Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خرسندی پایتخت‌نشینان از تامین امنیت در روزهای عید

شماری از پایتخت‌نشینان از تامین امنیت در کشور به‌ویژه کابل، ابراز خرسندی می‌کنند.

آنان از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که در تامین امنیت در روزهای پس از عید نیز تلاش بی‌وقفه داشته باشند.

عبدالله باشنده کابل گفت: «امنیت بسیار خوب تامین است. خواست ما از امارت اسلامی این است که در روزهای عادی هم امنیت را تامین کند.»

زین الله باشنده کابل گفت: «در تمام ولایت‌ها امنیت تامین است. خواست ما از نیروهای امنیتی این است که در روزهای عادی هم این‌گونه امنیت را تامین کنند.»

سید سمیع باشنده کابل گفت: «در روزهای عید امنیت خوب بود، ما از امارت اسلامی خواهشمند هستیم که در روزهای عادی هم تامین امنیت کند.»

هم‌زمان با این، مسوولان وزارت داخله اطمینان می‌دهند که آنان در تلاش‌اند تا امنیت شهروندان را به گونه بهتر تامین کنند.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله گفت: «طبق پلان و پالیسی که از طرف معینیت ارشد امور امنیتی ساخته شده بود در قسمت تامین امنیت ایام مذهبی چون عیدی که سپری می‌شود، آن پلان در همین ولایت‌ها به والی صاحب‌ها و قومندان‌های امنیه داده شده بود، مسوولین در جاهای شان بودند در ولایت‌ها در خدمت مردم بودند.»

امارت اسلامی در پی شکایت شهروندان کشور، شلیک‌های هوایی و فروش پتاقی را در روزهای عید نیز منع کرده بود.

خرسندی پایتخت‌نشینان از تامین امنیت در روزهای عید

آنان از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که در تامین امنیت در روزهای پس از عید نیز تلاش بی‌وقفه داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

شماری از پایتخت‌نشینان از تامین امنیت در کشور به‌ویژه کابل، ابراز خرسندی می‌کنند.

آنان از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که در تامین امنیت در روزهای پس از عید نیز تلاش بی‌وقفه داشته باشند.

عبدالله باشنده کابل گفت: «امنیت بسیار خوب تامین است. خواست ما از امارت اسلامی این است که در روزهای عادی هم امنیت را تامین کند.»

زین الله باشنده کابل گفت: «در تمام ولایت‌ها امنیت تامین است. خواست ما از نیروهای امنیتی این است که در روزهای عادی هم این‌گونه امنیت را تامین کنند.»

سید سمیع باشنده کابل گفت: «در روزهای عید امنیت خوب بود، ما از امارت اسلامی خواهشمند هستیم که در روزهای عادی هم تامین امنیت کند.»

هم‌زمان با این، مسوولان وزارت داخله اطمینان می‌دهند که آنان در تلاش‌اند تا امنیت شهروندان را به گونه بهتر تامین کنند.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله گفت: «طبق پلان و پالیسی که از طرف معینیت ارشد امور امنیتی ساخته شده بود در قسمت تامین امنیت ایام مذهبی چون عیدی که سپری می‌شود، آن پلان در همین ولایت‌ها به والی صاحب‌ها و قومندان‌های امنیه داده شده بود، مسوولین در جاهای شان بودند در ولایت‌ها در خدمت مردم بودند.»

امارت اسلامی در پی شکایت شهروندان کشور، شلیک‌های هوایی و فروش پتاقی را در روزهای عید نیز منع کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره