Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید پایتخت‌نشینان بر اتحاد و همدلی در روز نخست عید

نخستین روز عید فطر در فضای امن در کابل و ولایت‌های دیگر کشور برگزار شد.

باشندگان پایتخت در نخستین روز عید فطر، اتحاد و همدلی میان شهروندان کشور را مهم می‌دانند.

بیدار زازی باشنده کابل گفت: «نماز عید را ادا کردیم ما امیدوار هستیم که برای همیشه در افغانستان صلح باشد همین گونه خوش‌حالی و امنیت.»

محمد منیر باشنده دیگر کابل گفت: «خواستم از شهروندان کشور این است که به ولایت‌های کشور سفر کنند، چکر بزنند و عید بسیار خوب است و در هر ولایت امنیت است.»

با این حال، شماری از باشنده گان دیگر، در نخستین روز عید، بر اتحاد میان شهروندان کشور تاکید می‌ورزند.

محمد امین باشنده کابل گفت: «گذشت کنند برادران خود را در آغوش بگیرند در خانه یک دیگر بروند در خانه همسایه‌ها بروند کسانی که مشکل دارند از مشکل آن‌ها پرسان کنند.»

عصمت‌الله باشنده کابل گفت: «خداوند توفیق بدهد همیشه مسلمان‌ها با یک دیگر همین گونه آرام زندگی کنند و از دشمنی دست بردارند.»

عید یکی از جشن‌های اسلامی‌ست که سال دوبار یعنی عید سعید فطر و عید سعید اضحی (قربان) از سوی مسلمانان جهان به‌شمول افغانستان تجلیل می‌شود.

تاکید پایتخت‌نشینان بر اتحاد و همدلی در روز نخست عید

باشندگان پایتخت در نخستین روز عید فطر، اتحاد و همدلی میان شهروندان کشور را مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

نخستین روز عید فطر در فضای امن در کابل و ولایت‌های دیگر کشور برگزار شد.

باشندگان پایتخت در نخستین روز عید فطر، اتحاد و همدلی میان شهروندان کشور را مهم می‌دانند.

بیدار زازی باشنده کابل گفت: «نماز عید را ادا کردیم ما امیدوار هستیم که برای همیشه در افغانستان صلح باشد همین گونه خوش‌حالی و امنیت.»

محمد منیر باشنده دیگر کابل گفت: «خواستم از شهروندان کشور این است که به ولایت‌های کشور سفر کنند، چکر بزنند و عید بسیار خوب است و در هر ولایت امنیت است.»

با این حال، شماری از باشنده گان دیگر، در نخستین روز عید، بر اتحاد میان شهروندان کشور تاکید می‌ورزند.

محمد امین باشنده کابل گفت: «گذشت کنند برادران خود را در آغوش بگیرند در خانه یک دیگر بروند در خانه همسایه‌ها بروند کسانی که مشکل دارند از مشکل آن‌ها پرسان کنند.»

عصمت‌الله باشنده کابل گفت: «خداوند توفیق بدهد همیشه مسلمان‌ها با یک دیگر همین گونه آرام زندگی کنند و از دشمنی دست بردارند.»

عید یکی از جشن‌های اسلامی‌ست که سال دوبار یعنی عید سعید فطر و عید سعید اضحی (قربان) از سوی مسلمانان جهان به‌شمول افغانستان تجلیل می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره