Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ساخت مجتمع آموزشی و طبی از سوی یک بازرگان در ولایت پکتیا

مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت پکتیا می‌گویند که به‌زودی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون افغانی یک مجتمع آموزشی و طبی در این ولایت از سوی یک بازرگان افغان ساخته خواهد شد.

به گفتۀ مسؤولان، این مجتمع شامل دانشگاه، مکتب و یک شفاخانه معیاری خواهند بود.

مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت می‌گویند که با وجود ناامنی‌ها، هنوز هم علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری در این ولایت وجود دارد.

نصیر عالمیار، رییس اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری پکتیا در این باره می‌گوید: "برای فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این ولایت، ما آماده هستیم. اما اوضاع سیاسی خوب نیست به همین خاطر بیشتر سرمایه‌گذاران نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند."

سمیع الله احمدزی، مسؤول رنا گروپ گفت: "در این پروژه در مجموع مصرفی که بالای تعمیر می‌آید در حدود ۹۵ تا ۹۸ میلیون افغانی می‌باشد. وقتی تعمیرها تکمیل شوند، تا دو میلیون دالر در خرید تجهیزات هزینه خواهیم کرد. این شفاخانه به سطح ملی تمام استندردها را خواهد داشت."

درهمین حال، مسؤولان محلی ولایت پکتیا می‌گویند که تلاش دارند زمینه‌های بهتری را برای سرمایه‌گذاری‌ها در این ولایت، فراهم سازند.

حلیم فدایی، والی پکتیا می‌گوید: "در پکتیا وضعیت اگر سیاسی است یا امنیتی، این سرمایه‌گذاری را متأثیر می‌سازد."

مسؤولان محلی پکتیا می‌گویند که آنان تلاش می‌ورزند تا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بیشتری را در این ولایت، جذب کنند.

این درحالی‌ست که شماری از باشنده‌گان پکتیا می‌گویند که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های لازم در این ولایت صورت نگرفته‌است و حکومت باید روند سرمایه‌گذاری‌های خصوصی دراین ولایت را شدت ببخشد.

ساخت مجتمع آموزشی و طبی از سوی یک بازرگان در ولایت پکتیا

مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت می‌گویند که با وجود ناامنی‌ها، هنوز هم علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری در این ولایت وجود دارد.

Thumbnail

مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت پکتیا می‌گویند که به‌زودی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون افغانی یک مجتمع آموزشی و طبی در این ولایت از سوی یک بازرگان افغان ساخته خواهد شد.

به گفتۀ مسؤولان، این مجتمع شامل دانشگاه، مکتب و یک شفاخانه معیاری خواهند بود.

مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت می‌گویند که با وجود ناامنی‌ها، هنوز هم علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری در این ولایت وجود دارد.

نصیر عالمیار، رییس اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری پکتیا در این باره می‌گوید: "برای فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این ولایت، ما آماده هستیم. اما اوضاع سیاسی خوب نیست به همین خاطر بیشتر سرمایه‌گذاران نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند."

سمیع الله احمدزی، مسؤول رنا گروپ گفت: "در این پروژه در مجموع مصرفی که بالای تعمیر می‌آید در حدود ۹۵ تا ۹۸ میلیون افغانی می‌باشد. وقتی تعمیرها تکمیل شوند، تا دو میلیون دالر در خرید تجهیزات هزینه خواهیم کرد. این شفاخانه به سطح ملی تمام استندردها را خواهد داشت."

درهمین حال، مسؤولان محلی ولایت پکتیا می‌گویند که تلاش دارند زمینه‌های بهتری را برای سرمایه‌گذاری‌ها در این ولایت، فراهم سازند.

حلیم فدایی، والی پکتیا می‌گوید: "در پکتیا وضعیت اگر سیاسی است یا امنیتی، این سرمایه‌گذاری را متأثیر می‌سازد."

مسؤولان محلی پکتیا می‌گویند که آنان تلاش می‌ورزند تا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بیشتری را در این ولایت، جذب کنند.

این درحالی‌ست که شماری از باشنده‌گان پکتیا می‌گویند که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های لازم در این ولایت صورت نگرفته‌است و حکومت باید روند سرمایه‌گذاری‌های خصوصی دراین ولایت را شدت ببخشد.

هم‌رسانی کنید