Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خبرنگاران از چالش‌های دسترسی به اطلاعات سخن می‌زنند

شماری از خبرنگاران ادعا می‌کنند که برای دسترسی به اطلاعات با چالش‌ روبه‌رو اند و بسیاری سخنگویان امارت اسلامی و وزارت‌ها در روزهای پسین با خبرنگاران همکاری نمی‌کنند.

خبرنگاران می‌افزایند که مسوولان حکومتی اطلاعات را به موقع در اختیار آنان قرار نمی‌دهند.

مصطفی شهریار، خبرنگار، در این باره گفت: «منابع خبری بیشتر از دادن جزییات برای خبرنگارن سرباز می‌زنند وزارتخانه‌های دخیل در این مسایل و سخنگویان حکومت اما نمی‌دانم دلیل در چه است.»

شاه آغا سادات، یک خبرنگار دیگر، می‌گوید: «حکومت سرپرست بارها اعلام کرده‌است که متعهد به اطلاع‌رسانی است اما اخیرا فضای اطلاعاتی محدود شده‌است و خبرنگاران به اطلاعات آن چنانی دست پیدا کرده نمی‌توانند.»

آنان به این باورند که این محدودیت آنان را در کار اطلاع‌رسانی با مشکل روبه‌رو ساخته‌است.

از سویی‌هم، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها دسترسی به اطلاعات را حق شهروندان، خبرنگاران و رسانه‌ها میدانند. این نهادها از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند که کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات را فعال سازد.

میرعلی اصغر اکبرزاده، عضو فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، گفت: «اکثریت وزارتخانه‌ها سخنگوی ندارند و بعضی از وزارتخانه‌ها هم که سخنگوی دارند حاضر به جواب پرسش‌های خبرنگاران نیستند بنا ما یک بار دیگر به وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد می‌کنیم که تا در راستای ایجاد کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات تشریک مساعی به خرچ بدهند.»

اما مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که تمامی نهادهای حکومتی متعهد به دادن اطلاعات به رسانه‌ها و خبرنگاران استند.

آقای فراهی در باره آغاز کار کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات چیزی نمی‌گوید.

او در این باره گفت: «خبرنگاران در هر وقت می‌توانند که اگر سخنگوی امارت اسلامی است وزارت اطلاعات است و دیگر سخنگوی وزارت‌ها است، می‌توانند که هر وقت از آنان اطلاعات به دست بیاروند و ان‌شاالله تمام آنان آماده است که به وقت خود اطلاعات را با خبرنگاران شریک کنند.»

پیش از این نیز، در روز جهانی دسترسی به اطلاعات بیش از پنج‌صد خبرنگار در نامه‌ای از نارسایی‌ها در امر دسترسی به اطلاعات در نهادهای حکومتی شکایت کرده‌اند و از حکومت سرپرست خواهان توجه بیشتر در این زمینه شده بودند.

خبرنگاران از چالش‌های دسترسی به اطلاعات سخن می‌زنند

مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که تمامی نهادهای حکومتی متعهد به دادن اطلاعات به رسانه‌ها و خبرنگاران استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از خبرنگاران ادعا می‌کنند که برای دسترسی به اطلاعات با چالش‌ روبه‌رو اند و بسیاری سخنگویان امارت اسلامی و وزارت‌ها در روزهای پسین با خبرنگاران همکاری نمی‌کنند.

خبرنگاران می‌افزایند که مسوولان حکومتی اطلاعات را به موقع در اختیار آنان قرار نمی‌دهند.

مصطفی شهریار، خبرنگار، در این باره گفت: «منابع خبری بیشتر از دادن جزییات برای خبرنگارن سرباز می‌زنند وزارتخانه‌های دخیل در این مسایل و سخنگویان حکومت اما نمی‌دانم دلیل در چه است.»

شاه آغا سادات، یک خبرنگار دیگر، می‌گوید: «حکومت سرپرست بارها اعلام کرده‌است که متعهد به اطلاع‌رسانی است اما اخیرا فضای اطلاعاتی محدود شده‌است و خبرنگاران به اطلاعات آن چنانی دست پیدا کرده نمی‌توانند.»

آنان به این باورند که این محدودیت آنان را در کار اطلاع‌رسانی با مشکل روبه‌رو ساخته‌است.

از سویی‌هم، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها دسترسی به اطلاعات را حق شهروندان، خبرنگاران و رسانه‌ها میدانند. این نهادها از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند که کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات را فعال سازد.

میرعلی اصغر اکبرزاده، عضو فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، گفت: «اکثریت وزارتخانه‌ها سخنگوی ندارند و بعضی از وزارتخانه‌ها هم که سخنگوی دارند حاضر به جواب پرسش‌های خبرنگاران نیستند بنا ما یک بار دیگر به وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد می‌کنیم که تا در راستای ایجاد کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات تشریک مساعی به خرچ بدهند.»

اما مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که تمامی نهادهای حکومتی متعهد به دادن اطلاعات به رسانه‌ها و خبرنگاران استند.

آقای فراهی در باره آغاز کار کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات چیزی نمی‌گوید.

او در این باره گفت: «خبرنگاران در هر وقت می‌توانند که اگر سخنگوی امارت اسلامی است وزارت اطلاعات است و دیگر سخنگوی وزارت‌ها است، می‌توانند که هر وقت از آنان اطلاعات به دست بیاروند و ان‌شاالله تمام آنان آماده است که به وقت خود اطلاعات را با خبرنگاران شریک کنند.»

پیش از این نیز، در روز جهانی دسترسی به اطلاعات بیش از پنج‌صد خبرنگار در نامه‌ای از نارسایی‌ها در امر دسترسی به اطلاعات در نهادهای حکومتی شکایت کرده‌اند و از حکومت سرپرست خواهان توجه بیشتر در این زمینه شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره