Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دریک‌ماه ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون افغانی درآمد گمرکی را ازدست رفته‌

پس از تصرف هفت گمرک مرزی افغانستان از سوی طالبان، حکومت ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون افغانی درآمدهایش از این گمرک‌ها را ازدست داده‌است.

وزارت مالیه می‌گوید که حکومت افغانستان از یک ماه بدینسو بر گمرک‌های اسلام‌قلعه، تورغندی، ابونصر فراهی، سپین بولدک، آی خانم، دندپتان و شیرخان بندر تسلط ندارد و به این دلیل در حدود نصف درآمدهای گمرکی در این مدت به خزانۀ حکومت واریز نشده‌است.

رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که در ماه جوزای امسال این وزارت هفت میلیارد و سه‌صد میلیون افغانی درآمدهای گمرکی گردآوری کرده بود درحالی‌که این رقم در ماه سرطان به چهار میلیارد و شش صد میلیون افغانی کاهش یافته‌است.

به گفتۀ سخن‌گوی وزارت مالیه، در حال حاضر حکومت نمی‌داند درآمدهای این هفت گمرک با چه شیوه و چگونه گردآوری می‌شود و پول‌های بدست آمده به‌کجا می‌رود: «عواید گمرک‌ها وابسته به بازرگانی است؛ وقتی‌که در بازرگانی مشکل وجود داشته باشد بر عواید تأثیرات منفی دارد.»

درهمین حال، مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، با نگرانی اوضاع کنونی در گمرک‌ها و بندرهای کشور می‌گویند که با کاهش دادوستد بازرگانی در گمرک‌های مرزی کشور که حکومت بر آن‌ها تسلط ندارد و بی‌نظمی‌ها در این گمرک‌ها، بازرگانان به واردات کالاها از راه این گمرک‌ها علاقمند نیستند.

شفیق‌الله عطایی، سرپرست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بیان داشت: «مارکیت با قلت مواد اولیه، مواد غذایی و مواد مصرفی مورد نیاز مواجه می‌شود. خدای نخواسته اگر مهار نشود از طریق میکانیزم‌های بدیل متأسفانه ما شاهد اوضاع نگران کننده خواهیم بود.»

شماری از بازرگانان در ولایت کندز نیز با نگرانی از اوضاع کنونی در شیرخان بندر می‌گویند که در حال حاضر واردات از شیرخان بندر و گمرک شیرخان بندر بسیار اندک است.

محمد نسیم رسولی، بازرگان در کندز اظهار داشت: «کسانی‌که از شیرخان بندر واردات می‌کنند، آن‌ها فعلأ این‌جا نیستند و اکثر شان در کابل استند.»

افتادن گمرک‌های مرزی کشور بدست طالبان و کاهش حمل و نقل از این گمرک‌ها نگرانی‌ها را از افزایش قاچاق و حیف و میل شدن درآمدهای ملی افزایش داده‌است.

شماری از بازرگانان می‌گویند که حکومت باید منابع درآمدزای کشور را بدست بگیرد، درغیر آن، این‌کار بخش بزرگی از درآمدها ازدست خواهد رفت و نیز نظم بازار و بازرگانی آسیب جدی خواهد دید.

دریک‌ماه ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون افغانی درآمد گمرکی را ازدست رفته‌

حکومت افغانستان از یک ماه بدینسو بر گمرک‌های اسلام‌قلعه، تورغندی، ابونصر فراهی، سپین بولدک، آی خانم، دندپتان و شیرخان بندر تسلط ندارد

تصویر بندانگشتی

پس از تصرف هفت گمرک مرزی افغانستان از سوی طالبان، حکومت ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون افغانی درآمدهایش از این گمرک‌ها را ازدست داده‌است.

وزارت مالیه می‌گوید که حکومت افغانستان از یک ماه بدینسو بر گمرک‌های اسلام‌قلعه، تورغندی، ابونصر فراهی، سپین بولدک، آی خانم، دندپتان و شیرخان بندر تسلط ندارد و به این دلیل در حدود نصف درآمدهای گمرکی در این مدت به خزانۀ حکومت واریز نشده‌است.

رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که در ماه جوزای امسال این وزارت هفت میلیارد و سه‌صد میلیون افغانی درآمدهای گمرکی گردآوری کرده بود درحالی‌که این رقم در ماه سرطان به چهار میلیارد و شش صد میلیون افغانی کاهش یافته‌است.

به گفتۀ سخن‌گوی وزارت مالیه، در حال حاضر حکومت نمی‌داند درآمدهای این هفت گمرک با چه شیوه و چگونه گردآوری می‌شود و پول‌های بدست آمده به‌کجا می‌رود: «عواید گمرک‌ها وابسته به بازرگانی است؛ وقتی‌که در بازرگانی مشکل وجود داشته باشد بر عواید تأثیرات منفی دارد.»

درهمین حال، مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، با نگرانی اوضاع کنونی در گمرک‌ها و بندرهای کشور می‌گویند که با کاهش دادوستد بازرگانی در گمرک‌های مرزی کشور که حکومت بر آن‌ها تسلط ندارد و بی‌نظمی‌ها در این گمرک‌ها، بازرگانان به واردات کالاها از راه این گمرک‌ها علاقمند نیستند.

شفیق‌الله عطایی، سرپرست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بیان داشت: «مارکیت با قلت مواد اولیه، مواد غذایی و مواد مصرفی مورد نیاز مواجه می‌شود. خدای نخواسته اگر مهار نشود از طریق میکانیزم‌های بدیل متأسفانه ما شاهد اوضاع نگران کننده خواهیم بود.»

شماری از بازرگانان در ولایت کندز نیز با نگرانی از اوضاع کنونی در شیرخان بندر می‌گویند که در حال حاضر واردات از شیرخان بندر و گمرک شیرخان بندر بسیار اندک است.

محمد نسیم رسولی، بازرگان در کندز اظهار داشت: «کسانی‌که از شیرخان بندر واردات می‌کنند، آن‌ها فعلأ این‌جا نیستند و اکثر شان در کابل استند.»

افتادن گمرک‌های مرزی کشور بدست طالبان و کاهش حمل و نقل از این گمرک‌ها نگرانی‌ها را از افزایش قاچاق و حیف و میل شدن درآمدهای ملی افزایش داده‌است.

شماری از بازرگانان می‌گویند که حکومت باید منابع درآمدزای کشور را بدست بگیرد، درغیر آن، این‌کار بخش بزرگی از درآمدها ازدست خواهد رفت و نیز نظم بازار و بازرگانی آسیب جدی خواهد دید.

هم‌رسانی کنید