تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مذاکرات دوحه؛ در نُه روز نشستی برای توحید آجندا برگزار نشده‌است

برای نهمین روز پیهم، گروه‌های کاری هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان هیچ نشستی برای توحید آجندای مذاکرات صلح نداشته‌اند.

دور دوم مذاکرات صلح میان دوطرف سیزده روز پیش آغاز شدند. در چهار روز نخست، سه نشست برای توحید آجندای مذاکرات صلح برگزار شدند که همه بی نتیجه بودند.

منابع در هیئت جمهوری اسلامی افغانستان طالبان را متهم می‌کنند که برای ادامۀ مذاکرات حاضر نیستند.

شریفه زرمتی وردک، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفت: «هر زمانی که طرف مقابل برای بحث دربارۀ آجندای شان آماده‌گی نشان بدهند، توقع ما این است که هر چه زود تر بحث‌ها آغاز شوند.»

سیاست گران کشور به این باور هستند که پس از توقف سه هفته‌یی مذاکرات صلح، هیئت‌های دو طرف به‌گونه‌یی منزوی شده‌اند و در انتظار تصمیم‌گیری‌ها در کابل، واشنگتن و حتا اسلام‌‎آباد هستند.

عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی می‌گوید که عملی شدن خواست‌های یکجانبۀ امریکا و طالبان در مذاکرات صلح پذیرفتنی نیستند: «اگر طالبان بخواهند که یک جانبه بیاید و یا اگر امریکا بخواهد که چیزی را تنها برای منافع خود شان عملی بکنند، هم برای حکومت افغانستان و هم برای حوزه جهاد و مقاومت دیروز قابل پذیرش نیست.»

احمد ولی مسعود، مسؤول بنیاد شهید احمد شاه مسعود نیز افزود: «هر دو به‌خاطر امتیازگیری سیاسی با هم رقابت دارند و طرف‌های دیگر هم از این میدان منفعت‌های شان را به دست میاورند.»

همزمان با ادامۀ جنگ‌ها در بیش از ده ولایت کشور، شهروندان کشور نیز هیئت‌های دو طرف را در قطر به بی پروایی در برابر خواست‌های مردم برای برقراری آتش‌بس و کاهش خشونت‌ها متهم می‌سازند.

محمد ضمیر، باشندۀ کابل بیان داشت: «هر روز مردم کشته می‌شوند. هر روز مردم رنج و خانه بدوشی را شاهد هستند. تا به چه وقت؟»

با این همه، طالبان نمی‌خواهند دربارۀ دلایل برگزار نشدن نشست‌ها دربارۀ توحید آجندای مذاکرات صلح چیزی بگویند.

مذاکرات دوحه؛ در نُه روز نشستی برای توحید آجندا برگزار نشده‌است

Thumbnail

برای نهمین روز پیهم، گروه‌های کاری هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان هیچ نشستی برای توحید آجندای مذاکرات صلح نداشته‌اند.

دور دوم مذاکرات صلح میان دوطرف سیزده روز پیش آغاز شدند. در چهار روز نخست، سه نشست برای توحید آجندای مذاکرات صلح برگزار شدند که همه بی نتیجه بودند.

منابع در هیئت جمهوری اسلامی افغانستان طالبان را متهم می‌کنند که برای ادامۀ مذاکرات حاضر نیستند.

شریفه زرمتی وردک، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفت: «هر زمانی که طرف مقابل برای بحث دربارۀ آجندای شان آماده‌گی نشان بدهند، توقع ما این است که هر چه زود تر بحث‌ها آغاز شوند.»

سیاست گران کشور به این باور هستند که پس از توقف سه هفته‌یی مذاکرات صلح، هیئت‌های دو طرف به‌گونه‌یی منزوی شده‌اند و در انتظار تصمیم‌گیری‌ها در کابل، واشنگتن و حتا اسلام‌‎آباد هستند.

عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی می‌گوید که عملی شدن خواست‌های یکجانبۀ امریکا و طالبان در مذاکرات صلح پذیرفتنی نیستند: «اگر طالبان بخواهند که یک جانبه بیاید و یا اگر امریکا بخواهد که چیزی را تنها برای منافع خود شان عملی بکنند، هم برای حکومت افغانستان و هم برای حوزه جهاد و مقاومت دیروز قابل پذیرش نیست.»

احمد ولی مسعود، مسؤول بنیاد شهید احمد شاه مسعود نیز افزود: «هر دو به‌خاطر امتیازگیری سیاسی با هم رقابت دارند و طرف‌های دیگر هم از این میدان منفعت‌های شان را به دست میاورند.»

همزمان با ادامۀ جنگ‌ها در بیش از ده ولایت کشور، شهروندان کشور نیز هیئت‌های دو طرف را در قطر به بی پروایی در برابر خواست‌های مردم برای برقراری آتش‌بس و کاهش خشونت‌ها متهم می‌سازند.

محمد ضمیر، باشندۀ کابل بیان داشت: «هر روز مردم کشته می‌شوند. هر روز مردم رنج و خانه بدوشی را شاهد هستند. تا به چه وقت؟»

با این همه، طالبان نمی‌خواهند دربارۀ دلایل برگزار نشدن نشست‌ها دربارۀ توحید آجندای مذاکرات صلح چیزی بگویند.

هم‌رسانی کنید