تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی شهروندان از افزایش آلوده‌گی آب‌های زیر زمینی در کابل

بر بنیاد بررسی‌های نهاد انکشاف روانی، اجتماعی "فکر" آب‌های زیر زمینی پنج ناحیه در شهرکابل، به گونۀ چشمگیری آلوده شده اند.

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهند که آب‌های زیر زمینی بخش‌هایی از پایتخت با مکروب‌های خطر آفرین برای انسان‌ها آلوده شده اند.

در همین حال پزشکان می‌گویند که نوشیدن این گونه  آب  آلوده بیماری‌های  گونه‌گونی را چون محرقه، اسهال و بیماری‌های هضمی به میان می آورد.

در این بررسی آمده است که آب‌های زیر زمینی ناحیه‌های اول، دوم،هفتم، شانزدهم و هژدهم شهر کابل کاملا آلوده با ماده‌های نیتریت و امونیا استند و این آب‌ها برای نوشیدن مناسب نیستند.

عباس پاینده نیک، پژوهشگر  محیط زیست در این باره گفت:" ما آلودگی آب را در یک سوم آب های مناطق قسمت هایی از شهر کابل هم مشاهده کردیم البته ذکر این نکته هم لازم است که ما در بعضی از نقاط شهر کابل هیچ گونه از آلودگی مکروبی آّب را  از جمله ناحیه شش و سیزدهم مشاهده نکردیم در ناحیه بیست و دوم به همین صورت یعنی که این نواحی از لحاظ مکروبی هیچ گونه مشاهده نشده است"

کارته پروان یکی ازبخش‌هایی است که بربنیاد بررسی‌های نهاد فکر آب زیرزمینی این بخش، آلوده شده است.

باشنده گان کارته پروان می گویند که طعم آب چاه‌ها وبمبه‌های آب شان تغییر کرده است و رنگ دیگری به خود گرفته است.

نذیر محمد، باشنده کارته پروان گفت:" آب چاه ها بسیار یک مزه بد دارد آب بسیار خراب است و خواست ما از مسوولان حکومتی این است که به این توجه جدی کند ما میبینیم که همگی زنان و اطفال بیمار استند."

پزشکان نیز به این باور استند که آب آلوده بخش هایی ازشهرکابل به صحت خطرناک است.

جمال کمال، پزشک گفت:" کسایکه مراجعه می کنن در شفاخانه میبینیم یکی از فکتور های بسیار عام و معمول امراض انتانی خصوصا اسهالات و انواع و اقسام اسهالات همی آب های منتن است."

درهمین حال ریاست آبرسانی  از برنامه های تازه این نهاد  برای آبرسانی در شهر کابل خبر میدهد و می گوید یکی  از علت های آلوده شدن آب های زیرزمینی بی پروایی شهروندان است.

حمیدالله  یلانی، رییس آبرسانی کابل گفت:" ام تی پی ون ره داریم که همیالی کار سرش جریان داره که باز از دریای لوگر با ذخیره که بر سر تپه وزیر اکبر خان ساخته شده  تا به تهیه مسکن قلعه فتح الله تا مناطق زیر کوتل تحت پوشش قرار میگیره و پروژه ما سه ساله است."

در کنار پایین رفتن ۱۵ متر سطح آب‌های زیرزمینی پژوهشگران این نهاد می گویند آلوده گی آب در کابل از تهدیدهای جدی در برابر جان شهروندان گفته شده است.

رد کردن آب‌های بسیاری ازخانه ها، بلند منزل‌ها وشهرک‌ها به آب‌های زیرزمینی ازعلت‌های دیگری آلوده شدن آب آشامیدنی در پایتخت گفته می‌شوند.

نگرانی شهروندان از افزایش آلوده‌گی آب‌های زیر زمینی در کابل

در این بررسی آمده است که آب‌های زیر زمینی ناحیه‌های اول، دوم،هفتم، شانزدهم و هژدهم شهر کابل کاملا آلوده با ماده‌های نیتریت و امونیا استند و این آب‌ها برای نوشیدن مناسب نیستند.

Thumbnail

بر بنیاد بررسی‌های نهاد انکشاف روانی، اجتماعی "فکر" آب‌های زیر زمینی پنج ناحیه در شهرکابل، به گونۀ چشمگیری آلوده شده اند.

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهند که آب‌های زیر زمینی بخش‌هایی از پایتخت با مکروب‌های خطر آفرین برای انسان‌ها آلوده شده اند.

در همین حال پزشکان می‌گویند که نوشیدن این گونه  آب  آلوده بیماری‌های  گونه‌گونی را چون محرقه، اسهال و بیماری‌های هضمی به میان می آورد.

در این بررسی آمده است که آب‌های زیر زمینی ناحیه‌های اول، دوم،هفتم، شانزدهم و هژدهم شهر کابل کاملا آلوده با ماده‌های نیتریت و امونیا استند و این آب‌ها برای نوشیدن مناسب نیستند.

عباس پاینده نیک، پژوهشگر  محیط زیست در این باره گفت:" ما آلودگی آب را در یک سوم آب های مناطق قسمت هایی از شهر کابل هم مشاهده کردیم البته ذکر این نکته هم لازم است که ما در بعضی از نقاط شهر کابل هیچ گونه از آلودگی مکروبی آّب را  از جمله ناحیه شش و سیزدهم مشاهده نکردیم در ناحیه بیست و دوم به همین صورت یعنی که این نواحی از لحاظ مکروبی هیچ گونه مشاهده نشده است"

کارته پروان یکی ازبخش‌هایی است که بربنیاد بررسی‌های نهاد فکر آب زیرزمینی این بخش، آلوده شده است.

باشنده گان کارته پروان می گویند که طعم آب چاه‌ها وبمبه‌های آب شان تغییر کرده است و رنگ دیگری به خود گرفته است.

نذیر محمد، باشنده کارته پروان گفت:" آب چاه ها بسیار یک مزه بد دارد آب بسیار خراب است و خواست ما از مسوولان حکومتی این است که به این توجه جدی کند ما میبینیم که همگی زنان و اطفال بیمار استند."

پزشکان نیز به این باور استند که آب آلوده بخش هایی ازشهرکابل به صحت خطرناک است.

جمال کمال، پزشک گفت:" کسایکه مراجعه می کنن در شفاخانه میبینیم یکی از فکتور های بسیار عام و معمول امراض انتانی خصوصا اسهالات و انواع و اقسام اسهالات همی آب های منتن است."

درهمین حال ریاست آبرسانی  از برنامه های تازه این نهاد  برای آبرسانی در شهر کابل خبر میدهد و می گوید یکی  از علت های آلوده شدن آب های زیرزمینی بی پروایی شهروندان است.

حمیدالله  یلانی، رییس آبرسانی کابل گفت:" ام تی پی ون ره داریم که همیالی کار سرش جریان داره که باز از دریای لوگر با ذخیره که بر سر تپه وزیر اکبر خان ساخته شده  تا به تهیه مسکن قلعه فتح الله تا مناطق زیر کوتل تحت پوشش قرار میگیره و پروژه ما سه ساله است."

در کنار پایین رفتن ۱۵ متر سطح آب‌های زیرزمینی پژوهشگران این نهاد می گویند آلوده گی آب در کابل از تهدیدهای جدی در برابر جان شهروندان گفته شده است.

رد کردن آب‌های بسیاری ازخانه ها، بلند منزل‌ها وشهرک‌ها به آب‌های زیرزمینی ازعلت‌های دیگری آلوده شدن آب آشامیدنی در پایتخت گفته می‌شوند.

هم‌رسانی کنید