Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش ۲۴درصدی تولیدات عسل در یک سال پسین در کشور

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، افغانستان ظرفیت یک میلیون خانواده یا صندوق زنبور عسل را دارد که در حال حاضر شمارشان، به بیش‌از ۲۱۳ هزار خانواده می‌رسد.
 
وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید که تولیدات عسل سالانه به بیش‌از دوهزار تُن رسیده‌است و در حال حاضر،  بیش‌از ۶ هزار و ۵۰۰ تن در ۳۲ ولایت کشور، در زنبورداری اشتغال دارند.   
 
از سویی دیگر، شماری‌از زنبورداران می‌گویند که به‌علت نبود بازار فروش مناسب، درآمد کافی از زنبورداری به‌دست نمی‌آورند.

این زنبورداران که از بخش‌های گونه‌گون کشور آمده‌اند، از آن‌چه که همکاری ضعیف ریاست‌های ولایتی زراعت و آبیاری می‌گویند، انتقاد می‌کنند و از وزارت زراعت و آبیاری می‌خواهند که برای‌شان کمک‌های فنی فراهم کند و بازاریابی کند. 
 
صلاح‌الدین، زنبوردار، گفت: «عسل تقلبی یا عسل شکر، با قیمت بسیار ناچیز، از کشورهای همسایه وارد بازار می‌شود. عسل گل را کسی استفاده نمی‌کند. یک مرجع تشخیص برای عسل تقلبی و عسل گل وجود ندارد.»
 
حاجی‌محمد، زنبوردار، نیز در این باره، گفت: «چون نوکار استیم، در بخش وسایل و بسته‌بندی، برای ما آموزش داده شود تا خوب‌تر استفاده کنیم.»
 
از سویی دیگر، وزیر زراعت و آبیاری با تأکید بر ارائه سهولت‌های لازم به زنبورداران، از آنان می‌خواهد که کارهای‌شان را با کیفیت و به‌گونه معیاری به‌پیش ببرند.
 
نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری، گفت: «زنبورداران عزیز، شما اگر کیفیت را درست نگه ندارید، چطور می‌تواند که مارکیت داخلی یا خارجی داشته باشد؟ پس پیشنهاد من این خواهد بود که در کیفیت توجه جدی کنید که نه به‌خود، ونه هم به اقتصاد ملی ضربه بزنید.»
 
در همین‌حال، دفتر همکاری‌های دولت فرانسه برای وزارت زراعت و آبیاری که پروژه توسعۀ زنبورداری را در کشور به‌پیش می‌برد، نیز آمیختن شهد گل و شربت شکر را از سوی شماری از زنبورداران، چالشی فراراه توسعۀ زنبورداری در کشور می‌گوید.
 
رییس این دفتر می‌افزاید که برای پُردرآمدساختن صنعت زنبورداری، باید این صنعت از تک‌محصولی‌بودن نیز رهایی یابد. 
 
ادریس رووف، رییس دفتر همکاری‌های دولت فرانسه برای وزارت زراعت و آبیاری، گفت: «امروزه زنبور عسل برای تولید محصولاتی چون عسل، گَرده‌یی گل، موم و ... استفاده می‌گردد، این فرآورده‌ها، علاوه‌بر این‌که به‌عنوان مواد غذایی و کمک غذایی با ارزش شناخته شده‌اند، در مصارف مهم دیگری از جمله صحت و درمان، نیز نقش فزایندۀ دارد.»
 
با این‌همه، وزیر این وزارت می‌گوید که با در نظرداشت این‌که زنبورداری صنعت تازه‌یی در کشور است، دست‌آوردهای سال‌های پسین در این بخش چشم‌گیر استند.

افزایش ۲۴درصدی تولیدات عسل در یک سال پسین در کشور

وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید که تولیدات عسل سالانه به بیش‌از دوهزار تُن رسیده‌است و در حال حاضر، بیش‌از ۶ هزار و ۵۰۰ تن در ۳۲ ولایت کشور، در زنبورداری اشتغال دارند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، افغانستان ظرفیت یک میلیون خانواده یا صندوق زنبور عسل را دارد که در حال حاضر شمارشان، به بیش‌از ۲۱۳ هزار خانواده می‌رسد.
 
وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید که تولیدات عسل سالانه به بیش‌از دوهزار تُن رسیده‌است و در حال حاضر،  بیش‌از ۶ هزار و ۵۰۰ تن در ۳۲ ولایت کشور، در زنبورداری اشتغال دارند.   
 
از سویی دیگر، شماری‌از زنبورداران می‌گویند که به‌علت نبود بازار فروش مناسب، درآمد کافی از زنبورداری به‌دست نمی‌آورند.

این زنبورداران که از بخش‌های گونه‌گون کشور آمده‌اند، از آن‌چه که همکاری ضعیف ریاست‌های ولایتی زراعت و آبیاری می‌گویند، انتقاد می‌کنند و از وزارت زراعت و آبیاری می‌خواهند که برای‌شان کمک‌های فنی فراهم کند و بازاریابی کند. 
 
صلاح‌الدین، زنبوردار، گفت: «عسل تقلبی یا عسل شکر، با قیمت بسیار ناچیز، از کشورهای همسایه وارد بازار می‌شود. عسل گل را کسی استفاده نمی‌کند. یک مرجع تشخیص برای عسل تقلبی و عسل گل وجود ندارد.»
 
حاجی‌محمد، زنبوردار، نیز در این باره، گفت: «چون نوکار استیم، در بخش وسایل و بسته‌بندی، برای ما آموزش داده شود تا خوب‌تر استفاده کنیم.»
 
از سویی دیگر، وزیر زراعت و آبیاری با تأکید بر ارائه سهولت‌های لازم به زنبورداران، از آنان می‌خواهد که کارهای‌شان را با کیفیت و به‌گونه معیاری به‌پیش ببرند.
 
نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری، گفت: «زنبورداران عزیز، شما اگر کیفیت را درست نگه ندارید، چطور می‌تواند که مارکیت داخلی یا خارجی داشته باشد؟ پس پیشنهاد من این خواهد بود که در کیفیت توجه جدی کنید که نه به‌خود، ونه هم به اقتصاد ملی ضربه بزنید.»
 
در همین‌حال، دفتر همکاری‌های دولت فرانسه برای وزارت زراعت و آبیاری که پروژه توسعۀ زنبورداری را در کشور به‌پیش می‌برد، نیز آمیختن شهد گل و شربت شکر را از سوی شماری از زنبورداران، چالشی فراراه توسعۀ زنبورداری در کشور می‌گوید.
 
رییس این دفتر می‌افزاید که برای پُردرآمدساختن صنعت زنبورداری، باید این صنعت از تک‌محصولی‌بودن نیز رهایی یابد. 
 
ادریس رووف، رییس دفتر همکاری‌های دولت فرانسه برای وزارت زراعت و آبیاری، گفت: «امروزه زنبور عسل برای تولید محصولاتی چون عسل، گَرده‌یی گل، موم و ... استفاده می‌گردد، این فرآورده‌ها، علاوه‌بر این‌که به‌عنوان مواد غذایی و کمک غذایی با ارزش شناخته شده‌اند، در مصارف مهم دیگری از جمله صحت و درمان، نیز نقش فزایندۀ دارد.»
 
با این‌همه، وزیر این وزارت می‌گوید که با در نظرداشت این‌که زنبورداری صنعت تازه‌یی در کشور است، دست‌آوردهای سال‌های پسین در این بخش چشم‌گیر استند.

هم‌رسانی کنید