تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته شدن ۲۸ شورشی به شمول فرمانده طالبان درعملیات نیروهای افغان

پولیس دربدخشان روز شنبه از کشته شدن عبدالاحمد یکتن از فرمانده هان مشهور طالبان در ولسوالی جرم این ولایت خبرمی دهد.

دفتر رسانه های فرماندهی پولیس زون شمال شرق می گوید که عبدالاحمد مشهور به (عبدالاحمد زاغ) یکتن از بنیان گذاران جبهه طالب و یکی از مشهورترین فرمانده هان طالبان در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بود.

 درخبرنامه آمده است که وی دریک عملیات نیروهای امنیتی چند روز پیش در ولسوالی جرم  به شدت زخم برداشته بود و سرانجام جان باخت.

درهمین حال وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۲۷ طالبان شورشی در عملیات های نظامی نیروهای افغان در ولایت هلمند خبرداده است.

وزارت دفاع گفته است که عملیات ها در ولسوالی نادعلی و گرمسیر این ولایت هلمند راه اندازی شده بودند.

دراین عملیات ۹ طالب شورشی دیگر زخم برداشته اند.

از تلفات نیروهای نظامی چیز گفته نشده است.

کشته شدن ۲۸ شورشی به شمول فرمانده طالبان درعملیات نیروهای افغان

درخبرنامه آمده است که عبدالاحمد دریک عملیات نیروهای امنیتی چند روز پیش در ولسوالی جرم به شدت زخم برداشته بود و سرانجام جان باخت.

Thumbnail

پولیس دربدخشان روز شنبه از کشته شدن عبدالاحمد یکتن از فرمانده هان مشهور طالبان در ولسوالی جرم این ولایت خبرمی دهد.

دفتر رسانه های فرماندهی پولیس زون شمال شرق می گوید که عبدالاحمد مشهور به (عبدالاحمد زاغ) یکتن از بنیان گذاران جبهه طالب و یکی از مشهورترین فرمانده هان طالبان در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بود.

 درخبرنامه آمده است که وی دریک عملیات نیروهای امنیتی چند روز پیش در ولسوالی جرم  به شدت زخم برداشته بود و سرانجام جان باخت.

درهمین حال وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۲۷ طالبان شورشی در عملیات های نظامی نیروهای افغان در ولایت هلمند خبرداده است.

وزارت دفاع گفته است که عملیات ها در ولسوالی نادعلی و گرمسیر این ولایت هلمند راه اندازی شده بودند.

دراین عملیات ۹ طالب شورشی دیگر زخم برداشته اند.

از تلفات نیروهای نظامی چیز گفته نشده است.

هم‌رسانی کنید