Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

معترضان در کابل خواهان کنار رفتن مقام‎های امنیتی اند

شهروندان کابل و برخی از فعالان جامعه مدنی، در یک تجمع اعتراضی در کابل، از مقام‎های امنیتی به ویژه مشاور امنیت ملی، رییس امنیت ملی، وزیر امور داخله و فرمانده پولیس کابل خواستند تا از مقام‏های شان کنار بروند.

این معترضان امروز پنج‎شنبه(۱۱ جوزا) با گرد آمدن در محل انفجار روز گذشته در چهار راهی زنبق در کابل، مقا‎م‏‎های یاد شده را به بی کفایتی متهم کردند.

خواست دیگر این اعتراض کننده‎گان، اعدام انس حقانی برادر رهبر شبکۀ حقانی است.

هم‎زمان با این، با این رییس جمهورغنی حکم اعدام ۱۱ عضو شبکۀ حقانی و طالبان را امضا کرد، اما در میان آنان، نام انس حقانی دیده نمی‎شود.

شهباء شاهرخی، فعال جامعه مدنی در این باره بیان داشت: «می‎خواهیم که تغییراتی در ارگان‎های امنیتی بیاید و کسانی که عاملان اصلی این رویداد استند، به کیفر برسند.»

معترضان در کابل، از کسانی که طالبان را « برادر» می‏خوانند‏ نیز به شدت انتقاد کردند.

راحله جعفری، فعال جامعه مدنی گفت: «از آقای کرزی تا آقای حکمتیار، تمامی کسانی‏که طالبان را برادر خواندند، آیا امروز هم می‎توانند آنان را برادر بخوانند؟» 

عبدالفرید آریایی یکی دیگر از این معترضان افزود: «ما برای چی نیروهای امنیتی را تربیه می کنیم. اینان که جان‏های شان را فدا می‎کنند، کی استند؟ فرزند من اند؛ برادر تو است! چرا در خاک ما این گونه خونریزی باید باشد؟»

این درحالی است که  وزارت امور داخله می‎گوید که پس از این رویداد وظیفۀ ۴ افسر پولیس به حالت تعلیق در آمده است- اقدامی که به باور باشنده‎گان کابل نمایشی است  و تلاشی برای کاستن انتقادها.

معترضان در کابل خواهان کنار رفتن مقام‎های امنیتی اند

شماری از شهروندان و فعالان مدنی با گرد آمدن در محل رویداد مرگبار روز گذشته، از مقام‎های امنیتی می‎خواهند که از بهر ناکام ماندن در جلوگیری از این گونه حمله‎ها، از مقام‏های شان کنار روند.

Thumbnail

شهروندان کابل و برخی از فعالان جامعه مدنی، در یک تجمع اعتراضی در کابل، از مقام‎های امنیتی به ویژه مشاور امنیت ملی، رییس امنیت ملی، وزیر امور داخله و فرمانده پولیس کابل خواستند تا از مقام‏های شان کنار بروند.

این معترضان امروز پنج‎شنبه(۱۱ جوزا) با گرد آمدن در محل انفجار روز گذشته در چهار راهی زنبق در کابل، مقا‎م‏‎های یاد شده را به بی کفایتی متهم کردند.

خواست دیگر این اعتراض کننده‎گان، اعدام انس حقانی برادر رهبر شبکۀ حقانی است.

هم‎زمان با این، با این رییس جمهورغنی حکم اعدام ۱۱ عضو شبکۀ حقانی و طالبان را امضا کرد، اما در میان آنان، نام انس حقانی دیده نمی‎شود.

شهباء شاهرخی، فعال جامعه مدنی در این باره بیان داشت: «می‎خواهیم که تغییراتی در ارگان‎های امنیتی بیاید و کسانی که عاملان اصلی این رویداد استند، به کیفر برسند.»

معترضان در کابل، از کسانی که طالبان را « برادر» می‏خوانند‏ نیز به شدت انتقاد کردند.

راحله جعفری، فعال جامعه مدنی گفت: «از آقای کرزی تا آقای حکمتیار، تمامی کسانی‏که طالبان را برادر خواندند، آیا امروز هم می‎توانند آنان را برادر بخوانند؟» 

عبدالفرید آریایی یکی دیگر از این معترضان افزود: «ما برای چی نیروهای امنیتی را تربیه می کنیم. اینان که جان‏های شان را فدا می‎کنند، کی استند؟ فرزند من اند؛ برادر تو است! چرا در خاک ما این گونه خونریزی باید باشد؟»

این درحالی است که  وزارت امور داخله می‎گوید که پس از این رویداد وظیفۀ ۴ افسر پولیس به حالت تعلیق در آمده است- اقدامی که به باور باشنده‎گان کابل نمایشی است  و تلاشی برای کاستن انتقادها.

هم‌رسانی کنید