Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف نگران بدتر شدن اوضاع در افغانستان است

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که دو سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید روبه‌رو است و شش میلیون تن دیگر در این کشور در معرض قحطی قرار دارند.

عمر عابد، معاون یونیسف، به آی‌تی‌وی نیوز بریتانیا می‌گوید که افغانستان با بدترین بحران بشری دست‌وپنجه نرم می‌کند و جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند.

او تاکید می‌کند که ۲۸ میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

عمرعابد گفته است: «متاسفانه اوضاع بدتر شده می‌رود. به علت زمستان اوضاع ساده نیست افغانستان با بدترین بحران بشری روبه‌رو است و ما نیاز داریم که از آنان پشتیبانی کنیم.»

در همین حال، شماری از نیازمندان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که به آنان کمک کند.

سفر علی که با کراچی سرگرم کار است، می‌گوید: «کار خو حال زیاد نیست وقت (پیش از این) خوب بود هرچه بود ولی بر فعلأ نیست یک روز ۱۰۰ روپیه کار کردی یک روز دیگر بی‌کار.»

کریم شاه، باشنده کابل، می‌گوید: «پیش از این کار میشد حالی نیست کار، چیزی مردم ‌خارج‌ رفتن و حالی کار ‌نمی‌شود.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «از طرف نهادهای کمک‌رسان جهانی و نهادهای مددرسان توجه جدی در این باره ‌صورت نگیرد ما  به ‌یک فاجعه اقتصادی همچنان که اتفاق افتاده، این ‌فاجعه قوت بیش‌تر خواهد گرفت.»

پیش از این اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی گفته است که نزدیک به ۲۵ میلیون تن در افغانستان با آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی با فقر روبه‌رو استند.

یونیسف نگران بدتر شدن اوضاع در افغانستان است

معاون یونیسف به آی‌تی‌وی نیوز بریتانیا می‌گوید که افغانستان با بدترین بحران بشری دست‌وپنجه نرم می‌کند و جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که دو سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید روبه‌رو است و شش میلیون تن دیگر در این کشور در معرض قحطی قرار دارند.

عمر عابد، معاون یونیسف، به آی‌تی‌وی نیوز بریتانیا می‌گوید که افغانستان با بدترین بحران بشری دست‌وپنجه نرم می‌کند و جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند.

او تاکید می‌کند که ۲۸ میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

عمرعابد گفته است: «متاسفانه اوضاع بدتر شده می‌رود. به علت زمستان اوضاع ساده نیست افغانستان با بدترین بحران بشری روبه‌رو است و ما نیاز داریم که از آنان پشتیبانی کنیم.»

در همین حال، شماری از نیازمندان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که به آنان کمک کند.

سفر علی که با کراچی سرگرم کار است، می‌گوید: «کار خو حال زیاد نیست وقت (پیش از این) خوب بود هرچه بود ولی بر فعلأ نیست یک روز ۱۰۰ روپیه کار کردی یک روز دیگر بی‌کار.»

کریم شاه، باشنده کابل، می‌گوید: «پیش از این کار میشد حالی نیست کار، چیزی مردم ‌خارج‌ رفتن و حالی کار ‌نمی‌شود.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «از طرف نهادهای کمک‌رسان جهانی و نهادهای مددرسان توجه جدی در این باره ‌صورت نگیرد ما  به ‌یک فاجعه اقتصادی همچنان که اتفاق افتاده، این ‌فاجعه قوت بیش‌تر خواهد گرفت.»

پیش از این اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی گفته است که نزدیک به ۲۵ میلیون تن در افغانستان با آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی با فقر روبه‌رو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره