین، این قطع‌نامه را به گروگان گرفت و تأکید می‌ورزد که به جای مردم افغانستان، این قطع‌نامه را به اولویت‌های سیاسی ملی چین پیوند دهد. در نتیجۀ این کار، شورای امنیت به جز پذیرفتن تمدید مأموریت کوتاه مدت، چارۀ دیگری نداشت.»

اما، وهایتائو، معاون نمایندۀ چین در سازمان ملل متحده علت این اختلاف‌ها را چنین می‌گوید: «شورای امنیت، در تمدید بخش اصلی این قطع‌نامه ناکام شد؛ زیرا اختلاف‌ها هنوز هم پابرجا استند. یکی از این اختلاف‌ها این است که یکی از اعضا، از پذیرفتن دیدگاه‌های سازنده از سوی اعضای دیگر خودداری می‌کند. این کار فضای مشورت را مسموم ساخته‌است. این روشن است و نمی‌توان آن را رد کرد.»

بربنیاد گزارش‌ها، چین می‌خواست که در قطع‌نامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد، دربارۀ تمدید مأموریت یک‌سالۀ این سازمان در افغانستان، به پروژۀ «کمربندِ راه» اشاره شود. اما امریکا که این پروژه را پر از ابهام می‌داند و می‌گوید که چین با آن، هدف‌های سیاسی‌اش را دنبال می‌کند.

هم‌رسانی کنید