Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک مرد در ولایت نیمروز ده عضو خانواده‌اش را کُشت

یک مرد در ولایت نیمروز ده عضو خانواده‌اش را کشته است. مقام‌های محلی نیمروز می‌گویند که این رویداد عصر دیروز «یک‌شنبه» در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز رخ داد است.

فرماندهی پولیس نیمروز می‌گوید که در نتیجه تیر اندازی این مرد، پنج کودک، چهار زن و یک مرد جان باخته اند.

در همین حال، شماری از نزدیکان و همسایه‌گان قربانیان این رویداد، چگونه‌گی این رویداد را این گونه روایت می‌کنند.

عبدالسلام از نزدیکان کشته شده گان، گفت: «خانم‌های خود را و اولادهای خود را کشته و خانه ما آمده و ضربه کرده؛ برادر کلانم در حمام بود بالای او هم ضربه کرده که او زنده است.»

عبدالقیوم، همسایه کشته شده گان، می‌گوید:«چهارونیم یا پنج بجه مردم جمع شدند و مجاهدین آمدند که اینجا حادثه رخ داده است.»

محمد رضا، همسایه کشته شده گان، گفت: «حادثه خیلی ناگوار بود. مردم محل همه تعجب کرده بودند که یک شخص چطور می‌تواند به این اندازه بی رحم شود.»

مقام‌های امنیتی نیمروز می‌گویند که تلاش‌ها برای بازداشت قاتل ادامه دارند.

بهرام حقمل، مسوول دفتر رسانه های فرماندهی پولیس نیمروز، گفت: «نام اش ویس است، فرزند تورجان که ولایت اصلی‌اش فراه است. در ولایت نیمروز زنده‌گی می‌کند که متاسفانه اعضای خانواده خود را به شهادت رسانده است.»

هرچند تاکنون علت این رویداد روشن نشده است، اما فرماندهی پولیس ولایت نیمروز می‌گوید که علت این گونه رویدادها بیشتر خشونت‌های خانواده‌گی استند.

یک مرد در ولایت نیمروز ده عضو خانواده‌اش را کُشت

مقام‌های امنیتی نیمروز می‌گویند که تلاش‌ها برای بازداشت قاتل ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

یک مرد در ولایت نیمروز ده عضو خانواده‌اش را کشته است. مقام‌های محلی نیمروز می‌گویند که این رویداد عصر دیروز «یک‌شنبه» در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز رخ داد است.

فرماندهی پولیس نیمروز می‌گوید که در نتیجه تیر اندازی این مرد، پنج کودک، چهار زن و یک مرد جان باخته اند.

در همین حال، شماری از نزدیکان و همسایه‌گان قربانیان این رویداد، چگونه‌گی این رویداد را این گونه روایت می‌کنند.

عبدالسلام از نزدیکان کشته شده گان، گفت: «خانم‌های خود را و اولادهای خود را کشته و خانه ما آمده و ضربه کرده؛ برادر کلانم در حمام بود بالای او هم ضربه کرده که او زنده است.»

عبدالقیوم، همسایه کشته شده گان، می‌گوید:«چهارونیم یا پنج بجه مردم جمع شدند و مجاهدین آمدند که اینجا حادثه رخ داده است.»

محمد رضا، همسایه کشته شده گان، گفت: «حادثه خیلی ناگوار بود. مردم محل همه تعجب کرده بودند که یک شخص چطور می‌تواند به این اندازه بی رحم شود.»

مقام‌های امنیتی نیمروز می‌گویند که تلاش‌ها برای بازداشت قاتل ادامه دارند.

بهرام حقمل، مسوول دفتر رسانه های فرماندهی پولیس نیمروز، گفت: «نام اش ویس است، فرزند تورجان که ولایت اصلی‌اش فراه است. در ولایت نیمروز زنده‌گی می‌کند که متاسفانه اعضای خانواده خود را به شهادت رسانده است.»

هرچند تاکنون علت این رویداد روشن نشده است، اما فرماندهی پولیس ولایت نیمروز می‌گوید که علت این گونه رویدادها بیشتر خشونت‌های خانواده‌گی استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره