Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجار ماین کنار جاده در پکتیا جان یک تن را گرفت

مقام‌های محلی ولایت پکتیا می‌گویند که شهر گردیز، مرکز این ولایت، صبح امروز شنبه گواه یک انفجار ماین کنار جاده بود. 

به گفتۀ این مقام‌ها، یک موتر صبح امروز آماج یک انفجار قرار گرفت.

سردارولی تبسم، سخنگوی پولیس پکتیا، با تأیید این رویداد گفت که در این انفجار یک سرنشین این موتر جان باخت و یک غیرنظامی دیگر زخم برداشته است. 

او گفت که بررسی‌ها در بارۀ این رویداد آغاز شده‌اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این رویداد را برعهده نگرفته‌است. 

انفجار ماین کنار جاده در پکتیا جان یک تن را گرفت

پولیس پکتیا می‌گوید درنتیجۀ انفجار ماین کنار جاده در شهر گردیز یک تن جان باخت و یک تن دیگر زخم برداشته‌است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت پکتیا می‌گویند که شهر گردیز، مرکز این ولایت، صبح امروز شنبه گواه یک انفجار ماین کنار جاده بود. 

به گفتۀ این مقام‌ها، یک موتر صبح امروز آماج یک انفجار قرار گرفت.

سردارولی تبسم، سخنگوی پولیس پکتیا، با تأیید این رویداد گفت که در این انفجار یک سرنشین این موتر جان باخت و یک غیرنظامی دیگر زخم برداشته است. 

او گفت که بررسی‌ها در بارۀ این رویداد آغاز شده‌اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این رویداد را برعهده نگرفته‌است. 

هم‌رسانی کنید