Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شهرداری: جوازکارکسانی‌که مالیات‌شان را تصفیه نکرده، تمدید نمی‌شود

عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل می‌گوید که پس‌از این به اصناف و پیشه‌آورانی‌که مالیات‌شان را با وزارت مالیه تصفیه نکرده‌باشند، جواز کارشان تمدید نخواهند شد.
 
وی افزود: «ما برای عملی‌ساختن این تفاهم‌نامه از پولیس شهری کار می‌گیریم و این پولیس شاید به‌تازه‌گی استخدام شوند یا این‌که از پولیس گمرک‌ها که درحال حاضر وزارت مالیه آن‌را به‌کار ساخته‌است، استفاده خواهند شد.»
 
درهمین‌حال، وزارت مالیه می‌گوید که در سال گذشته درحدود سه‌ونیم میلیارد افغانی از بخش اصناف و شماری از شرکت‌های کوچک، درآمد مالیاتی گردآوری کرده‌اند.
 
این وزارت می‌افزاید که با مدیریت لازم درآمدهای ملی میان نهادهایی‌که در این بخش کار می‌کنند، جلو فرار مالیات گرفته خواهند شد.
 
نجیب‌الله وردک، معین وزارت مالیه، می‌گوید: «ما تلاش داریم در آینده، ناحیه‌ها و زون‌های مالیه‌دهی را در شهر باهم یک‌جا سازیم و برای معلومات بیشتر در آن‌زمان به شما، اطلاع خواهیم داد.»
 
ازسویی‌هم، شهرداری کابل می‌گوید که درحال حاضر، بیش‌از ۱۳۰هزار اصناف گونه‌گون در پایتخت وجود دارند و این اداره تلاش دارد در هماهنگی با وزارت مالیه، گذشته از درآمد‌های خدمات شهری، زمینه‌ها را برای درآمدهای مالیاتی از این اصناف نیز، فراهم سازد.
 
بربنیاد اطلاعات شهرداری کابل، اصناف در پایتخت مکلف اند سالانه تا چهار نوع هزینه‌های شهرداری کابل را، بپردازند. 

شهرداری: جوازکارکسانی‌که مالیات‌شان را تصفیه نکرده، تمدید نمی‌شود

مسؤولان شهرداری کابل می‌گویند که برای عملی‌ساختن تفاهم‌نامه هماهنگی درآمدهای ملی میان وزارت مالیه و شهرداری کابل، پولیس شهری را به‌کار خواهند کرد.

Thumbnail

عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل می‌گوید که پس‌از این به اصناف و پیشه‌آورانی‌که مالیات‌شان را با وزارت مالیه تصفیه نکرده‌باشند، جواز کارشان تمدید نخواهند شد.
 
وی افزود: «ما برای عملی‌ساختن این تفاهم‌نامه از پولیس شهری کار می‌گیریم و این پولیس شاید به‌تازه‌گی استخدام شوند یا این‌که از پولیس گمرک‌ها که درحال حاضر وزارت مالیه آن‌را به‌کار ساخته‌است، استفاده خواهند شد.»
 
درهمین‌حال، وزارت مالیه می‌گوید که در سال گذشته درحدود سه‌ونیم میلیارد افغانی از بخش اصناف و شماری از شرکت‌های کوچک، درآمد مالیاتی گردآوری کرده‌اند.
 
این وزارت می‌افزاید که با مدیریت لازم درآمدهای ملی میان نهادهایی‌که در این بخش کار می‌کنند، جلو فرار مالیات گرفته خواهند شد.
 
نجیب‌الله وردک، معین وزارت مالیه، می‌گوید: «ما تلاش داریم در آینده، ناحیه‌ها و زون‌های مالیه‌دهی را در شهر باهم یک‌جا سازیم و برای معلومات بیشتر در آن‌زمان به شما، اطلاع خواهیم داد.»
 
ازسویی‌هم، شهرداری کابل می‌گوید که درحال حاضر، بیش‌از ۱۳۰هزار اصناف گونه‌گون در پایتخت وجود دارند و این اداره تلاش دارد در هماهنگی با وزارت مالیه، گذشته از درآمد‌های خدمات شهری، زمینه‌ها را برای درآمدهای مالیاتی از این اصناف نیز، فراهم سازد.
 
بربنیاد اطلاعات شهرداری کابل، اصناف در پایتخت مکلف اند سالانه تا چهار نوع هزینه‌های شهرداری کابل را، بپردازند. 

هم‌رسانی کنید