تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۱۳۹۶ سال پر از نشیب‌وفراز از رهگذر امنیتی برای افغانستان

سال هزار و سه صد و نود و شش هجری خورشیدی از رهگذر امنیتی یکی از سال های پر از نشیب و فراز در افغانستان بوده است، در این سال یازده ولسوالی میان طالبان و حکومت دست به دست شدند.

نهادهای امنیتی و دفاعی می‌گویند که در سال آینده نیروهای دولتی بیشتر بر عملیات های تهاجمی تمرکز خواهند کرد و خواهند کوشید تا بخش های زیر اداره طالبان از دست این گروه بیرون شوند.

عملیات های نیروهای دولتی در سال ۱۳۹۶

عملیات‎های ویژه و حمله‎های هوایی این نیروها در کار از میان برداشتن تهدید های مخالفان مسلح دولت اثرگذار گفته شده اند.

•    ۶ هزار و ۴۶۵ عملیات برنامهریزی شده

•    ۳ هزار و ۶۶۳ عملیات ویژه کوماندوها

•    ۴ هزار و ۶۳۱ حملۀ هوایی

•    ۲۰۹ عملیات شبانه

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «در سال ۱۳۹۶ ما توانستیم که از نه حمله انتحاری جلوگیری کنیم و پولیس در این سال ۵ هزار و ۵۳۹ عملیات را به گونۀ مستقل در برابر دشمنان افغانستان انجام دادند.»

بر بنیاد گزارش وزارت دفاع ملی، تحرک های مخالفان مسلح دولت در این سال نیز بیشتر بوده اند، طالبان در این سال بیش از یک هزار حمله تهاجمی را بر هدف های شان به راه انداختند.

تحرک‌های مخالفان مسلح دولت

•    ۸۰ حمله انتحاری

•    دو هزار و ۳۰۱ کارگزاری ماین

•    یک هزار و ۷۱ حمله تهاجمی

•    ۱۷۶ کمین

جان نیکلسون، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع، گفت: «همزمان با تلاش های نیرومند برای پیش برد روند صلح، اما انتظار داریم که هم فشار های نظامی و هم فشار های سیاسی در سال روان بر طالبان وارد شوند.»

هرچند در ماه های اخیر در باره افزایش تلفات نظامیان گزارش هایی داده شده اند، اما هیچ نهاد امنیتی آمار دقیقی از تلفات نظامیان به دست نمی دهد.

در این سال نیروهای دولتی توانستند تنها ولسوالی های ناوه را در هلمند و غورک را در کندهار از دست طالبان بیرون بکشند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «از اوضاع امنیتی کشور در سال ۱۳۹۶ نمی‌شود قانع بود، اما امیدوار هستیم که در سال آینده اوضاع بهبود یابد.» 

وزارت دفاع ملی می پذیرد که هر چند طالبان همین اکنون سیزده ولسوالی را به گونه کامل در دست دارند، اما در این سال یازده ولسوالی بین طالبان و حکومت دست به دست شدند.
گفته می شود که همین اکنون طالبان در بیشتر از پنجاه ولسوالی افغانستان به گونه چشم گیری نفوذ دارند.

ولسوالی هایی که دست به دست شدند:

جانی خیل پکتیا، درقد تخار، کوهستانات و غورماچ ولایت فاریاب، قعله زال ولایت کندز، تیوره ولایت غور، زیباک ولایت بدخشان، خم آب ولایت جوزجان، مارجه و خان نشین ولایت هلمند، انار دره فراه 
جاوید کوهستانی، نظامی پیشین، گفت: «مشکل در رهبری جنگ بود و این سبب شد که شمار تلفات نیروهای امنیتی هم بالا برود و اگر این مشکل در سال آینده رفع نشود اوضاع امنیتی بدتر خواهد شد.» 

با این همه حمله طالبان بر قول اردوی دو صد و نه شاهین، حمله گروهی بر فرماندهی پولیس پکتیا، حمله داعشیان بر دره میرزا اولنگ ولایت سرپل و حمله بر چهار راه صدارت از حمله های خونین در این سال بودند.

۱۳۹۶ سال پر از نشیب‌وفراز از رهگذر امنیتی برای افغانستان

وزارت امور داخله می‌گوید که پولیس افغانستان در سال ۱۳۹۶ پنج هزار و ۵۳۹ عملیات را به گونۀ مستقل در برابر دشمنان افغانستان انجام دادند.

تصویر بندانگشتی

سال هزار و سه صد و نود و شش هجری خورشیدی از رهگذر امنیتی یکی از سال های پر از نشیب و فراز در افغانستان بوده است، در این سال یازده ولسوالی میان طالبان و حکومت دست به دست شدند.

نهادهای امنیتی و دفاعی می‌گویند که در سال آینده نیروهای دولتی بیشتر بر عملیات های تهاجمی تمرکز خواهند کرد و خواهند کوشید تا بخش های زیر اداره طالبان از دست این گروه بیرون شوند.

عملیات های نیروهای دولتی در سال ۱۳۹۶

عملیات‎های ویژه و حمله‎های هوایی این نیروها در کار از میان برداشتن تهدید های مخالفان مسلح دولت اثرگذار گفته شده اند.

•    ۶ هزار و ۴۶۵ عملیات برنامهریزی شده

•    ۳ هزار و ۶۶۳ عملیات ویژه کوماندوها

•    ۴ هزار و ۶۳۱ حملۀ هوایی

•    ۲۰۹ عملیات شبانه

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «در سال ۱۳۹۶ ما توانستیم که از نه حمله انتحاری جلوگیری کنیم و پولیس در این سال ۵ هزار و ۵۳۹ عملیات را به گونۀ مستقل در برابر دشمنان افغانستان انجام دادند.»

بر بنیاد گزارش وزارت دفاع ملی، تحرک های مخالفان مسلح دولت در این سال نیز بیشتر بوده اند، طالبان در این سال بیش از یک هزار حمله تهاجمی را بر هدف های شان به راه انداختند.

تحرک‌های مخالفان مسلح دولت

•    ۸۰ حمله انتحاری

•    دو هزار و ۳۰۱ کارگزاری ماین

•    یک هزار و ۷۱ حمله تهاجمی

•    ۱۷۶ کمین

جان نیکلسون، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع، گفت: «همزمان با تلاش های نیرومند برای پیش برد روند صلح، اما انتظار داریم که هم فشار های نظامی و هم فشار های سیاسی در سال روان بر طالبان وارد شوند.»

هرچند در ماه های اخیر در باره افزایش تلفات نظامیان گزارش هایی داده شده اند، اما هیچ نهاد امنیتی آمار دقیقی از تلفات نظامیان به دست نمی دهد.

در این سال نیروهای دولتی توانستند تنها ولسوالی های ناوه را در هلمند و غورک را در کندهار از دست طالبان بیرون بکشند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «از اوضاع امنیتی کشور در سال ۱۳۹۶ نمی‌شود قانع بود، اما امیدوار هستیم که در سال آینده اوضاع بهبود یابد.» 

وزارت دفاع ملی می پذیرد که هر چند طالبان همین اکنون سیزده ولسوالی را به گونه کامل در دست دارند، اما در این سال یازده ولسوالی بین طالبان و حکومت دست به دست شدند.
گفته می شود که همین اکنون طالبان در بیشتر از پنجاه ولسوالی افغانستان به گونه چشم گیری نفوذ دارند.

ولسوالی هایی که دست به دست شدند:

جانی خیل پکتیا، درقد تخار، کوهستانات و غورماچ ولایت فاریاب، قعله زال ولایت کندز، تیوره ولایت غور، زیباک ولایت بدخشان، خم آب ولایت جوزجان، مارجه و خان نشین ولایت هلمند، انار دره فراه 
جاوید کوهستانی، نظامی پیشین، گفت: «مشکل در رهبری جنگ بود و این سبب شد که شمار تلفات نیروهای امنیتی هم بالا برود و اگر این مشکل در سال آینده رفع نشود اوضاع امنیتی بدتر خواهد شد.» 

با این همه حمله طالبان بر قول اردوی دو صد و نه شاهین، حمله گروهی بر فرماندهی پولیس پکتیا، حمله داعشیان بر دره میرزا اولنگ ولایت سرپل و حمله بر چهار راه صدارت از حمله های خونین در این سال بودند.

هم‌رسانی کنید