Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توقف فعالیت نزدیک به ۵۰ درصد کارخانه‌ها به علت نبود بازار

اتاق صنایع و معادن کشور می‌گوید که به علت نبود مواد خام و چالش‌های بانکی، فعالیت‌های نزدیک به ۵۰ درصد کارخانه‌های تولیدی در کشور متوقف شده اند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل گفت: «بر اساس نبود بازار، محدودیت‌های بانکی و مشکلات برق سبب شده که ۴۰ تا ۵۰ درصد فعالیت‌های تولیدی متوقف شود.»

در همین حال، مسوول یکی از کارخانه‌های تولید مواد ساختمانی می‌گوید که در پی متوقف شدن فعالیت‌های این کارخانه بیش از هشتاد تن که در این‌جا کار می‌کردند، بیکار شده اند.

خال محمد تاجک، مسوول کارخانه تولیدی گفت: «تحولات که پیش آمده در این اوآخر، مشکلات ما مواد می‌باشد، مواد خام اولیه و دوم مشکلات بازار می‌باشد، ما فروشات نداریم.»

از سویی هم، نبود برق در کارخانه‌های تولیدی از چالش‌های دیگری است که کاروبار بیشتر از کارخانه‌ها را با چالش‌های روبرو ساخته است.

بربنیاد آمارهای اتحادیه صنعت‌کاران افغانستان، بیش از چهارهزار کارخانه تولیدی کشور به پشتیبانی و همکاری حکومت نیاز دارد تا آنها بتوانند تولیدات‌شان را افزایش بدهد و در رشد تولیدات داخلی نقش مهمی را ایفا کنند.

توقف فعالیت نزدیک به ۵۰ درصد کارخانه‌ها به علت نبود بازار

از سویی هم، نبود برق در کارخانه‌های تولیدی از چالش‌های دیگری است که کاروبار بیشتر از کارخانه‌ها را با چالش‌های روبرو ساخته است.

Thumbnail

اتاق صنایع و معادن کشور می‌گوید که به علت نبود مواد خام و چالش‌های بانکی، فعالیت‌های نزدیک به ۵۰ درصد کارخانه‌های تولیدی در کشور متوقف شده اند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل گفت: «بر اساس نبود بازار، محدودیت‌های بانکی و مشکلات برق سبب شده که ۴۰ تا ۵۰ درصد فعالیت‌های تولیدی متوقف شود.»

در همین حال، مسوول یکی از کارخانه‌های تولید مواد ساختمانی می‌گوید که در پی متوقف شدن فعالیت‌های این کارخانه بیش از هشتاد تن که در این‌جا کار می‌کردند، بیکار شده اند.

خال محمد تاجک، مسوول کارخانه تولیدی گفت: «تحولات که پیش آمده در این اوآخر، مشکلات ما مواد می‌باشد، مواد خام اولیه و دوم مشکلات بازار می‌باشد، ما فروشات نداریم.»

از سویی هم، نبود برق در کارخانه‌های تولیدی از چالش‌های دیگری است که کاروبار بیشتر از کارخانه‌ها را با چالش‌های روبرو ساخته است.

بربنیاد آمارهای اتحادیه صنعت‌کاران افغانستان، بیش از چهارهزار کارخانه تولیدی کشور به پشتیبانی و همکاری حکومت نیاز دارد تا آنها بتوانند تولیدات‌شان را افزایش بدهد و در رشد تولیدات داخلی نقش مهمی را ایفا کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره