Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش درآمد شهرداری مزارشریف

مسوولان شهرداری مزارشریف می‌گویند که درآمد این ریاست ۲۴۰ میلیون افغانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

نقیب الله طارق، شهردار شهر مزارشریف، گفت: «تارگیت که برای ما داده شده است تخمینی ۵۱۲ میلیون ما الحمدلله عواید ما از ۵۱۲ میلیون بلند شده شاروالی همین خدمت را کرده برای مردم تارگیت داده شده از آن ما تقریبا ۲۴۰ میلیون ما بالا استیم.»

به گفته آقای طارق، قرار است کار ۲۴ پروژه بزرگ در سال پیش‌رو در سطح این شهر آغاز شود.

شهردار شهر مزارشریف افزود: «پلان آینده ما تقریبا ۲۴ پروژه است که بزرگ است پارسال ۲۱ پروژه بود امسال ۲۴ پروژه است.»

از سویی هم، باشندگان شهر مزارشریف فعالیت‌های شهرداری را می‌ستایند، اما آن را بسنده نمی‌دانند.

فیاض کاظمی، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «در داخل شهر مزارشریف شهرداری برای مردم خیلی فعالیت‌های خوبی کرده قسمی که دیدیم سرک‌هایشه قیر کرده جاده‌ها را بسیار مقبول کرده.»

عبدالبصیر، باشنده دیگر شهر مزارشریف، گفت: «بعضی منطقه‌ها سرک‌هایش بسیار خامه است پاک کاری صورت بگیرد همین چیزها را از شهرداری می خواهیم که یک زره بیرون هم توجه کنند.»

به گفته مسوولان شهرداری مزارشریف، نبود فساد و جمع‌آوری درآمد به موقع از علت‌های اساسی افزایش درآمد در یک سال پسین است.

افزایش درآمد شهرداری مزارشریف

از سویی هم، باشندگان شهر مزارشریف فعالیت‌های شهرداری را می‌ستایند، اما آن را بسنده نمی‌دانند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شهرداری مزارشریف می‌گویند که درآمد این ریاست ۲۴۰ میلیون افغانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

نقیب الله طارق، شهردار شهر مزارشریف، گفت: «تارگیت که برای ما داده شده است تخمینی ۵۱۲ میلیون ما الحمدلله عواید ما از ۵۱۲ میلیون بلند شده شاروالی همین خدمت را کرده برای مردم تارگیت داده شده از آن ما تقریبا ۲۴۰ میلیون ما بالا استیم.»

به گفته آقای طارق، قرار است کار ۲۴ پروژه بزرگ در سال پیش‌رو در سطح این شهر آغاز شود.

شهردار شهر مزارشریف افزود: «پلان آینده ما تقریبا ۲۴ پروژه است که بزرگ است پارسال ۲۱ پروژه بود امسال ۲۴ پروژه است.»

از سویی هم، باشندگان شهر مزارشریف فعالیت‌های شهرداری را می‌ستایند، اما آن را بسنده نمی‌دانند.

فیاض کاظمی، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «در داخل شهر مزارشریف شهرداری برای مردم خیلی فعالیت‌های خوبی کرده قسمی که دیدیم سرک‌هایشه قیر کرده جاده‌ها را بسیار مقبول کرده.»

عبدالبصیر، باشنده دیگر شهر مزارشریف، گفت: «بعضی منطقه‌ها سرک‌هایش بسیار خامه است پاک کاری صورت بگیرد همین چیزها را از شهرداری می خواهیم که یک زره بیرون هم توجه کنند.»

به گفته مسوولان شهرداری مزارشریف، نبود فساد و جمع‌آوری درآمد به موقع از علت‌های اساسی افزایش درآمد در یک سال پسین است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره