Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش صادرات قالین در پی مسدود شدن دهلیزهای هوایی

بازرگانان کشور می‌گویند که صادرات قالین وطنی به دلیل مسدود شدن دهلیزهای هوایی و مشکلات در دادوستدهای بانکی متوقف شده است.

به گفتۀ آنان، بازار فروش قالین در داخل کشور نیز کاهش یافته است.

محب‌الله کوهی،  یک بازرگان قالین، گفت: «تولیدات ما است، لیکن صادرات ما توقف است، قبلاً دهلیزهای هوایی بود، بنادر باز بود ما مال صادر می‌کردیم به اروپا، امریکا، دبی و هند.»

از سویی هم، بازرگانان می‌گویند که همزمان با از بین رفتن بازارهای خارجی، فروش قالین در بازارهای داخلی نیز به گونۀ چشمگیر کاهش یافته است.

محمدایوب،  یک بازرگان قالین، گفت: «در همه این ۴۰ و ۵۰ روز گذشته، کار و بار ما بسیار پایین است. ما مشتری داشتیم در خارج، از وطندارهای خود ما و شما، ما قالین را بالای‌ شان سودا  می‌کنیم، پیسه را انتقال داده نمی‌توانند.»

سمیرا که بیش از چهار سال مصروف قالین‌بافی است، می‌گوید با آنکه کار قالین‌بافی زیاد است، اما فروشات قالین‌های وطنی در بازارها کاهش یافته است.

وی گفت : «من تقریباَ چهار سال است که قالین‌بافی می‌کنم، نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده، بخاطری‌که در گذشته بهای قالین خوب بود و همان کار که ما می‌کردیم، ارزش پول خودش را داشت. اما از وقت که امارت اسلامی آمده، قالین‌های را که ما می‌بافیم در بیرون از کشور صادر نمی‌شود و قیمت‌‌اش هم بسیار پایین آمده.»

این در حالیست ‌که مسوولان اتاق‌ تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که اگر بازار خوبی برای قالین‌های وطنی پیدا نشود، صنعت قالین‌بافی  در کشور سقوط خواهند کرد.

خان‌ جان الکوزی، عضو اتاق‌ تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «کوریدور هوایی تقریباَ از یک ماه به این‌طرف اضافه از یک ماه به این‌طرف بند شده است و این یک زیان بسیار بزرگ است به صادرات ما، نه تنها که صادرات ما کم شده، بلکه مطلق ایستاد است.»

افغانستان به گونه میانگین سالانه به ارزش در حدود یک میلیاد دالر صادرات دارد که از این میان، نقش قالین و فرش افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. اما امسال نگرانی‌های وجود دارند که با توقف کار دهلیزهای هوایی، این بخش صادرات بسیار اندک خواهد بود.

کاهش صادرات قالین در پی مسدود شدن دهلیزهای هوایی

بازرگانان می‌گویند اگر برای قالین‌های وطنی بازار خوب پیدا نشود، این صنعت در کشور با رکود روبرو خواهد شد.

Thumbnail

بازرگانان کشور می‌گویند که صادرات قالین وطنی به دلیل مسدود شدن دهلیزهای هوایی و مشکلات در دادوستدهای بانکی متوقف شده است.

به گفتۀ آنان، بازار فروش قالین در داخل کشور نیز کاهش یافته است.

محب‌الله کوهی،  یک بازرگان قالین، گفت: «تولیدات ما است، لیکن صادرات ما توقف است، قبلاً دهلیزهای هوایی بود، بنادر باز بود ما مال صادر می‌کردیم به اروپا، امریکا، دبی و هند.»

از سویی هم، بازرگانان می‌گویند که همزمان با از بین رفتن بازارهای خارجی، فروش قالین در بازارهای داخلی نیز به گونۀ چشمگیر کاهش یافته است.

محمدایوب،  یک بازرگان قالین، گفت: «در همه این ۴۰ و ۵۰ روز گذشته، کار و بار ما بسیار پایین است. ما مشتری داشتیم در خارج، از وطندارهای خود ما و شما، ما قالین را بالای‌ شان سودا  می‌کنیم، پیسه را انتقال داده نمی‌توانند.»

سمیرا که بیش از چهار سال مصروف قالین‌بافی است، می‌گوید با آنکه کار قالین‌بافی زیاد است، اما فروشات قالین‌های وطنی در بازارها کاهش یافته است.

وی گفت : «من تقریباَ چهار سال است که قالین‌بافی می‌کنم، نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده، بخاطری‌که در گذشته بهای قالین خوب بود و همان کار که ما می‌کردیم، ارزش پول خودش را داشت. اما از وقت که امارت اسلامی آمده، قالین‌های را که ما می‌بافیم در بیرون از کشور صادر نمی‌شود و قیمت‌‌اش هم بسیار پایین آمده.»

این در حالیست ‌که مسوولان اتاق‌ تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که اگر بازار خوبی برای قالین‌های وطنی پیدا نشود، صنعت قالین‌بافی  در کشور سقوط خواهند کرد.

خان‌ جان الکوزی، عضو اتاق‌ تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «کوریدور هوایی تقریباَ از یک ماه به این‌طرف اضافه از یک ماه به این‌طرف بند شده است و این یک زیان بسیار بزرگ است به صادرات ما، نه تنها که صادرات ما کم شده، بلکه مطلق ایستاد است.»

افغانستان به گونه میانگین سالانه به ارزش در حدود یک میلیاد دالر صادرات دارد که از این میان، نقش قالین و فرش افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. اما امسال نگرانی‌های وجود دارند که با توقف کار دهلیزهای هوایی، این بخش صادرات بسیار اندک خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره