Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سومین سال‌روز درگذشت مجاهد کاکر خبرنگار مطرح افغانستان

پانزدهم ماه ثور، سومین سال‌روز درگذشت مجاهد کاکر رییس پیشین طلوع‌نیوز و چهره تاثیرگذار جامعه رسانه‌ای کشور است.

مجاهد کاکر از بنیان‌گذاران خبرنگاری نوین در افغانستان بود و کارنامه‌های وی در بخش اطلاع‌رسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همزمان با ایجاد طلوع‌نیوز، مجاهد کاکر نخستین رییس این‌ رسانه خبری گماشته شد و با ابتکارات تازه پا به عرصه اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع گذاشت.

همکاران‌اش وی را خبرنگار صادق و چهره تاثیرگذار در بخش رسانه‌ها می‌دانند.

ذبیح الله سادات، مسوول طلوع‌نیوز، در باره مجاهد کاکر گفت: «مجاهد کاکر در افغانستان در بخش رسانه‌ها یک ستاره درخشان بود. روانشاد کاکر در بخش آزادی بیان و ژورنالیزم مسلکی بسیار تلاش نمود. از دست‌آوردهای او، می‌توان طلوع‌نیوز را یاد کرد.»

همایون دانش‌یار، کارمند پیشین موبی گروپ، درباره‌ی مجاهد کاکر می‌گوید: «خدمات شایان و ارزنده‌ی را که آقای کاکر در طلوع‌نیوز کرده بود، یکایک به چشم سر دیدم. این آدم یک لحظه بی‌کار نبود.»

برگزاری نخستین مناظره انتخاباتی میان نامزدان پست ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی از کارنامه‌های مهم مجاهد کاکر بود. وی  با راه‌اندازی گفت‌وگوهای خبری و پخش گزارش‌های اثرگذار مسیر اطلاع‌رسانی را در کشور با ابتکارات تازه درهم آمیخت.

آغاز خبرنگاری نوین در افغانستان برای کشوری‌که می‌کوشید از زیر آوارهای جنگ بیرون شده و به تنویر افکار عامه بپردازد، بخش مهمی از ابتکارات آقای کاکر است.

نعیم سروری، دوست و همکار مجاهد کاکر است. آقای سروری وی را خبرنگار صادق و حرفه‌ای در اطلاع‌رسانی می‌داند.

محمد نعیم سروری، مسوول عمومی موبی گروپ، می‌گوید: «روزهای زیادی را همرای شان در سفرهای داخل و خارج از کشور گذراندیم. یک آدم خیلی خوش برخورد و صمیمی در عرصه رفاقت و دوستی، یک آدم خیلی متعهد و با وفا بودند.»

تمیم شهیر، خبرنگار، می‌گوید: «آقای کاکر در آوردن خبرنگاری نوین در افغانستان نقش بسیار مهم داشت. یک تعداد زیادی خبرنگارهای مسلکی و با تجربه که فعلا در افغانستان یا بیرون از افغانستان حضور دارند، توسط مجاهد کاکر پرورش یافته اند.»

اما گام‌های مجاهد کاکر در راستای خبرنگاری نوین به سادگی توان‌ ایستادن نگرفت و با فشارهای سیاسی و اجتماعی روبه‌رو بود. با آن هم، تعهد و صداقت آقای کاکر وی را بر چالش‌ها پیروز کرد.

نتیجه‌ی یک دهه کار مجاهد کاکر در افغانستان، وی را به یک چهره پرآوازه و محبوب در میان مردم مبدل ساخت.

مجاهد کاکر بیش از دو ماه را روی تخت شفاخانه‌ی در شهر آخن آلمان در بی‌هوشی کامل سپری کرد. او در سال‌های اخیر عمرش به بیماری سرطان مبتلا شد.

سرانجام بیماری سرطان این خبرنگار مطرح رسانه‌های افغانستان را پس ۵۱ سال زندگی پرافتخار به روز پانزدهم ماه ثور از پا درآورد و راهی سفر بی برگشت ساخت. 

سومین سال‌روز درگذشت مجاهد کاکر خبرنگار مطرح افغانستان

مجاهد کاکر بیش از دو ماه را روی تخت شفاخانه‌ی در شهر آخن آلمان در بی‌هوشی کامل سپری کرد. او در سال‌های اخیر عمرش به بیماری سرطان مبتلا شد.

تصویر بندانگشتی

پانزدهم ماه ثور، سومین سال‌روز درگذشت مجاهد کاکر رییس پیشین طلوع‌نیوز و چهره تاثیرگذار جامعه رسانه‌ای کشور است.

مجاهد کاکر از بنیان‌گذاران خبرنگاری نوین در افغانستان بود و کارنامه‌های وی در بخش اطلاع‌رسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همزمان با ایجاد طلوع‌نیوز، مجاهد کاکر نخستین رییس این‌ رسانه خبری گماشته شد و با ابتکارات تازه پا به عرصه اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع گذاشت.

همکاران‌اش وی را خبرنگار صادق و چهره تاثیرگذار در بخش رسانه‌ها می‌دانند.

ذبیح الله سادات، مسوول طلوع‌نیوز، در باره مجاهد کاکر گفت: «مجاهد کاکر در افغانستان در بخش رسانه‌ها یک ستاره درخشان بود. روانشاد کاکر در بخش آزادی بیان و ژورنالیزم مسلکی بسیار تلاش نمود. از دست‌آوردهای او، می‌توان طلوع‌نیوز را یاد کرد.»

همایون دانش‌یار، کارمند پیشین موبی گروپ، درباره‌ی مجاهد کاکر می‌گوید: «خدمات شایان و ارزنده‌ی را که آقای کاکر در طلوع‌نیوز کرده بود، یکایک به چشم سر دیدم. این آدم یک لحظه بی‌کار نبود.»

برگزاری نخستین مناظره انتخاباتی میان نامزدان پست ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی از کارنامه‌های مهم مجاهد کاکر بود. وی  با راه‌اندازی گفت‌وگوهای خبری و پخش گزارش‌های اثرگذار مسیر اطلاع‌رسانی را در کشور با ابتکارات تازه درهم آمیخت.

آغاز خبرنگاری نوین در افغانستان برای کشوری‌که می‌کوشید از زیر آوارهای جنگ بیرون شده و به تنویر افکار عامه بپردازد، بخش مهمی از ابتکارات آقای کاکر است.

نعیم سروری، دوست و همکار مجاهد کاکر است. آقای سروری وی را خبرنگار صادق و حرفه‌ای در اطلاع‌رسانی می‌داند.

محمد نعیم سروری، مسوول عمومی موبی گروپ، می‌گوید: «روزهای زیادی را همرای شان در سفرهای داخل و خارج از کشور گذراندیم. یک آدم خیلی خوش برخورد و صمیمی در عرصه رفاقت و دوستی، یک آدم خیلی متعهد و با وفا بودند.»

تمیم شهیر، خبرنگار، می‌گوید: «آقای کاکر در آوردن خبرنگاری نوین در افغانستان نقش بسیار مهم داشت. یک تعداد زیادی خبرنگارهای مسلکی و با تجربه که فعلا در افغانستان یا بیرون از افغانستان حضور دارند، توسط مجاهد کاکر پرورش یافته اند.»

اما گام‌های مجاهد کاکر در راستای خبرنگاری نوین به سادگی توان‌ ایستادن نگرفت و با فشارهای سیاسی و اجتماعی روبه‌رو بود. با آن هم، تعهد و صداقت آقای کاکر وی را بر چالش‌ها پیروز کرد.

نتیجه‌ی یک دهه کار مجاهد کاکر در افغانستان، وی را به یک چهره پرآوازه و محبوب در میان مردم مبدل ساخت.

مجاهد کاکر بیش از دو ماه را روی تخت شفاخانه‌ی در شهر آخن آلمان در بی‌هوشی کامل سپری کرد. او در سال‌های اخیر عمرش به بیماری سرطان مبتلا شد.

سرانجام بیماری سرطان این خبرنگار مطرح رسانه‌های افغانستان را پس ۵۱ سال زندگی پرافتخار به روز پانزدهم ماه ثور از پا درآورد و راهی سفر بی برگشت ساخت. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره