تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روبه رو بودن کارخانه‌های ذوب آهن با کمبود مواد خام و برق

شماری از کارخانه‌داران ذوب آهن با شکایت از کمبود آهن آلات کهنه و برق می‌گویند که در یک سال اخیر تا ۶۰ درصد کارخانه‌ها در کشور از فعالیت باز مانده اند. 

آنان می‌گویند که قاچاق آهن آلات وارداتی به بازار‌ها، از دیگر چالش های اند که سبب رکود روز افزون کارخانه های ذوب آهن در کشور می‌شود. 

به گفته کارخانه داران، درحا ل حاضر ده‌ها کارخانه ذوب آهن در کشور ورشکست شده اند. 

امید فضلی،  مسوول ارتباطات کارخانه میهن استیل گفت: "ما نمی‌توانیم با کشور های همسایه خود رقابت داشته باشیم چون در گمرکات تعرفه بسیار پایین است، تعرفه گمرکی تطبیق نمی‌شود و به گونه های مختلف آهن از کشور های همسایه به افغانستان قاچاق می‌شود." 

عبدالنصیر، رشتیا  رییس اجراییوی اتحادیه کارخانه های ذوب آهن اظهار داشت: "تمام صنایع در افغانستان نمی‌توانند در مقابل کالا های قاچاقی در مارکیت رقابت بکنند. از طرف دیگرُ افزایش قیمت های آهن آلات در مارکیت جهانی سبب شده است که قیمت آهن آلات در کشور نیز بلند برود." 

اما وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که برای حل مشکلات کارخانه های ذوب آهن در کشور برنامه هایی را در نظر دارند. 

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت وتجارت می‌گوید: "در شهرک های صنعتی زمین های بیشتری در اختیار کارخانه داران گذاشته شود و همچنان امکانات و تسهیلات بیشتر در اختیار شان قرار داده شود تا مشکلاتی که در گذشته با آن روبرو بودند، حل شوند و در سال ۱۴۰۰ با این مشکلات روبرو نشوند." 

بربنیاد یافته های نخستین، درچند سال اخیر ده‌ها کارخانه ذوب آهن در گوشه و کنار کشور آغاز به کار کرده اند و در این بخش بیش از سه صد میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده است اما؛ هنوز هم حکومت نتوانسته است درکنار تامین برق مورد نیاز برای صنایع آهن و فولاد در کشور، حد اقل زمینه های اولیه برای تامین مواد خام از منابع معدنی کشور را برای این کارخانه‌ها، فراهم سازد.

روبه رو بودن کارخانه‌های ذوب آهن با کمبود مواد خام و برق

درچند سال اخیر ده‌ها کارخانه ذوب آهن در گوشه و کنار کشور آغاز به کار کرده اند و در این بخش بیش از سه‌صد میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از کارخانه‌داران ذوب آهن با شکایت از کمبود آهن آلات کهنه و برق می‌گویند که در یک سال اخیر تا ۶۰ درصد کارخانه‌ها در کشور از فعالیت باز مانده اند. 

آنان می‌گویند که قاچاق آهن آلات وارداتی به بازار‌ها، از دیگر چالش های اند که سبب رکود روز افزون کارخانه های ذوب آهن در کشور می‌شود. 

به گفته کارخانه داران، درحا ل حاضر ده‌ها کارخانه ذوب آهن در کشور ورشکست شده اند. 

امید فضلی،  مسوول ارتباطات کارخانه میهن استیل گفت: "ما نمی‌توانیم با کشور های همسایه خود رقابت داشته باشیم چون در گمرکات تعرفه بسیار پایین است، تعرفه گمرکی تطبیق نمی‌شود و به گونه های مختلف آهن از کشور های همسایه به افغانستان قاچاق می‌شود." 

عبدالنصیر، رشتیا  رییس اجراییوی اتحادیه کارخانه های ذوب آهن اظهار داشت: "تمام صنایع در افغانستان نمی‌توانند در مقابل کالا های قاچاقی در مارکیت رقابت بکنند. از طرف دیگرُ افزایش قیمت های آهن آلات در مارکیت جهانی سبب شده است که قیمت آهن آلات در کشور نیز بلند برود." 

اما وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که برای حل مشکلات کارخانه های ذوب آهن در کشور برنامه هایی را در نظر دارند. 

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت وتجارت می‌گوید: "در شهرک های صنعتی زمین های بیشتری در اختیار کارخانه داران گذاشته شود و همچنان امکانات و تسهیلات بیشتر در اختیار شان قرار داده شود تا مشکلاتی که در گذشته با آن روبرو بودند، حل شوند و در سال ۱۴۰۰ با این مشکلات روبرو نشوند." 

بربنیاد یافته های نخستین، درچند سال اخیر ده‌ها کارخانه ذوب آهن در گوشه و کنار کشور آغاز به کار کرده اند و در این بخش بیش از سه صد میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده است اما؛ هنوز هم حکومت نتوانسته است درکنار تامین برق مورد نیاز برای صنایع آهن و فولاد در کشور، حد اقل زمینه های اولیه برای تامین مواد خام از منابع معدنی کشور را برای این کارخانه‌ها، فراهم سازد.

هم‌رسانی کنید