Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز تطبیق واکسین ویروس کرونا در امریکا

نخستین گروه از پرستاران و پزشکان امریکایی که از گروه‌های در معرض خطر همه‌گیری ویروس کرونا استند، واکسین شدند.

این واکسین که ساختۀ شرکت امریکایی "فایزر" و شرکت آلمانی "بیو‌ان‌تِک" است، در چندین کشور جهان به‌شمول امریکا و بریتانیا تأیید شده‌است.

قرار است که در یک هفته، نزدیک به سه میلیون تن از شهروندان این کشور که بیشتر گروه‌های آسیب پذیر مانند سالمندان و کارمندان صحی استند، واکسین شوند.

امریکا با ثبت بیش از ۳۰۰ هزار مرگ و بیش از شانزده و نیم میلیون رویداد مثبت ویروس کرونا، آسیب دیده‌ترین کشور جهان از بیماری کووید نزده است.

پزشکان امریکایی، ماه‌ها با بیماران کووید نزده، سر و کار داشته‌اند.

تامی، یک پرستار امریکایی، می‌گوید: "وقتی بیماری کووید نزده آغاز شد، ما حتا از رفتن به خانه و خوابیدن در تخت خوابمان می‌ترسیدیم. اکنون خوشحال استم که بخشی از راه حل استم."

برخی از مقام‌های نهادهای صحی امریکا هم برای دریافت واکسین ویروس کرونا، داوطلب شده‌اند.

جفری هوروویتز، رییس بخش داروهای ریوی، مراقبت‌های ویژه و خواب امریکا، می‌گوید: "به پزشکان و دانشمندان باید اعتماد کنیم. از همین‌رو برای دریافت واکسین داوطلب شده‌ام."

با وجود آغاز واکسیناسیون در امریکا، روشن نیست که زنده‌گی در این کشور چی زمانی به حالت عادی، باز خواهد گشت.

تاکنون روشن نیست که با واکسین شدن مردم، آیا امریکا خواهد توانست که در ماه‌های آینده، مکتب‌ها، رستورانت‌ها و مکان‌های عمومی دیگر را، باز گشایی کند.

انتونی فائوچی، رییس انستیتیوت ملی حساسیت و بیماری‌های واگیر امریکا امریکا در این باره می‌گوید: "یک (اگر) بزرگ وجود دارد و این (اگر) به ما بستگی دارد. اگر ۷۵ تا ۸۰ درصد مردم واکسین شوند، بازگشایی تا سپتمبر سال آینده، ممکن است. در ماه اپریل، واکسین مردم عام، یعنی کسانی را که در گروه‌های اولویت نیستند، آغاز خواهیم کرد."

او می‌افزاید: "برای این کار سه تا چهار ماه زمان خواهیم داشت و تا فرا رسیدن خزان یعنی ماه‌های سپتمبر و اکتوبر، اگر بتوانیم آن مقدار مردم را واکسین کنیم، دربارۀ بازگشایی مکتب‌ها و فعالیت‌های دیگر مانند سینماها و رستورانت‌ها، احساس راحتی خواهیم داشت."

در یک هفتۀ گذشته، امریکا روزانه به‌گونۀ میانگین ۲ هزار و ۴۶۲ مرگ برخاسته از ویروس کرونا را گزارش داده‌است که بیشترین آمار مرگ و میر برخاسته از کووید نزده در امریکا و جهان است.

آغاز تطبیق واکسین ویروس کرونا در امریکا

به گفتۀ مقام‌های این کشور، قرار است که در یک هفته، نزدیک به سه میلیون تن که بیشتر گروه‌های آسیب پذیر مانند سالمندان و کارمندان صحی استند، واکسین شوند.

Thumbnail

نخستین گروه از پرستاران و پزشکان امریکایی که از گروه‌های در معرض خطر همه‌گیری ویروس کرونا استند، واکسین شدند.

این واکسین که ساختۀ شرکت امریکایی "فایزر" و شرکت آلمانی "بیو‌ان‌تِک" است، در چندین کشور جهان به‌شمول امریکا و بریتانیا تأیید شده‌است.

قرار است که در یک هفته، نزدیک به سه میلیون تن از شهروندان این کشور که بیشتر گروه‌های آسیب پذیر مانند سالمندان و کارمندان صحی استند، واکسین شوند.

امریکا با ثبت بیش از ۳۰۰ هزار مرگ و بیش از شانزده و نیم میلیون رویداد مثبت ویروس کرونا، آسیب دیده‌ترین کشور جهان از بیماری کووید نزده است.

پزشکان امریکایی، ماه‌ها با بیماران کووید نزده، سر و کار داشته‌اند.

تامی، یک پرستار امریکایی، می‌گوید: "وقتی بیماری کووید نزده آغاز شد، ما حتا از رفتن به خانه و خوابیدن در تخت خوابمان می‌ترسیدیم. اکنون خوشحال استم که بخشی از راه حل استم."

برخی از مقام‌های نهادهای صحی امریکا هم برای دریافت واکسین ویروس کرونا، داوطلب شده‌اند.

جفری هوروویتز، رییس بخش داروهای ریوی، مراقبت‌های ویژه و خواب امریکا، می‌گوید: "به پزشکان و دانشمندان باید اعتماد کنیم. از همین‌رو برای دریافت واکسین داوطلب شده‌ام."

با وجود آغاز واکسیناسیون در امریکا، روشن نیست که زنده‌گی در این کشور چی زمانی به حالت عادی، باز خواهد گشت.

تاکنون روشن نیست که با واکسین شدن مردم، آیا امریکا خواهد توانست که در ماه‌های آینده، مکتب‌ها، رستورانت‌ها و مکان‌های عمومی دیگر را، باز گشایی کند.

انتونی فائوچی، رییس انستیتیوت ملی حساسیت و بیماری‌های واگیر امریکا امریکا در این باره می‌گوید: "یک (اگر) بزرگ وجود دارد و این (اگر) به ما بستگی دارد. اگر ۷۵ تا ۸۰ درصد مردم واکسین شوند، بازگشایی تا سپتمبر سال آینده، ممکن است. در ماه اپریل، واکسین مردم عام، یعنی کسانی را که در گروه‌های اولویت نیستند، آغاز خواهیم کرد."

او می‌افزاید: "برای این کار سه تا چهار ماه زمان خواهیم داشت و تا فرا رسیدن خزان یعنی ماه‌های سپتمبر و اکتوبر، اگر بتوانیم آن مقدار مردم را واکسین کنیم، دربارۀ بازگشایی مکتب‌ها و فعالیت‌های دیگر مانند سینماها و رستورانت‌ها، احساس راحتی خواهیم داشت."

در یک هفتۀ گذشته، امریکا روزانه به‌گونۀ میانگین ۲ هزار و ۴۶۲ مرگ برخاسته از ویروس کرونا را گزارش داده‌است که بیشترین آمار مرگ و میر برخاسته از کووید نزده در امریکا و جهان است.

هم‌رسانی کنید