Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۲۰جنگ‌جوی داعش به‌شمول یک فرمانده این گروه در جوزجان کشته شدند

وزارت دفاع ملی، به روز یک‌شنبه (۲۶حمل) در خبرنامه‌یی ادعا می‌کند که در نتیجۀ عملیات نیروهای هوایی در ۲۴ ساعت گذشته در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان، دست کم۲۰جنگ‌جوی داعش، به‌شمول محمدیوسف، فرمانده محلی این گروه، کشته شدند.

در خبرنامه آمده‌است که در جریان این عملیات پاک‌سازی، ۱۷ جنگ‌جوی دیگر این گروه، نیز زخم برداشته‌اند.

خبرنامه از کشته‌شدن دست‌کم ۱۴ هراس‌افگن دیگر در ۲۴ ساعت گذشته در عملیات‌های نیروهای ارتش ملی در ولایت‌های هرات و کاپیسا، نیز خبر داده است. 

خبرنامه می‌افزاید که هشت هراس‌افگن، به‌شمول یک فرماندۀ طالبان در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات کشته شدند و هشت تن دیگرشان، زخم برداشته‌اند.

به‌همین ترتیب، شش هراس‌افگن در عملیات این نیروها در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شدند و شش تن دیگرشان، نیز زخم برداشته‌اند.

در خبرنامه از تلفات احتمالی غیرنظامیان و نیروهای دولتی در این عملیات‌ها، چیزی گفته نشده‌است.

طالبان تاکنون در این باره، چیزی نگفته‌اند.

۲۰جنگ‌جوی داعش به‌شمول یک فرمانده این گروه در جوزجان کشته شدند

وزارت دفاع ملی، می‎گوید که ۲۰ جنگجوی داعش به‌شمول یک فرمانده محلی‌ این گروه در عملیات هوایی نیروهای دولتی در ولایت جوزجان، کشته شدند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی، به روز یک‌شنبه (۲۶حمل) در خبرنامه‌یی ادعا می‌کند که در نتیجۀ عملیات نیروهای هوایی در ۲۴ ساعت گذشته در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان، دست کم۲۰جنگ‌جوی داعش، به‌شمول محمدیوسف، فرمانده محلی این گروه، کشته شدند.

در خبرنامه آمده‌است که در جریان این عملیات پاک‌سازی، ۱۷ جنگ‌جوی دیگر این گروه، نیز زخم برداشته‌اند.

خبرنامه از کشته‌شدن دست‌کم ۱۴ هراس‌افگن دیگر در ۲۴ ساعت گذشته در عملیات‌های نیروهای ارتش ملی در ولایت‌های هرات و کاپیسا، نیز خبر داده است. 

خبرنامه می‌افزاید که هشت هراس‌افگن، به‌شمول یک فرماندۀ طالبان در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات کشته شدند و هشت تن دیگرشان، زخم برداشته‌اند.

به‌همین ترتیب، شش هراس‌افگن در عملیات این نیروها در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شدند و شش تن دیگرشان، نیز زخم برداشته‌اند.

در خبرنامه از تلفات احتمالی غیرنظامیان و نیروهای دولتی در این عملیات‌ها، چیزی گفته نشده‌است.

طالبان تاکنون در این باره، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید