Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گرانفروشی در بازارها؛ طبقۀ بیکار و نادار به ستوه آمده‌اند

شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که درکنار بیکاری و فقر در کشور، گرانفروشی‌ها در بازارها، زنده‌گی را بر آنان دشوار ساخته‌است.

آنان با انتقاد از حکومت، می‌گویند که نبود نظارت از بازارها، سبب این خودسری‌ها شده‌است.

بهای یک جوال آرد در بازارهای پایتخت به حدود دو هزار افغانی (۴۰۰ افغانی افزایش) و بهای یک کیلو گاز به بیش از نود افغانی (چهل افغانی افزایش) رسیده‌است.

این درحالی‌ست که رییس‌جمهور غنی در یک نشست گفته‌است که با وجود افزایش بهای کالاها دربازارها، جلوی قحطی و کمبود این کالاها، گرفته شده‌است.

وزارت مالیه می‌گوید که از آغاز سال مالی ۱۴۰۰ تا کنون، ۲۵ میلیارد افغانی درآمد گرداوری کرده‌است.

روند گردآوری درآمدهای این وزارت در بیش از دو هفته پسین، کاهش یافته‌است.

فرید نوخت، آمر مطبوعات وزارت مالیه در این باره می‌گوید: "اعتصاب کاری صرافان، اتحادیۀ ترانسپورت، آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه و  تأخیر در تصویب طرح بودجه ملی، میزان جمع‌آوری عواید ملی را متأثر ساخته‌است که در دو هفتۀ اخیر این ماه (دلو) در حدود یک میلیارد افغانی در بخش جمع‌آوری عواید ملی، کاهش به عمل آمده‌است."

وزارت مالیه تا پیش از رویداد آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، روزانه به‌گونۀ میانگین ۲۶ میلیون افغانی از این گمرک درآمد داشته‌است.

یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید: "اگر گمرک اسلام‌قلعه به حالت عادی برنگردد طبیعتاً هم سکتور خصوصی و هم حکومت، متضرر خواهند شد. بخشی از اموال هنوز هم در مسیر راه است و باید هر چه زودتر طی مراحل گمرکی شود و به مصرف برسد."

از سوی دیگر، فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که حکومت بسیار دیر متوجه زیان‌های اقتصادی اعتصاب صرافان و شرکت‌های حمل و نقل شده‌است.

به باور مسؤولان این فدراسیون، اعتصاب صرفان به دولت، بخش خصوصی و مردم، زیان‌های هنگفتی را به بار آورده‌است.

خان‌جان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق های افغانستان می‌گوید: "ما از طریق بانک‌ها حتی ده فیصد کار نمی‌کنیم. کل کار ما از طریق صراف‌ها است. صرافی که بند شود تجارت بند است".

صرافان و شرکت‌های حمل و نقل که بیش از دو هفته در اعتصاب بودند، در آغاز هفته روان به‌گونۀ مشروط اعتصاب شان را پایان دادند.

اعتصاب شرکت‌های حمل و نقل افزایش سرسام آور بهای کالاها و تهی شدن انبار‌های فروشنده‌گان آرد، گاز مایع و نفت را نیز به دنبال داشته‌است.

گرانفروشی در بازارها؛ طبقۀ بیکار و نادار به ستوه آمده‌اند

آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه و اعتصاب صرافان و شرکت‌های ترانسپورتی از علت‌های اصلی افزایش نرخ‌های مواد اولیه در کشور دانسته می‌شود.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که درکنار بیکاری و فقر در کشور، گرانفروشی‌ها در بازارها، زنده‌گی را بر آنان دشوار ساخته‌است.

آنان با انتقاد از حکومت، می‌گویند که نبود نظارت از بازارها، سبب این خودسری‌ها شده‌است.

بهای یک جوال آرد در بازارهای پایتخت به حدود دو هزار افغانی (۴۰۰ افغانی افزایش) و بهای یک کیلو گاز به بیش از نود افغانی (چهل افغانی افزایش) رسیده‌است.

این درحالی‌ست که رییس‌جمهور غنی در یک نشست گفته‌است که با وجود افزایش بهای کالاها دربازارها، جلوی قحطی و کمبود این کالاها، گرفته شده‌است.

وزارت مالیه می‌گوید که از آغاز سال مالی ۱۴۰۰ تا کنون، ۲۵ میلیارد افغانی درآمد گرداوری کرده‌است.

روند گردآوری درآمدهای این وزارت در بیش از دو هفته پسین، کاهش یافته‌است.

فرید نوخت، آمر مطبوعات وزارت مالیه در این باره می‌گوید: "اعتصاب کاری صرافان، اتحادیۀ ترانسپورت، آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه و  تأخیر در تصویب طرح بودجه ملی، میزان جمع‌آوری عواید ملی را متأثر ساخته‌است که در دو هفتۀ اخیر این ماه (دلو) در حدود یک میلیارد افغانی در بخش جمع‌آوری عواید ملی، کاهش به عمل آمده‌است."

وزارت مالیه تا پیش از رویداد آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، روزانه به‌گونۀ میانگین ۲۶ میلیون افغانی از این گمرک درآمد داشته‌است.

یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید: "اگر گمرک اسلام‌قلعه به حالت عادی برنگردد طبیعتاً هم سکتور خصوصی و هم حکومت، متضرر خواهند شد. بخشی از اموال هنوز هم در مسیر راه است و باید هر چه زودتر طی مراحل گمرکی شود و به مصرف برسد."

از سوی دیگر، فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که حکومت بسیار دیر متوجه زیان‌های اقتصادی اعتصاب صرافان و شرکت‌های حمل و نقل شده‌است.

به باور مسؤولان این فدراسیون، اعتصاب صرفان به دولت، بخش خصوصی و مردم، زیان‌های هنگفتی را به بار آورده‌است.

خان‌جان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق های افغانستان می‌گوید: "ما از طریق بانک‌ها حتی ده فیصد کار نمی‌کنیم. کل کار ما از طریق صراف‌ها است. صرافی که بند شود تجارت بند است".

صرافان و شرکت‌های حمل و نقل که بیش از دو هفته در اعتصاب بودند، در آغاز هفته روان به‌گونۀ مشروط اعتصاب شان را پایان دادند.

اعتصاب شرکت‌های حمل و نقل افزایش سرسام آور بهای کالاها و تهی شدن انبار‌های فروشنده‌گان آرد، گاز مایع و نفت را نیز به دنبال داشته‌است.

هم‌رسانی کنید